Wat is dodelijker dan curare, een thermonucleaire bom, Zyklon B, Ebola en Hillary Clinton tezamen?

CAVEAT LECTOR

Wat is dodelijker dan curare, een thermonucleaire bom, ricine, Zyklon B, Ebola en Hillary Clinton samen?

Sharifascinazi communisme?

Bijna goed, maar Sharifascinazi communisme is wel een derivaat ervan. Het dodelijkste gevaar voor de mensheid is cultureel marxisme, ofwel politieke correctheid… een eufemisme voor politieke taalterreur!

Politieke taalterreur… het ultieme wapen van de gedachte- en taalterroristen, zoals de onkoosjere golem hieronder!

Taalterreur en taalterroristen…

TRIGGERGEVAAR! Lees beslist niet verder als je een liberale, cult of muslamo groepdenker bent. Je riskeert een ernstig hersentrauma door nimmer gebruikte hersens ineens op volle toeren te willen laten draaien!
Marxisten, progressieven en socialisten zijn dan wel groepdenkers, maar die kunnen gewoon doorlezen; zij hebben geen hersens!

Driehonderd jaar had het geduurd, maar eindelijk had dan toch het ‘vrijdenken’ van de ‘Verlichte filosofen’ vrucht afgeworpen. Ik vraag mij echter af of Beccaria, Diderot, Hume, Kant, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, of Voltaire wisten dat hun filosofische inspanningen tot gevolg zou hebben dat het in de 21ste eeuw normaal zou zijn dat…

kleuters geseksualiseerd en gepusht worden om van gender te veranderen… mannen en vrouwen gepolariseerd worden… vrouwen van 81 jaar een sekseverandering ondergaan… de cultuur van Europese landen verkankerd ‘verrijkt’ worden door een massa import van muslamo’s en dat er geen geslachtsonderscheid van kinderen meer is, maar dat kinderen dan gewoon paarse pinguïns zijn 

Was het de bedoeling van de aartsliberalen Niccolò Machiavelli, Desiderius Erasmus, Baruch Spinoza, John Locke, Alexis de Tocqueville en Marquis de La Fayette dat…

iedereen die een mening had die afweek van het liberale dogma een racist zou worden genoemd… alle minderheidsgroepen en spelingen der natuur als slachtoffers gedoodverfd zouden worden… de media, politici corruptici, universiteiten en suffe celebrity’s het normale zouden ridiculiseren of verbieden en de afwijkingen normaliseren en propageren…  de corrupte politici, mediahoeren, universituitschot en de onzinnig vermaakscoryfeeën een vernietigingswapen in handen zou krijgen waarmee de levens van niet liberale, normaal denkende nette root-burgers worden verkankerd

Als de bovengenoemde uitwassen het oogmerk van de ‘Verlichten’ en de ‘verlichte liberalen’ was, dan moet ik stellen dat zij meer dan geslaagd zijn in de realisatie van hun doelstelling. Nee, zij hebben zichzelf overtroffen, want zij hebben het dodelijkste wapen in de geschiedenis ontworpen. De contemporaine ‘neoverlichten’ en ‘neoliberalen’ zijn de taalterroristen en nagenoeg alle maatschappelijke fenomenen die je als onzinnig, belachelijk of zelfs crimineel ervaart, zijn het gevolg van hun politieke taalterreur, ofwel politieke correctheid!

Jouw leven wordt er meer door beïnvloed dan je voor mogelijk houdt… en nergens op een positieve wijze, maar het zijn je kinderen en kleinkinderen waar je je echt zorgen om moet maken. Tenzij je vindt dat je kleindochter er goed uitziet in een zwarte lijkenzak, omdat je dan het verminkte geslachtsdeeltje niet kunt zien (FGM).

Hier is Trump…

Tot het moment dat Trump president van de USA werd, had ik eigenlijk nooit van liberalen gehoord, al had ik mij wel vaak verbaasd dat er zoveel lelijke, duivels kwaadaardige, hersenkreupele, toxisch stinkende humanoid schorre pioenen onder stenen scholen. Na Trumps verkiezing kwam dat ongedierte en masse vanonder de stenen… uit de bezemkast en uit het zandriool gekropen.

Maar Wollyhood filmsterren en de ‘big tech-oligarchen’ zijn nagenoeg allemaal liberalen en die zijn toch niet lelijk of stupide?” “Niet lelijk? Heb je Bill Gates, Mark fucking Zuckersuck en Jeff Bezos wel eens bekeken? Wat de gedegenereerde sprekende poppen van Wollyhood betreft, hun gemis aan lelijkheid wordt ruimschoots gecompenseerd door stupiditeit, verdorvenheid, pedofilie en satanische perversiteit. Deze twee groepen zijn niet lelijk, maar weerzinwekkend van binnen en alleen in naam liberaal, maar daar kom ik nog op terug. Misschien doe ik echter de ‘Verlichte Filosofen’ en de Libturds wel onrecht… laten wij hun originele oprichtingsstatuten eens wat nader bekijken.”

De Verlichting…

Er zijn bibliotheken volgeschreven over dit onderwerp en hoe meer je er over leert, des te ingewikkelder het wordt, want de waarden verschillen van land tot land… van filosoof tot filosoof en wat hedendaagse liberalen betreft… van moment tot moment. Het lijkt mij echter dat de lezer hier het meest gediend is met de basiscomponenten van de Verlichting (en het daaruit voortvloeiende liberalisme) om die te kunnen vergelijken met de huidige politieke toepassing daarvan.

De Verlichting, ook bekend als het Eeuw der Rede kwam voort uit de Wetenschappelijke Revolutie (Copernicus era) en is zichtbaar tot het einde van de Franse Revolutie. De data zijn ietwat wazig; dit in lijnrechte tegenstelling tot de Rede, want daar was niets mis mee. Al verschilde de Rede toen ook van land tot land en van filosoof tot filosoof… het was een begin.

De Verlichting werd gevormd door een reeks ideeën die waren gericht op rede (empirie, logica, scepticisme, en kritisch denken inbegrepen) als de primaire bron van autoriteit en legitimiteit… en die idealen zoals vrijheid, vooruitgang, verdraagzaamheid, broederschap, constitutionele staatsvorm en scheiding van kerk en staat vormden.

De ideeën van de Verlichting ondermijnden het gezag van de monarchie en de kerk en baanden de weg voor de politieke revoluties van  de 18e en 19e eeuw. Een verscheidenheid van 19e-eeuwse bewegingen, waaronder liberalisme, Neoklassiekers en Marxisme, volgen hun intellectuele erfgoed naar de Verlichting.

Liberalisme…

Liberalisme is het politieke kind van de Verlichting. Het stelt dat alle mensen gelijk geschapen zijn en recht hebben op leven en vrijheid, en dat dit moet worden weerspiegeld in de regering. Deze vrijheden worden in de Amerikaanse ‘Declaration of Independence’ omschreven als ‘Life, Liberty and the pursuit of Happiness’

Liberalisme streed voor vrijheid, vooruitgang, wetenschap, tolerantie, wijsheid en broederschap. Het liberalisme propageert zo veel mogelijk vrijheid voor het individu, zolang die vrijheid de vrijheid van anderen maar niet beperkt. Liberalen streven naar een samenleving waarin burgers een maximum aan vrijheden en rechten genieten, zoals de burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de Staat (monarchie) en de Kerk beperken. Vrijheid is niet beperkt tot het individu, maar omvat tevens de vrijheid van eigendom, meningsuiting, de pers, religie en markten. Hier is liberalisme links van de monarchie en de Kerk.

Liberalisme is een hersenafwijking…

Je bent gestoord jij! Er is dan toch niets mis met wat het liberalisme voorstond en de Verlichting voortbracht?”

“Dat zeg je helemaal juist, want je zei: ‘het liberalisme voorstond’ en niet ‘het liberalisme voorstaat’ De rechten en vrijheden van de mens, zoals hierboven beschreven, zijn perfect. Ik zou zelfs zover gaan als te stellen dat het niet alleen politiek correct, maar politiek perfect was. Nee, niets mis mee en als er een ideologie bestond die het voertuig naar een hoogwaardige staatsvorm was, dan was het liberalisme de Mercedes Maybach.  Maar dat was 300 jaar geleden, toen liberalisme politiek correct was. Wat is er gebeurd? Wel, laten we eens naar het huidige liberalisme kijken…

Gedurende de rit van de 18e naar de 21ste eeuw is klassieke Maybach  gemorfd naar een stinkende, roestige Chevrolet schroothoop, die gefotoshopt is met een goudkleurige carrosserie. Het voertuig dat de laatste zeventig jaar stuurloos in de rondte rijdt, vormt een dodelijk gevaar… niet alleen voor de andere weggebruikers, maar tevens voor de trotse, maar hersenkreupele liberale chauffeur en stupide inzittenden, die zich duidelijk een rotte appel voor een Fabergé-ei hebben laten verkopen. Opnieuw, wat was er gebeurd?

Ergens in de 19e eeuw was de prachtige Maybach gestopt voor een servicebeurt bij de Karl Marx garage. Karl en zijn ‘pre-op’ verloofde chef-monteur Engels vertelden de nu 100-jarige liberale auto-eigenaar dat het onverantwoordelijk en misdadig was om met zoveel pracht, praal en luxe naar de 21ste eeuw te willen rijden.

“Toen u op 21 januari 1793 over de Place de la Révolution reed, heeft u gezien wat de Jezuïet-bediende Jakobijnen en het proletariaat de bourgeoisie met Lodewijk XVI en Marie-Antoinette hebben gedaan. Zij kregen een guillotinerood halsnoer, want opulentie, luxe en poederpruiken waren net uit den boze geraakt. Nee, laat onze koelakken arbeiders een cultureel marxistische motor in de Maybach bouwen en die vervolgens neoliberaal pimpen voor u. We monteren dan een gratis setje ‘dialectische’ Hegelbanden, want die houden u op het rechte pad. Het spreekt vanzelf dat wij u uitrusten met een Sociaal Contract.”

Toen de verwarde liberale grijsaard de rekening kreeg, was de Mercedes Maybach niet meer te herkennen. Het enige dat origineel was, waren de twee M’s van de merknaam, want de oude baas stapte nu… nee, klom in een dystopische Mad Marx Armageddon-buggy. Zowel het chassis als de motor waren vervangen met de roestige onderdelen van een Chevrolet Camaro, terwijl de carrosserie werd gevormd door een zwaar geoxideerd buizenframe, waarop allerlei wapentuig was gemonteerd.

De hoogbejaarde liet zich vervolgens de bediening uitleggen van de hersen-spoelkanonnen… de hogedruk agitpropgas ventielen… politiek correcte M2 50 Cal machinegeweren en de mortieren van polarisatie en dehumaniseringsgranaten. Hij wilde het voertuig starten, maar Karl Marx zei: “Kameraad, je hebt nu alles om in de 21ste eeuw je politieke tegenstanders te hersenspoelen, af te stompen, te misleiden of gewoon te vernietigen, maar ik moet je nog iets uitleggen…

…stop rond 1930 even bij de Frankfort School en laat je daar door Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm of door wat andere marxistische Joden even de Kritische Theorie en wat andere subversieve psy-ops uitleggen. Net voordat je de 21ste eeuw inrijdt, druk je op de rode knop naast je stuur. Je wagen wordt dan een ‘wit privilegevrije safe-space‘ die is gecamoufleerd met een goudkleurige carrosserie, zodat niemand je wapens ziet.

Rijd dan naar de eerste de beste gratis tranny-kliniek en laat je liberaal opwaarderen door de helft van je hersens te verwijderen. Als ze je pik ook willen wegsnijden, doe dat dan maar want een man met een pseudo-baarkanaal is op dat moment de nieuwe cool! Je kunt natuurlijk een siliconen baargrot laten monteren, maar wij raden een varkensdarm aan. Dat voelt natuurlijker en je kunt dan de behaarde oren als schaamlippen gebruiken.

Als laatste dit… zoek contact met de muslamo’s… de militante feminazi babymoordenaars, de gaystapo en hysterische #ME2 Pink Rat Hat femoids, want dat zijn de nieuwe liberale apparatsjiks van het Politbureau, al zijn de laatsten stinkende ‘transfoben’ door met die roze kutpetten te lopen, want tegen de tijd dat je in de 21ste eeuw aankomt heeft de helft van de vrouwen penissen, of iets dat daarop lijkt.

Voor het zware vernielwerk zijn er de anarchisten, communisten en de nekkensnijdende sekspest muslamo’s. Succes kameraad en onthoud het… altijd ontkennen en je tegenstanders belachelijk maken, dehumaniseren en beschuldigen van je eigen kankerstreken!”

Alex Jones…

OMG, ik kan de metaforen in de voorgaande analogie waarderen en ik begrijp wat je ermee wilt aangeven, maar ik denk dat je teveel naar de samenzweringstheorieën van Alex Jones hebt gekeken.”

“Je wordt al een echte liberaal… maak mensen belachelijk als je niet met het onderwerp uit de weg kunt. Kom, wees eerlijk; je hebt je hele hersenpakketje nog, dus het moet kunnen lukken. Probeer het even, hier gaat ie…

Kijk naar de waarden van de Verlichte filosofieën en liberale ideologie van drie eeuwen terug en sla die even op. Vervolgens lees je mijn metafoor nog even door en ga ervan uit dat de gebruikte waarden juist zijn beschreven. Wat is er dan van de oorspronkelijke humane ideologie over?”

Als je het zo stelt… niets, maar je vertelt een waanzinnig science-fiction verhaal en degradeert alle humane beginselen!”

Waanzinnig? Science-fictionverhaal? Ik zal je laten zien wat waanzinnig is en de waanzinnige fiction-realiteit waarin wij leven. Kijk eens naar wat EU landen… van de grootste shitholen zoals Zweden, Engeland, België… helholen zoals Frankrijk, Duitsland, Spanje tot de wat meer leefbare, gewone roversholen zoals Nederland, Luxemburg en Oostenrijk… neem daar een gemiddelde daarvan.

Gelukkig ben je bekend met de waanzinnige overlast van… en cultuurverkankering door muslamo’s… hoe die door de corruptici met Mach III snelheid geïmporteerd en bevoorrecht worden over normale, nette belastingbetalende rootburgers. Merk op hie zij een regeringsvrijwaring genieten voor hun verkrachtingen, aanrandingen, geweld en andere misdaden. Het zijn ‘uiteindelijk verwarde mannen’ nietwaar? Zeg niet dat het muslamo’s zijn, want je wordt onmiddellijk gedoodverfd als een racist, ondanks det er geen muslamo ras bestaat.

Je ziet gelukkig ook de andere uitwassen van de politieke correctheid als begrijp je – net zoals de meeste anderen – nog niet waarom die duivelse doctrine wordt toegepast. Kleuters die geseksualiseerd… en geestelijk beschadigd worden met misdadige genderdysforische pestnonsens. Mannen en vrouwen die gebalkaniseerd worden en de verafgoding van transistors trans trans… ja, dat bedoel ik.

Vrouwen van 81 jaar die een sekseverandering ondergaan enzovoort enzovoort. Duizenden maatregelen en consequenties die je gelukkig ook als ‘waanzinnig’ beschouwt, ook al is de juiste benaming ‘misdadig’ Daar worden we het nog wel over eens. Misschien verandert het allemaal wanneer de technocraten beginnen met het samensmelten van mensen met machines en/of AI (Artificial Intelligence). Ze denken functionele en werkende Cyborgs te kunnen maken, Hoe is dat voor ‘waanzinnige science-fiction?’

Kerk, Staat en Religie…

Nou, laten wij nu eens naar de beginselen van het liberalisme kijken en vergelijken met hoe die er nu uitzien. Hoewel ik niet geloof of religieus ben, wil ik beginnen met de liberale basisprincipes: Vrijheid van Religie en de scheiding van Kerk en Staat. Hier gaan we…

…doordat muslamo’s – door 1400 jaar van muslamo expansionisme en persecutie – nergens ter wereld in vrede kunnen leven met andere religies en culturen worden we nu misselijk gemaakt met het pleit van de Rohingya indianen muslamo’s, maar wist je dat de meest vervolgde gelovigen christenen zijn? Tienduizenden zijn er verkracht, als slaaf verkocht en vermoord in het Midden-Oosten. kruizen, bijbels, afbeeldingen en andere christelijke zaken en relikwieën worden worden door… of met goedvinden van de respectieve staat verwijderd en/of verboden om de gevoelige muslamo’s niet te kwetsen.

Miljoenen ‘verwarde mensen’  uit shitholen in het Midden Oosten of Afrika waar de Kerk en Staat niet gescheiden, maar identiek zijn en GEEN vrijheid van godsdienst bestaat, worden door de EUlitekanker en de corruptici van  Europese Staten op Europeanen gedumpt.  Een totaal onverenigbare cult en cultuur wordt daar aan aan toegevoegd en wee degene die zich daar kritisch over uitlaat. Het zal je opvallen dat de volgende prachtige liberale basisbegrippen ineens niet meer bestaan of ernstig geschonden zijn.

Hoewel ik ontelbare voorbeelden kan geven van neoliberale aberraties, zal ik volstaan met de meest zichtbare te geven… de muslamoplaag. Als je dat niet ziet of ontkent, heb je een hersenafwijking, ben je een leugenaar of een 21ste eeuw Liberaal.

Liberale 10 verboden en geboden…

*1) Laat mij je even herinneren aan wat ‘humanitaire’ liberale basisprincipes ter illustratie van het navolgende voorbeeld…

  • Scheiding van Staat en Kerk[1],  maximale vrijheid voor het individu, zolang dat de vrijheid van anderen niet schaadt[2]… gelijkheid[3], rechten en burgerrechten[4], tolerantie[5], broederschap[6], wetenschap[7], wijsheid[8], vooruitgang[9], vrijheid van meningsuiting[10], religie[11] en commercie[12].

Ben je er klaar voor?

In Europese landen waar de Staat en Kerk gescheiden zijn, worden de [religieuze] root-burgers ongewild opgezadeld met problemen die worden veroorzaakt door een verplichte massa-import van dweepzieke religieuze fanaten, die het verschil tussen kerk en staat niet kennen en het geweld niet schuwen[1][3][11], wanneer zij zich ‘religieus beledigd’ wanen[5][11]. De betreffende Europese staat, die grondwettelijk verplicht is om de gelijkheid van alle burgers te beschermen en het hooghouden van alle religieuze waarden… negeert en tolereert in mindere of meerdere mate niet alleen de moedwillige [criminele] overlast van de geïmporteerde zeloten[2][3][4][11], maar discrimineert de kwetsbare nette root-burgers ten gunste van de zandlopers op religieus[1][2][3], maatschappelijk en financieel gebied. Vrije meningsuiting? Die vrijheid wordt ‘hinkel de pinkel’ bepaald door de staat. Kritiek op de zand- zak- en zandzaklopende gaggeltonen is racisme, muslamofobie en als dat niet lukt, haatspraak en het betitelen van Joodse burgers als ‘Kankerjoden’… root-burgers als kufars en kalb (hond) en Europese vrouwen als sletten[3][5][10][11] is slechts een cultureel pukkeltje,

In èèn, de voorgaande paragraaf over muslamo zandzombies worden nagenoeg alle liberale beginselen met voeten getreden door de staat en de geïmporteerde middeleeuwse throw-backs. 16 Keer! Zestien inbreuken op ‘hoogstaande humanitaire’ liberale basisbegrippen. Als gevolg daarva kunnen we wijsheid, broederschap en vooruitgang ook wel kunnen schrappen. 

Hedendaags liberalisme heeft niets meer gemeen met de oorspronkelijke ideologie. Het is niet alleen verwaterd, liberalisme is nu ‘progressief neoliberalisme’. Het is in lijnrechte tegenstelling met de originele humanitaire opzet. Waarom is dat? Iedere ideologie of regeringsvorm die ‘teveel’ vrijheid en politieke inspraak aan het gepeupel dreigt te geven, krijgt van de elitekanker en hun politieke corruptici een politieke transaanpassing.

Alle libertaire lullen worden omgehakt en de vrijheidslievende vagina’s volgestort met gewapend beton. Met onmerkbare snelheid veranderen de rechten in verboden… vrijheden in plichten… Wacht, ik kan het eenvoudiger stellen… alle humanitaire begrippen worden vervangen met hun misantropische criminele antithesen.

Het liberalisme werd onderweg gevaccineerd met de Marx- en Progressivisme virussen en gehersenspoeld met de Kritische Theorieën van de communistische Joden van de Frankfurt School. Het 2018 eindproduct is een cultdogma waarbij de 1978 Jim Jones zelfmoorddoctrine vergeleken, een pro-life propaganda was. De liberale en socialistische cultdogma’s worden door hun hersenkreupele volgers ervaren als de snelweg naar het hun beloofde Utopia.

Als daarvoor miljoenen zandlopende zeloten uit Afrikaanse en Midden-Oosterse shitholen geïmporteerd moeten worden, dan is dat een klein prijsje om hun communistisch Nirvana gerealiseerd te zien. Ik bedoel… waar is het uiteindelijk het leven op aarde beter dan in de socialisten-paradijzen Noord-Korea… Venezuela of zelfs China? Wat maken meer dan honderdtwintig miljoen – door communisten – vermoorde mensen dan eigenlijk uit? Hitler deed het ook! Nazi! Fascist!

We worden mentaal, cultureel, maatschappelijk en economisch geëuthanaseerd door de globalisten, elitekanker… elitekankerratten zoals George Soros en de Judasgeiten met Januskoppen, de linkse corruptici. Europese culturen worden geïnfecteerd met een onverenigbare doodscult. Het zal niet zo lang meer duren tot de Europeanen de Rohingya’s van Europa zijn geworden.

De misdadige macht en kracht van politieke correctheid taalterreur…

In plaats van politiek correct is het liberalisme nu politiek misdadig! Maar de naam is hetzelfde gebleven, want de ‘neoliberale’ benaming wordt ook door de grootste stommelingen als negatief ervaren. Hoe komt dat? Ik zal je een ‘eye-opener‘ geven. Alle snode en voor de massa nadelige politieke strategieën, doelen en plannen krijgen mooi klinkende namen. Kijk naar de benaming ‘politiek correct’… wat kan daar nu voor kritiek op geleverd worden? Alle ideologieën die in beginsel goed waren, worden uitgehold en gevuld met massahatende, politieke bullshit tot er niets meer van die ideologieën over is, dan de naam.

Democratie, socialisme, progressivisme, liberalisme, ‘verwarde mannen’, ‘kwetsbare zones’, protesterende jongeren, kinderen, diversiteit, gender-neutraal, democratische-socialisten … etc.

Hoewel het een minimale greep is uit beschrijvingen en namen die diverse regeringen en hun politieke sidekicks  meer te onpas dan te pas gebruiken, lijken die woorden niets met elkaar gemeen te hebben. Benamingen die goed klinken in het oor van de ongeoefende, naïeve luisteraar en dus vertrouwen inboezemen. En dat is precies de bedoeling! Wat de woorden gemeen hebben, is het boerenbedrog, waar zij voor worden gebruikt.

Democratie – Als ‘democratie’ eerst zou worden ontleed als ‘volksheerschappij’ (wat het woord stelt) dan is dat gelijk een leugen, want het volk is de som van de burgers en niet de meerderheid van de massa. De meerderheid, die in de regel een I.Q. heeft, dat kleiner is dan hun schoenmaat… zwaar denkfobisch is en daarom het denken en beslissen maar al te graag aan politici overlaat. Het enige dat politici maar hoeven te doen is de ‘democratie’ verkopen, wat niet moeilijk is, want de meerderheid van de massa identificeert ‘democratie’ met iets dat ‘goed’ is. De conclusie is dat dat democratie niet ‘democratisch’ is, want een massa van stupide idioten bepaalt welke sofistische drogredenaars moeten regeren. Wat dacht je van de Democratische Volksrepubliek van Noord-Korea. Het woord ‘democratie’ doet het zware werk… hoe fucking ‘democratisch’ is dat?

Socialisme – Socialisme is gedestilleerd uit het woord ‘sociaal’ dat een redelijk goede klank heeft [gekregen]. Socialisme is echter een vlag die de misdadige ‘communistische’ lading niet dekt. Tenzij je de 120 miljoen – door socialistische (maatschappelijke) regeringen – vermoorde burgers een succes vindt, natuurlijk. SSocialisme is een eufemisme voor communisme, want zelfs de destructieve asociale communisten konden nog wel begrijpen dat massamoord op kiezers geen stemmenwinner is. Wat de gelijkheid voor iedereen betreft… socialisme als staatsvorm is een magnifiek perfect werkend systeem… totdat het geld van anderen [de belastingbetalers] op is. Bye the way… geen liberale basisprincipes in een socialistische staat. De staat… en alleen de staat bepaalt! Mooi etiket voor een misdadige aberratie. 

Progressivisme – Progressivisme klinkt weer goed. Niets mis met vooruitgang, nietwaar? Stamt ook uit de Verlichting, dus Individualisme en logisch kritisch denken staat hoog in het vaandel van de Progressieven. Ik vraag mij af waarom de hedendaagse, zogenaamde progressieven – net als de contemporaine liberalen – allemaal groepsdenkers zijn en alleen maar kunnen redeneren in dogmatische soundbites, platitudes en slogans. Nee, ik weet het… het etiketje Regressivisme onthult teveel van de waarheid.

Liberalisme – Mooie naam voor een verkrachte ideologie. Zie hierboven *1.

Verwarde mannen – Populaire beschrijving van vele Europese regeringen voor muslamo terroristen… wannabe terroristen… aanranders of verkrachters. Met zo’n label kun je niet… niet van die monsters houden, nietwaar?!

Kwetsbare zones – Soevereine muslamo stadsenclaves bestaande shitspelonken… helholen en gaggelgetto’s, die worden bevolkt worden door verwarde mannen en verwarde vrouwen met ‘brievenbus-boerkap’. Daar men echt kwetsbaar is in die zones, betreedt geen zinnig mens die helholen zonder een Kevlar kogelvrij vest, een Heckler & Koch MP7 SMG, Glock 17… een roedel bull-terriers en een Challenger 2 Battle tank.

Protesterende jongeren – Dit zijn de ‘verwarde mannen’ uit de Zweeds ‘kwetsbare zones’, die handgranaten gooien en massaal auto’s van normale, echte Zweden in de brand steken.

Kinderen – Een minderheidsgroep van de duizenden muslamo’s, die in de Franse Calais regio hun khaima (tent) hadden opgeslagen. Zij wilden een jeugdkalifaat in Engeland stichten. De leeftijden varieerden van 18 tot 39 jaar. Kinderen, my arse!

Diversiteit 1 – Diversiteit is positieve discriminatie, waar niets positiefs aan te vinden is. Diversiteit is een woord dat ook weer een goede klank heeft, maar momenteel een eufemisme is voor misandrie, racisme, heterofobie en discriminatie, die in het bijzonder is gericht tegen de westerse [christelijke] blanke hetero man. Het hysterisch uitgedragen dogma pretendeert – om een voorbeeld te geven – gelijkheid voor alle minderheden en sociologische minderheden (hysterische vrouwen) in de arbeidsmarkt en studieposities. Dit zou een nobel streven zou zijn, ware het niet dat liberale diversiteit, zoals al hun andere verstoorde hersenorgasmes meestal onlogisch en onpraktisch, maar altijd belachelijk en destructief voor een andere minderheid is.

Diversiteit 2 – Wanneer links het voor het zeggen heeft, wordt iedere beschikbare arbeidspositie en studiepositie gevuld door iedere denkbaar lid van welke minderheid dan ook, niet op basis van verdienste of geschiktheid, maar abominabele trendgevoeligheid. In werkelijkheid is diversiteit een exclusivisme voor de eerder beschreven westerse man. De marxzinnige Harvard professor Natasha Warikoo (hoe kan het anders met zo’n naam) stelt dat universiteit toelatingsprocedures, die zijn gebaseerd op verdienste, ongelijkheid in de hand werken. Wat zij voorstaat is duidelijk, als je kijkt hoeveel gestoorde liberale studenten en professors de universiteiten bevolken.

Diversiteit 3 – Aangezien ik linkse etiketjes zoals racist, seksist, vrouwenhater, muslamofoob of homofoob, draag als eremedailles, zal ik nu een voorbeeld geven waarom hedendaagse diversiteit een criminele strategie is.  Zoals gezegd, ik kom hier uitgebreid op terug, maar dit artikel zou te anders lang worden. Laat voor het moment mijn these volstaan… een pedofiel wordt [nog] niet aangesteld als leraar op een kleuter of lagere school, net zoals het een slecht idee is om een militante derde golf feminazi aan te stellen als geneesheer-directeur van een geboortekliniek. Ik heb gelukkig ook nog geen muslamo gezien die is aangesteld als koster in een protestantse kerk of een transformator als huwelijksadviseur.  Gek, ik ben ook nog geen vuilnisman tegengekomen, die geen man, maar een vrouw was. Mogelijk omdat alle vrouwen mijnwerker wilden worden. Yeah right!

Diversiteit 4 – Ik kom ruimschoots op ‘diversiteit’ en hun racistische, misandristische, heterofofische, discriminatieve en anti-familie-agenda terug, want de kwaadaardige doelstelling doet in niets onder voor de ‘wicked evil’ van politieke correctheid taalterreur

Diversiteit 5 – Ik moet echter toegeven dat ‘progressieve’ diversiteit in de pornografische industrie perfect heeft gewerkt voor de liberale en linkse zwijnen, want zwijnen, ezels, kamelen, dolfijnen, huisdieren en auto-uitlaatpijpen hebben allemaal een plaatsje gekregen in hun gedegenereerde life-style.

Linguïstische camouflage…

Het voorgaande etiket ‘diversiteit’ is – net als politieke correctheid – een typisch voorbeeld van linguïstische camouflage. Plannen, wetten, regels en maatregelen die door de massa [mogelijk] als negatief ervaren worden, krijgen een antonieme vermomming als naam. Zo zou je de Turkse genocide van Armeniërs (1915-1917) het ‘muslamo-evangelie’ kunnen noemen, net zoals endlösung (eindoplossing)  een ‘puur zakelijke’ Duitse benaming was voor het vermoorden van Joden, zigeuners, homo’s en iedereen die de Arische principes geweld aandeed.

Een perfect voorbeeld van linguïstische camouflage is de naam van de helse George Sorosgroep van stinkende goblinratten, Antifa. De naam staat voor ‘Antifascisme’ beweren de in het zwart geklede, hysterische ‘anarxisten’. De waarheid is echter dat Benito Mussolini extatisch zou zijn geweest als hij indertijd zo’n groep van intolerante, intimiderende, gewelddadige fascistische zwarthemden had mogen commanderen. De Antifa Profa [en de feminazi’s] zijn de ‘special forces’ van extreem links en wordt gevormd door ‘universituitschot’, waaronder ook menige ‘anarxistische’ professor.

Namen die beschamen en woorden die moorden…

De goed bedoelende, maar naïeve massa wordt voortdurend misleid en benadeeld door hen te bestoken met mooie, humanitaire en vertrouwd klinkende namen, die als camouflerende verpakking dienen voor de introductie en/of implementatie van perfide overheids en/of maatschappelijke concepten en strategieën.

Het omgekeerde is ook waar… net zoals mooie namen culturele en maatschappelijke misdaden kunnen presenteren als een zegen voor de mensheid… zo zijn er woorden die perfect keurige, nette, normale mensen ridiculiseren, beschamen, demoniseren en dehumaniseren, wanneer die hun [afwijkende of kritische] mening uiten. Een spectrum van populaire benamingen is momenteel nazi, fascist, seksist, misogyn, homofoob, transfoob, fobofoob, muslamofoob. ‘Racist’ is de onbetwiste winnaar en kampioen van de communisten en liberalen.

Iemand die niet op zijn minst een uitgesproken liberaal is, wordt automatisch als rechts, maar vaker nog als extreem-rechts geklasseerd. Een geuite kritiek op het liberale dogma, maakt de overtreder niet alleen een nazi of een fascist, maar ook een racist. Laten we eerlijk zijn… uiteindelijk waren Hitler en de nazi’s verantwoordelijk voor 25 miljoen doden, dus daar wil niemand bij horen, nietwaar?

Nazi slecht… communisme goed! Dat Stalin en het communisme verantwoordelijk waren voor meer dan honderd miljoen doden moorden… hey, links goed en rechts slecht. Waar is de logica hier? Die is er niet, alleen socialistische en liberale pseudologica, dat een leugen is… let op!

Rehabilitatie voor rechts, nazi’s en fascisten…

Marxisten, communisten en liberalen hebben een boeman nodig om daarmee andersdenkenden te kunnen demoniseren en te dehumaniseren. Dus daar hebben ze Hitler voor gekozen, want de superieure meester-massa-moordenaar Stalin als boeman aanstellen, zou een slecht idee zijn. Je kunt moeilijk een ideologie proberen te verkopen die een veelvoud van Hitlers (nazi’s) slachtoffers heeft voortgebracht. Als je dat argument aan een liberaal presenteert, dan is het antwoord dat Hitler een nazi… en Mussolini een fascist was. Nazi en fascist Rechts slecht en links goed. O ja, dat zei ik al.

Als rechts slecht en links goed is, dan is bij deze de grootste liberale en communistische leugen ontkracht. Als communisme en socialisme goed is, dan is nazisme en fascisme dat ook, want zowel Hitler en de nazi’s als Mussolini en de fascisten waren… YES, socialisten! Hitler was een nationaal-socialist (nazi) en Mussolini was een socialist. De laatste, Benito Andrea Amilcare Mussolini, was zelfs naar drie beroemde socialisten vernoemd. (Benito Juárez, Andrea Costa en Amilcare Cipriani) Nazi”s slecht… fascisten slecht… communisten het allerslechtst! De linkse leugen over rechts is bijna ontkracht en de linkse losers zijn aanhangers van een moordcult. Had ik al gezegd dat het communisme meer dan 120 miljoen moorden had voortgebracht?

Ik zal linkse en rechtse politiek beschrijven in een later artikel. Het verschilt van demografie tot demografie en is nu veelal een kwestie van partij-interpretatie, semantiek and politics in the eye of the beholder. ‘Links’ ontstond in de Franse revolutie en waren de Republikeinen, terwijl ‘rechts’, de Conservatieven, aanhangers voor Monarchie, Staat en Kerk waren. Als we echter nu naar Amerika kijken, zien we dat hier de Republikeinen ‘rechts’ dus de Conservatieven zijn en ‘links’ de Democraten zijn.

Verwarrend, want links is nu extreem-links en al het andere dus automatisch rechts… en binnenkort extreem-rechts! Rechts en extreem-rechts zijn nu echter etiketten geworden om normale, nette [conservatieve] mensen te besmeuren en te demoniseren. Herinner je dat Karl Marx hier eerder afscheid nam van de liberale grijsaard met: “Succes kameraad en onthoud het… altijd ontkennen… je tegenstanders belachelijk maken, dehumaniseren en beschuldigen van je eigen kankerstreken!”

Hoe komt het dat zoveel mensen niet merken dat ze belazerd worden? Zijn ze gewoon dom of is het een wedstrijd om te bepalen wie de meest stupide winnaar is? Als je de meeste politieke hersenscheten van de laatste twintig jaar bekijkt, dan kan het je toch niet ontgaan dat die achterlijke praktijken, niet  in overeenstemming zijn met hun mooi klinkende namen? Fucking woorden! Huh? Momentje!

Waarom begrijpen mensen niet dat zij tegen elkaar worden opgezet, volgens de duizenden jaren oude strategie: “Verdeel en Heers?” Waarom snappen zij niet dat wanneer zij ‘een niet politiek correcte mening verkondigen of erger… kritiek daarop hebben, dat zij voor racist, antisemiet, homofoob, nazi, fascist worden uitgemaakt, niet om hen te beledigen, maar om hen het zwijgen op te leggen. Bij herhaalde overtreding wordt de wetsgetrouwe andersdenkende ‘haatspraker’ gedehumaniseerd, zodat hij/zij/het straffeloos in elkaar kan worden getrapt door marxistische zwarthemd-bullebakken en Sociale Stakkers Sociale Rechtvaardigheid Jakobijnen. Woorden!

Woorden ja! Mensen worden aangemoedigd… nee, geconditioneerd om hun mond te houden en tegelijkertijd worden zij door de politieke soy boys en crypto-feministen, mediahoeren, films, stompzinnige reality-shows en nu ook door de asociale nepwerken geïndoctrineerd met een toxische nieuwspraak-woordsalade. De hersenspoelende dogma-salade is verrijkt met regressieve  femelsyllabes en  zemelwoorden, die naar aambeienzalf ruiken… shit dus, terwijl de essentiële, traditionele, zinnige, vertrouwde en descriptieve woorden er zijn uitgehaald. Woorden goed… woorden slecht.

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” – Edmund Burke

Als het bovenstaande juist is… als het waar is dat het duivelse kwaad – dat constant op ons wordt afgevuurd – overwint wanneer goede mensen zwijgen en niets doen, dan moet je kunnen begrijpen, waarom de goede mensen 1) systematisch worden geïndoctrineerd door hen te voeden met een crimineel ratjetoe van linguïstisch camouflerende ‘nieuwspraak’ en 2) het zwijgen worden opgelegd door hen 2-1) belachelijk te maken door hen als samenzweringsfreaks af te schilderen… 2-2) worden gedemoniseerd door hen vals te beschuldigen van racisme, homofobie, muslamofobie etc…2-3) gevangenisstraf op te leggen wegens het uiten van kritiek haatspraak.

De bovenstaande paragraaf samenvattend, kun je zie dat het essentieel is om ‘goede mensen’ het zwijgen op te leggen, zodat het kwaad kan floreren. Je ziet tevens dat het woorden zijn die worden gebruikt om mensen onzeker, bang en monddood te maken en dat het opnieuw woorden zijn om hen en vooral hun kinderen te hersenspoelen. Daar de meeste proletariërs nooit hebben geleerd om hun hersens te gebruiken, herdoop ik het hersenspoelen maar liever in indoctrineren. Woorden… woorden die niet alleen de toekomst, de cultuur maar uiteindelijk ook onschuldige mensen vermoorden.

Ja, de mensen worden vermoord met woorden. Dat komt omdat de naïeve massa sinds de uitvinding van de boekdrukkunst, de Renaissance en de ‘Verlichting’ ietwat slimmer is geworden en zelfs wat aarzelende hersenactiviteit vertoont. Voor die tijd waren de prolen te dom om hen met woorden te vermoorden en werden zij op de klassieke wijze omgebracht door de scherprechters van de combinatie, die werd gevormd door de monarchistische Staat, Kerk en het feodale stelsel. De Kerk was er niet alleen voor religieuze ondersteuning, maar vertelde beval de naïeve, gelovige horigen wat wel en wat niet te geloven en te doen. En natuurlijk alles in de naam van de Almachtige.

De bisschoppen, priesters en diakens vervulden de rol van de hedendaagse corrupte politici, universiteitsprofessors, vage-vermaak-vedettes, mediahoeren en asociale nepwerken van die tijd. Als de eenvoudige proletariër ongehoorzaam was, dan werd hij op de traditionele wijze genekt. Hij kon niet met het metaforische woordkoord worden gewurgd, omdat hij alleen de woorden begreep die hem door de Kerkchef waren geleerd en dat waren er maar zes: “Je moet luisteren en gehoorzamen. Amen!”

Het moet een ieder nu duidelijk zijn dat sindsdien de naïeve, goedbedoelende massa, semantisch gezien, een waanzinnige vooruitgang heeft geboekt. Zij zijn nu intellectueel zo ontwikkeld dat zij zich met woorden kunnen laten… nee, willen laten vermoorden. Er zijn geen grenzen aan het verstandelijk onvermogen van de mens, ongelooflijk! Zij hebben een dermate vooruitgang geboekt, dat men hen nu ‘Progressieven’ noemt. In de liberale nieuwspraak linguïstiek betekent dat dus ‘Regressieven.’

Bedenk het zonder woorden…

Het is nagenoeg onmogelijk om te denken zonder woorden te gebruiken. Zelfs communiceren is ondoenbaar, zonder woordgebruik. Zeker, je kunt een gesprek voeren met handgebaren, maar dat zijn dan weer fysieke reflecties van woorden. Men zegt dat de pen machtiger is dan het zwaard, maar dat is natuurlijk onzin.

Als de pen machtiger dan het zwaard moet zijn, dan pent de pen een goed overdachte strategie van de juist gekozen woorden neer, die de lezer op zijn minst aan het denken zetten. “Ik sla je de tering,” nodigt de lezer uit om alsnog het zwaard het praten te laten doen. Je ziet dat de sleutelwoorden hier ‘woorden’ en ‘denken’ zijn. Door het juiste gebruik van beide, wordt inderdaad de pen machtiger dan het zwaard. Ik ben antropoloog noch linguïst, maar ik heb mijn hele leven ervaren – dat schrijven – veel meer effect sorteert dan praten, al zijn er natuurlijk omstandigheden dat schrijven onpraktisch, onmogelijk of ongewenst is.

Waarom is schrijven vaak beter dan praten? In een dispuut of woordenwisseling bijvoorbeeld, luistert meestal de ene partij maar matig naar hetgeen de ander zegt. De luisteraar is te gericht op hetgeen hij wil gaan zeggen. Zo die er nog niet waren, ontstaan dan de misverstanden, of erger.  Schrijven is dan zoveel krachtiger, doordat je – tenzij de lezer analfabetisch is – de lezer dwingt om kennis te nemen van hetgeen je je hem te zeggen hebt, waarna je de lezer mogelijk aan het denken zet.

Het woord dat stoort…

Verbale scheldwoorden en beledigingen sorteren meestal niet het gewenste effect, doordat beide partijen te druk zijn met schelden en beledigen en elkaar daardoor amper horen. Als je schrijft, heb je de tijd om te denken en kun je de beledigingen vertalen in ‘woorden die moorden‘. De lezer wordt door nieuwsgierigheid gedwongen om het schrijven te lezen, waarna hij ongestoord woest zal worden, omdat hij niets terug kan zeggen en op dat moment dus verder niets kan doen. Je hebt de tegenpartij rustig en veel effectiever met woorden kunnen vernielen en naar wens kunnen opnaaien, dan verbaal mogelijk was geweest. Waarom denk je dat advocaten vervelende brieven naar de tegenpartij schrijven en niet gewoon even komen praten?

“Ja, maar met schrijven kun je de lezer niet publiekelijk voor lul zetten en daardoor vernederen,” zeg je? Nee, in wat voor luchtbel leef jij dan? Hele veldslagen ontstaan er in de asociale nepwerkgetto’s en niet zelden met een zwaar gewonde of dode als resultaat. Iedere trollende asofuck is een Plinius de Oudere of Ian Hislop op Fakelook, Instatramp of Spitter.

Kennis is macht…

Kennis is de macht die van een pen een zwaard maakt… ja ja (gaap), ik weet het. Het klinkt misschien wat belligerent en ik zou het liever willen omschrijven als: ‘kennis is een machtig en prachtig bezit’. Het is een hersenkracht die dag en nacht, geduldig op je wacht’! Zie je wat je met woorden kunt doen?

In de oudheid en tot ver na de boekdrukkunst, renaissance en de Verlichting had het plebs een bijzonder begrensde woordenschat en een beperkt denkvermogen. Gedurende de reis door de geschiedenis die duizenden jaren duurde, waren de weinige woorden en het summiere denken, gericht op overleven en het gezin. Valse profeten en nepsjamanen voorzagen het volk van spirituele nonsens, die er op waren gericht om de prolen op hun tenen op de plaats te houden. Montessori was nog niet geboren en van EGO onderwijs had niemand nog gehoord, dus lezen was er niet bij. Dat was een voordeel voor de toenmalige elite, want niet alleen moest de massa dom worden gehouden, maar tevens met een ferme dosis angst worden uitgerust. Dat regeert wat soepeler.

De enige geschoolden waren hoofdzakelijk ‘wetenschappers’, priesters en andere ongeestige geestelijken en hun lesmateriaal en geschriften waren in Latijn geschreven. Nauwelijks was de boekdrukkunst ingevoerd of een halve eeuw later (1517) ‘appte’ Maarten Luther zijn 95 Thesis Trol Twiets op de lokale internetserver… de deur van de kasteelkerk te Wittenberg.

Ik kan niet beweren dat de documenten in full-color waren geprint, maar nu hadden de mensen dan eindelijk wat om over te denken, nietwaar? Niet waar! Het denken werd onmiddellijk voor hen overgenomen door de dominee’s en predikanten, maar de groei en verspreiding van wetenschap waren in beweging gezet. Er waren echter een Renaissance, boekdrukkunst, Reformatie, Verlichting en Industriële Revolutie nodig om de ‘Jan en Jet met de Pet’ prolen het privilege te verlenen om kennis van gecensureerde kennis te nemen. Ik denk niet dat dit een succesvolle onderneming is geweest, maar zoals gezegd… dat was ook nimmer de bedoeling!

Zeker, er verschenen scholen waar de leerlingen geschiedenis, geografie, biologie, rekenen, taal etc. etc. werden geleerd. Hun woordenschat werd weliswaar wat opgepompt, maar hoewel hen werd geleerd wat te denken, zij werden bewust niet geleerd hoe te leren denken. In plaats van hen kritisch, logisch, filosofisch, creatief en vooral individueel te leren denken, werden de denkprocessen langs vaste, doodlopende paden geleid. Dit heeft het voorspelbare gevolg dat gewone, eerlijke, hardwerkende,  belastingbetalende mensen op een gegeven moment in hun denkprocessen vastlopen. Maar hey…ook daar was inmiddels een oplossing voor gekomen, zodat het simpele, naïeve klootjesvolk het ‘zware denken’ met een gerust geweten aan de politici en advocaten kon overlaten. Die konden dan weer wetten en regels ontwerpen om het denken voor hun kiezers te verlichten. So boring… and so dangerous!

Denken is gevaarlijk…

 

Als mijn soldaten zouden beginnen met denken, had ik een leger zonder soldaten – Frederik de Grote

Zeer populair onder de liberale trendies is nu het gezegde: “Wij denken uit de box”… hetgeen, volgens mij, er op duidt dat zij volledig en muurvast in de doos zitten… en blijven zitten! Niet alleen zaten zij – van het moment dat zij televisie konden kijken – in die voor-hen-denkende doos… zij hebben zich nu vrijwillig ingepakt in hun elektronische hersenloze hersendozen en die ‘ingeplugd’ in de asociale bolwerken.

Met de genoemde domdozen vervelen zij zich, bekijken zich, communiceren, chatten, roddelen, socialiseren, daten virtueel, masturberen, bestellen online hun Pink Rat Hats en fotograferen zij hun left-swipende karperlippen… afgezakte konten en opgebonden tieten. Hoe bedoel je: “mannen zien er ook niet uit en zijn belachelijk?” Ik heb het over mannen! Mannen met karperlippen… afgezakte konten en opgebonden tieten! Die heten tegenwoordig: ‘gaymo’s en transformators.’ Domdozen… Vrouwen daarentegen, gebruiken hun 5″ Amoled, digitale narcistenspiegeltjes om hun kaalgeplukte, lipgeknipte spuitende dozen te uploaden naar Tumbler en hun ‘laatste hoop, vers ontdekte cat-fish cyberkanjers’.

Nou, vertel me maar… hoe geniaal en ingewikkeld is dat? Hoeveel zorgvuldige denk- en hersenactiviteit vereist dat en met hoeveel nuttige woorden breid je je denkarsenaal daarmee uit? Zie je wat ik bedoel?

Afgezien van religieuze, sociale, economische, educatieve omstandigheden en tirannieke overheden, is er dus maar weinig veranderd in de denkdrang en zucht naar kennis van de massa, sinds Maarten Luther de Paus trolde met zijn protestante papieren propaganda pers. De denkontwikkeling en de woordenschat heeft geen gelijke tred gehouden met wat de ‘Progressieven’ progressie noemen. Feitelijk, ik denk dat de kwaliteit en kwantiteit van  ontwikkeling van de denkschuwe massa verhoudingsgewijs is verslechterd.

Als dat niet het geval was en de logica en verstand van de ‘ongewassen massa’ gelijke tred hadden gehouden met de rest van de vooruitgang, dan had die ‘verlichte’ massa al lang begrepen dat zij misleid, voorgelogen, gepropagandeerd, uitgebuit, verraden en nu cultureel vermoord worden met een horde haatbaard zandlopers.

Als diezelfde massa dan leed aan hetzelfde psychotische woedeaanvallen syndroom als dat de som van de alle – elkaar hatende – ‘slachtoffer-communities’ op Twitter en YouTube ten toon spreiden, dan ontstond er over geheel Europa, UK en USA een revolutie, waarbij de Franse Revolutie vergeleken, een ordinaire burenruzie is. Ik denk dat de laatste zin – hoewel veel te lang – helaas een contradictio in terminis zal blijven.

De elitekanker weet dit ook en het is hun ergste nachtmerrie, maar in tegenstelling met de goedgelovige massa hebben zij wel van de geschiedenis geleerd. Zij weten precies hoe zij een revolutie moeten voorkomen… al moet ik zeggen dat ik daar nu ook aan begin te twijfelen, als ik zie, hoe een goedwillende westerse autochtone bevolking wordt gesard en getergd met  een metaforische sprinkhanenplaag van land- en zandverhuizers. Denk erom… een werkelijk getergde, woedende massa stop je niet in de fles terug!

Had ik al gezegd dat kennis is macht is?

Zoals ik al zei… de elitekanker heeft van de geschiedenis geleerd en weet dus wat hen te wachten staat, wanneer het volk eenmaal tegen hen in opstand komt. Verder hebben zij de twee – ruim tweeduizend jaar oude richtlijnen goed in hun oren geknoopt. Het ‘Divide et Impera‘ hebben zij van Philippus II van Macedonië geleerd en ik moet toegeven dat de elitekanker er glansrijk in is geslaagd om het ‘Verdeel en Heers‘ principe in praktijk te brengen.

Om te beginnen is alleen al de LGBTQWERTY fenomenen ‘community’ – ten tijde van dit schrijven – geïnventariseerd verdeeld in 72 seksen. Na over de laatste 20 jaar honderden elkaar hatende ‘slachtoffer-minderheden’ te hebben gecreëerd, is de elitekanker er nu in geslaagd de ultieme polarisatie te realiseren. Het is hun gelukt om het leeuwendeel van de hysterische, haatvolle, gedumpte  emotieterroristen betavrouwen tegen mannen op te zetten. De ‘in 2017 getraumatiseerde ‘Pink Rat Hats  vertalen hun 25 jaar oude, armzalige seks-escapades in aangiften wegens verkrachting tegen mannen. Hoe is dat voor verdeling? Gelukkig gaat het in 90% van die gevallen om liberalen en progressieven (kijk maar naar Hollywood en de US media) en die linkse ellendelingen verdienen elkaar.

Als tweede richtlijn is er de bijna even oude slagzin van de Romeinse poëet Juvenal: ‘Panem et Circenses‘. Het is natuurlijk geweldig om de massa te verdelen, maar je regeert niet erg lang, wanneer diezelfde massa honger heeft, zich verveelt en dus tijd heeft om rottigheid te verzinnen. Het volk met brood uitrusten, was geen probleem, maar de massa intellectueel bezighouden, zou een averechtse werking hebben. Er staat echter nergens dat je hen niet kan bezighouden en vermaken met spelen. Vandaar dus ‘Brood en Spelen‘ voor het volk. Geniaal nietwaar? Wel, het werkte natuurlijk prima 2000 jaar geleden in Rome, maar waar vind je tegenwoordig nog gladiatoren?

Tja, dat is waar, maar we hebben nu een beter alternatief om de massa te vermaken… we hebben voetballers, vishengels en anabolen voor de mannen en uitgeholde film- en popsterretjes, lege stupide fashion-modellen, unreality-shows, Oprah Winfrey, Dr. Phil, psychologen, psychiaters en plastisch chirurgen. Oh, en natuurlijk de liefdevolle, romantische, siliconen Duracell power-douwers!

Je ziet dat de femoids betavrouwen veelzijdiger zijn dan de mannen, zolang het maar op uiterlijk en hysterische emotie is gericht. Geloof me, wat onzinnig vermaak betreft… the gladiators don’t get a look in! Stupide volksvermaak big league!

Hoe is dat voor vermaak? Er is nu genoeg onzinnig vermaak om iedere dag een etmaal te vullen, en meer. Op het gevaar af dat ik in herhalingen verval… de elitekanker heeft van de geschiedenis geleerd, want ondanks de door de eeuwen heen toegepaste ‘Divide et Impera‘ en ‘Panem et Circences‘, braken er van tijd tot tijd toch revoluties en volksopstanden uit. Tijd voor een upgrade, maar eerst een paar regels geschiedenis.

Brood en Spelen na WWII…

Hoewel kranten decennia lang succesvol hun leugens, desinformatie en propaganda hebben kunnen peddelen, het misleidingsproces werd pas effectief met de komst van de televisie. De elitekanker was extatisch, want wat was overtuigender dan de leugen onderbouwen met een plaatje? Nu konden de prolen zelf zien dat zij werden niet voorgelogen!

Tegelijkertijd konden nu de onnozele vrouwen onder handen genomen worden door hen te confronteren met wat zij allemaal te kort kwamen om hun uiterlijk te verbeteren en hun leven te vervolmaken. Hier begon de uitholling en de verkankering van de maatschappij.

De elitekanker was dus ‘home and dry‘, maar de televisie maakte de strijd van de feministen en LGBTQWERTY fenomenen om de familiewaarden en zeden te degraderen, niet echt veel eenvoudiger. Laten we eerlijk zijn… wie wilde in de jaren 1970/90 nu militante genderpioniers… verdacht ruikende, kwetterende gaymo’s… lelijke kokosmathappende lesbo-jihadi’s en misandristische feminazi’s zien op zijn nieuwe, fake-mahoniehouten Philips grootbeeld? Gewone, normale homofiele mannen in een talkshow… okay, je kon altijd lachen met hen. De kinderknuffelende Paul de leeuwin van Oranje… zucht, als het moet, maar geen blote zwaaiorganen van tsjilpende geslachtskolonisten.

Het geluk van de elitekanker hield echter aan, want hoewel betaalbare computers al sinds 1976 verkrijgbaar waren, de blauwgestraalde ‘geteleviseerde’, massaprolen hadden geen interesse. Eén scherm was zat… zij moesten al genoeg denken… stel je voor dat zij ook nog moesten leren logisch te denken. Waah, ze moesten er niet aan denken! Internet? Wat moesten zij ermee? Veel te ingewikkeld allemaal!  Hoewel er al sinds 2002 werkelijke smartPhones (Pocket PC PDA) met een groot scherm en virtueel toetsenbord op de markt waren, piste geen hond er tegenaan.

Dat werd anders toen er camera’s in de smartPhones werden gebouwd. Vrouwen dreven langs hun g-string naar buiten toe, want dit was de narcistische openbaring waar zij eeuwenlang op hadden gewacht. Eindelijk was de emancipatie een feit en hoefden zij hun voeten niet meer in China te laten afbinden, zodat die onder het keukenaanrecht pasten. Wow! Entitlement complete! Het patriarchaat en vrouwenonderdrukking behoren tot het verleden.

Quod laboraverunt, novum mundo pro placeam…

Ja inderdaad, “Het is gelukt, we hebben een nieuwe wereld voor idioten!” De elitekanker vraagt zich af waar zij zoveel geluk aan te danken heeft. De combinatie iNarcistenspiegel… Interweb en asociaal nepwerk gaat hun een generatie perfect aangepaste, verbeterde millennials opleveren. Daar hebben zij dus geen omkijken meer naar. Als bonus is er al een Z-generatie waar de elitekankerratten en de corrupte inteelt-kin politici alleen maar van durfden te dromen.

Never mind een 1984 dystopie van Eric Blair (G. Orwell). Geen noodzaak om de ongewassen prolen te misleiden met de Huxley ‘Brave New World’ leugen en vergeet de antiutopische tirannieke politiestaat ook maar. In plaats van de “democratische” Europese natiestaten, de UK en de USA te hervormen in totalitair fascistische technocratieën, passen nu de enthousiaste ‘woordarme ondenkers’ zichzelf dusdanig aan, dat zij binnenkort opgewekt de socialistische ‘sharifascinazi’  zombie-kolchoze kunnen bevolken.

Wordt vervolgd…

Een zo klein mogelijke regering en zo min mogelijk staatsbemoeienis waren basisprincipes van het Liberalisme, Conservatisme en Libertarisme. Die filosofieën zijn voor de laatste twee gelijk gebleven. Liberalen echter, zijn geestelijke losers. Doordat zij een gebrek hebben aan gezond denkvermogen, mentaal initiatief, fysieke creativiteit, stamina plus het feit dat het groepdenkers zijn, moeten zij geleid worden door de staat. Zij verlangen regels, wetten, geboden, richtlijnen en – sinds 1854 – een inkomen van de staat.

Halverwege de rit door de 19de eeuw hielden de Liberalen het niet langer vol en verlangden steeds grotere regeringen en steeds meer staatsbemoeienis. Hoe bedoel je dat de regeringen niet ziet groeien? Ben je die EU ‘korrupte-kanker-kolos’ met 751 ‘parlementsleden’ vergeten? Heb je nooit op de beeldschone belichaming van het liberalisme, Jeanne dArc Maria Prodent Verhofstadt gelet? Anyway… sinds de crisis (1930) moment waren de Liberalen neoliberalen, ofwel crypto-communisten..

Wordt vervolgd…