De globalistische elitekanker zegent de mensheid met cultuurkanker…

CAVEAT LECTOR

Vergeet de vrijmetselaars… jezuïeten… de Rothschilds en de illuminatie maar… Het is deze heilloze drie-eenheid die voorlopig jouw toekomst gaat beinvloeden!

Toekomst? Are you fucking kidding me?

Als je stopt met autistisch schreeuwen en die matglas bril afzet, terwijl je steriel bent ingepakt in huishoudfolie en dus veilig in je slakkenhuis safe space ligt, dan kun je misschien begrijpen hoe jouw utopie eruit gaat zien.

Misschien ben ik wat voorbarig geweest met die matglas bril, want de meest mensen zien wel wat er om hen heen gebeurt…

Ja inderdaad,  sorry… je hebt natuurlijk gelijk. Het probleem is dat ze het wel zien, maar maar er helemaal shit van begrijpen en nu ben ik niet prematuur. De meeste mensen zijn ziende blind, want alleen hersenkreupele lemmingen met een zelfmoordsyndroom, zouden hun medewerking verlenen aan het tot stand komen van  EUtopie 1984 v 2.0.

Zoals alle snode en misdadige ontwerpen van de elitekanker, heeft het EUtopia-plan ook een vlag die de misdadige lading niet dekt, maar wel verbergt. Hun utopie is in werkelijkheid een criminele dystopie… en dat is een understatement. Misschien kun al je raden wie de slachtoffers zijn, anders zal ik je heel voorzichtig geleide doen uit je virtuele Fakebook, Twitterzitter en Instakramp brainfuck-zeep-bubbel-paradijzen om je vervolgens behoedzaam in de realiteit te voeren.

Mocht de schok te groot voor je blijken, dan is er niets verloren want je was toch al aardig op weg om politiek correct geëuthanaseerd te worden en mogelijk was je psychisch toch al dood. Gestorven, terwijl je in je hybrid appelFoon onderweg was van Faecesbog naar Joetroep.

Waar gaat dit over?

Snowflakes, moraalridders, liberalen, anarchistische whack jobs, feminazi’s, wakkadoedels, Trudeau soy boys, abonnee’s van de LGBTQWERTY doctrine en andere spelingen der natuur, Antifa militant fascistische communisten en alle andere linkse, niets presterende, uitkering trekkende minderheidsgroeperingen die zich te kort gedaan voelen… al deze jammerlijk mislukte en misnoegde blindgangers dromen allemaal van hun Utopia, waar ze de scepter kunnen zwaaien over de ‘kapitalistische misdadigers’. Een ‘paradijs’ zoals de crypto-moslim Oblackerama… de ketterse Jood George Soros en de EU-honcho’s by stealth door de achterdeur proberen te introduceren.

Een socialistische-democratie, die in werkelijkheid een communistische auto- techno- en theocratische dystopie is. Omdat het communisme ‘een beetje’ een slechte naam heeft gekregen, nadat het verantwoordelijk bleek voor zo’n 100 miljoen vermoorde burgers, noemen de elitekanker en hun corruptici het nu [democratisch] socialisme. Zoals eerder gesteld, verzint de elitekanker de mooiste en humaan klinkende namen voor hun criminele ondernemingen, bijvoorbeeld… er is niet veel dat misdadiger is dan ‘politieke correctheid’. Liberalen zijn allesbehalve liberaal en er is momenteel niet veel dat nog fascistischer is dan de Antifa.

Anyway, behalve hun communistische utopie hebben de bovengenoemde jankfascisten nog meer collectieve idealen. Vernietiging van christenen… de blanke westerse man… normale familie als instituut en geen gender-onderscheid meer. Zie je het al voor je… geen jongetjes en meisjes meer; kinderen zijn dan allemaal hermafrodietjes of geslachtsloze blobs. En dat leeft allemaal heel gelukkig in een communistische nachtmerrie, waarin iedereen gelijk is. Iedereen is gelijk, want iedereen is straatarm, heeft luizen, honger en zeker geen fucking geklutste eiFones meer… behalve de schatrijke oligarchs van de elitekanker dan!

Het betreft turbonazisme… of zoiets

Je weet wat men zegt van geschiedenis… leer er niet van en je bent gedoemd die geschiedenis te herleven. Dat is precies wat de elitekanker wil, want in tegenstelling met de naïeve massa, die nergens ooit van leert… heeft de elitekanker wel geleerd. Fuck, hoe konden ze niet van de geschiedenis leren, als ze die niet alleen zelf geschreven, maar vooral ontworpen hebben? Of dacht je dat WWII een samenloop van omstandigheden of een ‘Vrije Wereld’ reactie op de wandaden van de boeman Hitler was? Is dat wat je denkt? Really? Nee, dat is wat je bent wijsgemaakt en nu verwar je realiteit met een brainfuck verhaaltje. Het maakt echter niet uit, want je bent hier om te leren.

Hoe dan ook… ik denk dat we het over het volgende wel eens zijn. Afgezien van de miljoenen militairen die in WWII zijn omgekomen, 21 Miljoen burgers en krijgsgevangenen werden vermoord onder het nazisme. Dat is krankzinnig nietwaar? Yeah, krankzinnig! Maar zoals een andere massamoordenaar, Youssouf Stalin, zei: “A single death is a tragedy; a million deaths is a statistic!” Begreep je dat? Okay, dus 21 miljoen vermoorde mensen is slechts een statistiek! Een statistiek waar niemand van wil leren.

Willen wij zo’n statistiek herhaald zien? Nee? Hm, ik heb slecht nieuws voor je dan, want dat is inmiddels al gebeurd. Het begon voor het nazisme en het eindigde ver daarna. Ver daarna! Honderd miljoen vermoorde mensen, en dat is slechts een conservatief getal, want het kunnen er makkelijk veel meer zijn. Vooral omdat dit getal nog steeds rijzende is.  Wil je graag bij het volgende statistiekje horen? Je kinderen of kleinkinderen… want dat is wat er gaat gebeuren, als er niet drastisch iets verandert. Als de suffe meute niet alleen wakker wordt, maar tevens opstaat.

En voordat je mij met je wise-cracks om mijn oren denkt te kunnen slaan, door te zeggen dat links (marxisme… bolsjewisme… communisme… socialisme) nog altijd te verkiezen valt boven extreem rechts (fascisme… nazisme)… bedenk dan dat nazisme en fascisme niet rechts, maar net zo links zijn als de eerder genoemde marxistische ideologieën. Je had dat zelf wel kunnen bedenken… als je kon denken! (Nazisme is ‘National Sozialismus ‘ (nationaal socialisme), maar socialisme nevertheless!)

Het betreft de moord op je kinderen…

Om op je vraag terug te komen, waarover dit ging. Het gaat over de moord op je kinderen, je kleinkinderen en afhankelijk hoe oud je bent… mogelijk over jouw staats-euthanasie. En dan gaat het over communisme, want dat is waar we naar toe gaan. Communisme heeft nooit en nergens gefunctioneerd, maar dat is geen beletsel voor de elitekanker… de EU-corruptici met hun hierboven afgebeelde ‘onheilige drie-eenheid’ van nuttige idioten  om de westerse mensheid in een toxisch communistisch type Noord-KorEU Korea te drijven.

Ik schreef net dat ‘communisme nooit en nergens heeft gefunctioneerd’, maar dat is niet helemaal waar, want het heeft prima gefunctioneerd voor de elitekanker ratten. De massa leed armoe, honger en je kunt wel zeggen… van staatsslavernij. Zowel in Rusland dat het eerste utopische paradijs was, als China, Noord-Korea, Oost-Duitsland en alle Oostbloklanden, Cambodja, Vietnam, Cuba en nu Venezuela. In het laatste land zijn de burgers net begonnen met het opeten van hun huisdieren, door de honger die er heerst. Kannibalisme is in aantocht en ik dol je niet!

En als marxistisch kersje op die communistische taart van bolsjewistische privileges voor de ongewassen massa, zoals armoede, honger, luizen, geen hygiëne, ziekten,  geen enkele vrijheid meer en een politiestaat… is er dan het blijde vooruitzicht dat die communistische paradijzen worden gebouwd en gerund op tientallen miljoenen doden! Vermoorde mensen! Slachtoffers ‘Bouwstenen’ van het socialistische arbeidersparadijs.  O nee, dat is nu het robotparadijs geworden, want mogelijk had je het al gemerkt… AI (Artificial Intelligence) neemt over en de ‘*craten’ worden de nieuwe bewindsvoerders dictators en tirannen!

Prijzen voor Joodse paradijzen…

Je kunt mogelijk kiezen voor jouw paradijs. Ik zou naar de gunstigste kosten kijken, want het Russische arbeidersparadijs heeft zo’n 66 miljoen doden (vermoorde mensen) gekost. Dan ben je misschien beter af met zo’n 40 tot 70 miljoen vermoorde Chinezen onder het humane bewind van Mao Zedong. Tja, voor het nazisme kunnen we niet meer kiezen, want dan waren wij een stuk voordeliger uitgeweest. Zeg van Hitler wat je wilt, maar hij was in ieder geval een patriot en geen smerige marxistische grafglobalist, die van land noch mensen houden.

Misschien kan ik je overhalen om eens naar de film ‘In de schaduw van Hermes’ van Jüri Lina te kijken. Als je twee uur kunt kijken, luisteren en begrijpen, denk ik niet dat je erg blij zult zijn aan het einde van dat verslag. Je zult inzien hoe weinig je weet en je zult misselijk van woede zijn als je eenmaal begrijpt wie niet alleen verantwoordelijk voor het duivelse communisme, maar bovenal voor alle ellende die er in de westerse wereld te vinden is.

David Duke of een andere hobby-antisemiet zou hier schrijven… het zijn de Joden. Ik daarentegen schrijf… het zijn joden, niet de Joden! Het is echter een feit dat alles dat ons leven negatief beïnvloedt, gerund wordt door Joden. Khazaarse ketterse pseudo-joden. Het communisme is een Joodse uitvinding (Karl Marx) en het communisme is voor het eerst naar Rusland geëxporteerd door internationale Joodse bankiers en Lord Alfred Milner.  Dit humane experiment kostte meer dan 60 miljoen Russen het leven, schreef de Russische nobelprijs-winnaar Aleksandr Solzhenitsyn.

Niet alleen zijn die onkoosjere sjekerekels verantwoordelijk voor WWI en WWIII… zij veroorzaakten tevens de Armeense genocide.

Henry Makow PhD schrijft: “Ze [de Amerikanen] zullen de harde manier leren dat alle oorlogen worden gestart door de Joodse vrijmetselaars centrale bankiers en hun vrijmetselaar lakeien om de oude (wereld) orde te vernietigen, de goyim (niet-Joden) te ruimen en de communistische wereldtirannie te consolideren”

Ik kan tien Statenbijbels vullen met het onderwerp Joden, maar waar het om gaat, is dat je begrijpt dat er een groep satanische, communistische onkoosjere sjekelrekels is, die een groot gedeelte van de meute-prolen niet alleen manipuleren, maar tevens werken aan de ondergang van dezelfde massa. De communistische karakteristiek van dat bagel-melanoom is echter maar voor de helft waar… zij willen de meute in een communistische slavernij gieten en zelf de nieuwe – maar schatrijke – goden worden. Goden? WTF?

Dat goden gedeelte krijg je nog van mij, wanneer je dit gedeelte hebt begrepen. Je moet leren lopen voordat je kunt gaan rennen. De bottomline is dat de elitekanker – die overigens niet alleen uit satanische, criminele pseudo-Joden bestaat – de USA, UK en Europa in een communistisch knekelhuis veranderen. De vraag is hoe en wanneer!

8 Mars 1917 – l’histoire se répète…

Met de chaos die al onderweg is… letterlijk en figuurlijk! Say again? Okay, de vraag was: ‘hoe en wanneer’? Hoe wordt die communistische ellende gerealiseerd en wanneer zal dat zijn? Het antwoord is: ‘door middel van chaos’ en die chaos is al begonnen. Je kunt de chaos al zien… je kunt, maar dat wil niet zeggen dat je het al ziet.

Er is niets waar de elitekanker en de corruptici zo bang voor zijn als een massale volksopstand! Dat is de reden dat niet van de een op de andere dag een zogenaamde ‘democratie’ in een totalitaire politiestaat verandert. Dat is een proces dat heel geleidelijk gaat, zodat de meute er geen erg in heeft. Deze laatste zin is niet mijn mening, het is het bekende ‘kook een kikker‘ effect en het wordt hoofdzakelijk door door regeringen gebruikt om onpopulaire wetten of misdadige maatregelen te introduceren of door te voeren. Zelfs als het koken van een kikker een populaire fabel is… de strategie werkt en de chaos treedt in werking wanneer de meute een kliek gekookte kikkers is. Het schiet lekker op, want iedereen die meer heeft dan drie hersensynapsen kan zien dat de meuteprolen momenteel al halve gare kikkers zijn.

Alles dat de elitekanker maar hoefde te doen om de geschiedenis van 1917 te  herhalen, is chaos te doen ontploffen met een langzaam brandende lont. Onderschat chaos… of liever gezegd het woord chaos niet, want de Scottish Rite vrijmetselaars voeren het al een paar honderd jaar in hun vrijgemetselde vaandel: “Ordo ab Chao“… hetgeen Orde die uit Chaos ontstaat, betekent. De orde [door middel van militaire politiestaat] is voor de elitekanker en jij mag raden wie van de wanorde gaat genieten.

Chaos klinkt vrij onschuldig, nietwaar?

Inderdaad, het klinkt als de rommelige slaapkamer van een wakkadoedel beta-vrouw. Maar als je precies wilt weten wat chaos is… kijk naar oorlogstaferelen in het Midden-Oosten… hongerige kinderen… plat gebombardeerde steden… stank van rottende lijken langs de weg. Geen gas, water, elektriciteit of voedsel.  Stank van rottende kinderen langs de weg. Hoe is dat voor chaos? Ach, het valt wel mee; het is ver van je bed en in Europa en de USA komt toch geen oorlog meer.

Dat is waar… het ziet er niet naar uit dat er binnenkort nog een oorlog in Europa komt, maar wat er wel komt is een burgeroorlog… nee, burgeroorlogen! In het grootste gedeelte van West-Europa. Kun je Europese kindertjes zien rotten langs de weg… lang nadat hun smartphones waren gestolen. Zij zochten schuilplaatsen voor het gevaar van de aanstormende horde nuttige idioten… zij wilden zich verstoppen in de liberale safe spaces van Fakeboel… Instatramp en Bitterspitter. Hoewel dat natuurlijk niet lukte, waren ze evengoed ‘gelijkt’, dus dat was dan in ieder geval iets. We hebben hier een redelijk voorbeeld van chaos neergezet, dus het wordt nu tijd dat we gaan kijken wie de nuttige idioten zijn, die de chaos ontketenen

Nuttige idioten…een horde?

Ja! Nee… drie hordes! Drie hordes idioten, want nuttig zijn zij alleen a) volgens Jozef Stalin… en b) voor de elitekanker. Dat verklaarde het ‘nuttig’ gedeelte van hun benaming. Het gedeelte ‘idioot’ duidt op het feit dat zij niet alleen voor de massa funest zijn, maar werken tevens aan hun eigen ondergang. Hoe krankzinnig of stupide moet je zijn?

Wel, jij mag die vraag beantwoorden voor mij. Ik zal je er nog een paar mogelijkheden bij geven, dan mag jij ze plaatsen bij individuele groepsleden, waar ze volgens jou bij horen… a) hysterische, aandachtsgeile na-apers… b) demagogische, seks-geobsedeerde cult(uur)barbaren en c) asociale, anarchistische, satanische losers. Kun je daar iets mee?

Om misverstanden te voorkomen, moet ik uitdrukkelijk stellen dat geen drie, maar een tiental minderheden zijn, die zich op een of andere manier door de maatschappij tekort gedaan voelen en daarom gemakkelijk zijn te gebruiken door de elitekanker. De paradox hierbij is dat al deze groepen worden gefaciliteerd en gefinancierd door dezelfde elitekanker-zweer, waartegen zij  denken te ageren. Niet direct de ketterse pseudo-Joden in dit geval, maar de megacorporaties en de bankiers.

De misdadige mediahoeren zorgen er wel voor dat de juiste draai aan het verhaal wordt gegeven, waarbij de stupide massa de indruk wordt gegeven dat de ‘nuttige idioten’ een nobel doel dienen. De normale, logisch denkende, belastingbetalende root-burgers worden afgeschilderd als extreem-rechts of nazi’s, wanneer die de euvele moed hebben om zich tegen de – door EU en hun regering geïntroduceerde – cultuurkanker uit te spreken.

Intermezzo – waarom cultuurkanker?

Goede vraag en hier is een goed antwoord… nee, hier is gewoon een antwoord, want een goed antwoord gaat mogelijk aan je voorbij. Laten we de zaken vooral simpel houden, want zeventig jaar pseudo-intellectuele fake-liberale politiek correcte criminele shit-lingo heeft de cultuurkanker in al haar misselijk makende vormen, voortgebracht.

Ik heb het fenomeen de cultuurkanker genoemd, omdat bij cultuurkanker – net als bij kanker – niet alleen de patiënt (de opponent) doodt, maar ook zichzelf. Wanneer de patiënt (opponent) overlijdt, sterft ook de kanker. In tegenstelling met virale of bacillaire ziekten, sterft hier de ‘ziekteverwekker’ ook. Het moment dat communisme (chemo-therapie) als medicijn wordt ingebracht bij de reeds stervende patiënt (cultuur) sterven er kankercellen (nuttige idioten) en meestal ook de patiënt.

De ambiguïteit uit het laatste metaforische voorbeeld verdwijnt waar het real life cultuurkanker betreft… de Europese cultuur sterft absoluut aan de cultuurkanker (nuttige idioten) waarna de cultuurkanker… de ‘nuttige idioten’ zelf sterft/sterven. Waarom is dat? Iedere tiranniek bewind maakt het eerst de verraders van het vorige bewind onschadelijk, omdat verraders al bewezen hebben dat zij niet zijn te vertrouwen. Je kunt voor je vijanden de poort sluiten, maar niet voor verraders! Er is niet veel dat lager is dan verraderlijke ratten of ratlijke verraders. Het is zo shit-simpel als dat!

Ben ik te hard over die arme minderheden?

Ik ga er vanuit dat je een redelijke kennis hebt van de meeste groeperingen zogenaamde ‘nuttige idioten’. De principiële beginselen van de meeste minderheidsgroepen zijn over het algemeen wel goed. Meestal betreft het gelijke rechten en gelijke behandeling, zoals bij het originele feminisme (niet de sociopatische derde golf feminazi’s), de homoseksuelen enzovoort.

Wat muslamo maflims betreft, die verdienen net zoveel gelijke rechten als non-maflim Europeanen zouden genieten in Saudi-Arabië, Somalië of andere doodscult helholen. Anarchistische, marxistische en aso-fascistische uitkeringshoeren hebben al meer rechten dan de hard werkende Jan en Jet met de Pet.

Is het niet vreemd dat je geen militante minderheidsgroepen van gepensioneerden, invaliden, chronisch zieken of daklozen ziet? Nee, dat is helemaal niet vreemd, want die zijn bij voorbaat al kansloos, aangezien die van geen enkel nut zijn voor de elitekanker en alleen maar geld kosten.

Zoals gezegd, over het algemeen waren de principes van die jankkuddes goed, maar zoals alles dat zo lang bloot heeft gestaan aan politieke correctheid taalterreur van de progressieve regressieve fake-liberalen, zijn die grondbeginselen niet alleen gepolitiseerd, maar zij zijn door middel van de kikker-kook-procedure gemorfed in politieke wapens, die er op zijn gericht om van de afwijking de norm te maken en de eeuwenoude vertrouwde waarden niet alleen belachelijk te maken, maar langzaam aan strafbaar te stellen.

Ik geef je vijf voorbeelden, maar er zijn er tienduizenden en ze ontgaan de meute allemaal. Deze vijf voorbeelden behoren tot de meest eenvoudige. Vind je het volgende normaal…

1) … als je in Duitsland je mening geeft over maflim aanranders en verkrachters van normale vrouwen en tienjarige jongetjes, krijg je in het beste geval een bezoek van de gedachtengestapo… dat in het slechtste geval muteert in gevangenisstraf. Voor jou!  Het is in de wet opgenomen als rassenhaat, maar een muslamo is geen ras! Het zijn wel geboren racisten! Nergens in de wereld leven ze in vrede met andere culturen, ze maken overal problemen met hun fucking haatjihaat. Zelfs de Rohingya of Ruáingga in Myanmar. Anyway, zij kunnen dus straffeloos normale Europese vrouwen aanranden en verkrachten, maar dat is hun cultuur! Nog even en het is ook jouw cultuur. Je loopt dan in een lang nachthemd dat geregeld van achteren omhoog wordt getild zodat een seksvervreemde mullatollah zijn leprose halvemaan in jouw sterretje kan schuiven.

2) … dat kleuters van vijf jaar en jonger wordt gevraagd of zij niet van seks zouden willen veranderen. In Engeland werden vierjarigen gevraagd wat voor gender zij waren, met de optie om een andere seks dan normaal… oops, dan jongetje of meisje aan te geven. Kleine hermafrodietjes en transformatortjes kregen dus ook een kans om mee te doen. Wel leuk voor die kinderen; hun ouders zullen wel extatisch zijn. Vooral de ouders van de arme kleuters die werkelijk fysiek tweeslachtig of geslachtsloos zijn en die daarom door hun transistor klasgenootjes getergd worden… tot de wanhopige kinderen zich ophangen.

De wereld is een schitterend hotel, maar de gasten die in de ‘linkervleugel’ verblijven, variëren van  randdebielen tot schizonoïde sociopatisch krankzinnige criminelen.

The big enchillada… why?!

Juist… de vraag is waarom? Waarom worden al die krankzinnige, onnatuurlijke, abnormale veranderingen op de mensen losgelaten?

3) Waarom mogen kinderen op school geen jongetjes of meisjes genoemd worden, maar worden jongens en meisjes purperen pinguïns genoemd? Waarom zijn transformators de nieuwe cool en moeten ze het toilet van je dochtertje gebruiken… of dat van je zoontje in het geval dat het ‘niet-overtuigde aspirant of multifunctionele transformator’ betreft of de kattenbak van Poettietat wanneer het een transfelinofiel betreft?

4) Vind je het normaal dat de oudere mensen, invaliden, chronisch zieken, daklozen en eigenlijk iedere root-Nederlander zonder baard en zonder stronthand zwaar wordt gediscrimineerd in vergelijking met de muslamo maflim immigaggels?

5) Waarom worden blanke vrouwen – die het meest ontvankelijk zijn voor de leugens en propaganda van de misdadige media – met alle denkbare en ondenkbare middelen tegen (blanke) mannen opgezet? Waarom wil men door middel van mindfucking (hersenspoeling) verkapte kerels met een telescoopkut van hen maken? Waarom worden ze aangemoedigd om ‘in het belang van de planeet’ geen kinderen te nemen of eventuele ongeboren grommen af te drijven en dan dronken met een pink pussy hat op tafel te dansen? Hebben die hysterische nieges-wakkadoedel whack jobs het al niet zwaar genoeg? Kijk eens naar die stumpers in Hollyfuck Hollywood. Je vindt dat abnormaal? Waarom wordt het dan gedaan?

Waarom wordt het dan gedaan?

Ik ben van mening – ondanks alle politieke zwetsers en elitekanker corruptici – dat Nederland (nog steeds) het beste leefklimaat heeft van heel Europa, want in het maflim vergiftigde Zweden of muslamo geïnfecteerde Frankrijk wil je nog niet eens begraven liggen… om van shitholen zoals de UK en de US maar te zwijgen.

De politieke correctheid polizieke taalterreur en misselijkmakende criminele fake-liberale, crypto-marxistische filosofieën van de Frankfurt School Joden stoppen echter niet aan de grenzen. Het ‘kook-de-kikker’ effect is ook hier van toepassing en aan het eind van de rit zijn wij allemaal over de geestelijk sociobipolaire borderlijn gemept met de schizo-liberale EU jezuïlluminati Tempelknots.

Mogelijk vond je de laatste paragraaf niet erg niet zinvol… verwarrend… idioot eigenlijk. Wel, het goede nieuws is dat je binnen niet al te lange tijd niet alleen de zin volkomen begrijpt… je zult ook zo communiceren! Werkt dat voor jou? Nee? Het werkt anders prima voor de elitekanker en hun corruptici en dat is de reden dat de massa wordt ‘gemindfuckt’.

Je denk dat het hersenspoelen nog wel mee valt en dat jij daar geen last van hebt? Is dat wat je denkt? Wel, dat bewijst dat het hersenspoelen van de elitekanker niet alleen perfect werkt, maar dat de grootste kracht van die mindfuck is om de naïeve massaprolen te laten denken dat ze niet geïndoctrineerd worden, zodat die laatsten ervan overtuigd zijn dat hun verbale geslobber en oren martelende soundbites een teken is van hun ‘superieure brainpower‘.

Als ik een ‘christoliek’ zou zijn of een andere religie was toegedaan, zou ik zeggen: “De meest duivelse truc van de duivel is om de massa te laten geloven dat… hij niet bestaat!

Het werkt zo…

Ik begin met een voorbeeld dat herkenbaar is… het is geen geheim… het is niet geheim te houden dat een zeer groot gedeelte van de z-generatie zich ‘door het leven wroet’ als gelobotomiseerde Spice-junkies. De electro-communicatieve stemband-gelubte ondoden leiden een kluizenaarsbestaan bij hun ouders in de kelder of in 9m2 smartphone WhatsAppartementen, van waaruit zij gedurfde virtuele uitstapjes ondernemen naar totalitaire oorden zoals Fakeboelmenië… Twitterzitterstan en Slaprattenland, waar hun schoon gesopte lege schedelholtes met een censuur- trol- en virtue signalling dogmatische schreeuwbom worden gevuld.  (Fuck, dat was een fucking lange zin) Als dat gebeurd is, dan kan de progressieve regressieve kelderjeugd beginnen met de rest van hun opleiding… het leren eten van schoonmaak-middelen.

Ik denk niet dat je mij zult tegenspreken als ik stel dat dit gedeelte van de jeugd in een virtuele en onwerkelijke wereld leeft. Praten met elkaar gebeurt alleen door middel van (beeld)chatten, (beeld)appen of teksten… zelfs wanneer zij zich in hetzelfde vertrek bevinden. Zoals gezegd… zij wonen in hun smartfoons en andere apparaten. Het zijn trendy slaven geworden op de plantages van Apple, Google, Twitter, Faecesbook. De iApparaten worden steeds smarter en de jeugd alleen maar stommer! Als dit geen tekenend voorbeeld is van een afgestompte, gehersenspoelde fuck-up jeugd… dan houd ik mij aanbevolen voor een beter nog slechter specimen.

Hoewel de middelen mogelijk verschillend zijn, worden de volwassenen op precies de zelfde wijze gehersenspoeld. Het verschil is dat de mindfuck die gericht is op de jeugd – door de zich snel ontwikkelende technologie – zich kon effecturen in de laatste twintig jaar, terwijl de algehele mindfuck al meer dan zeventig jaar geleden werd opgestart. Tot twintig jaar geleden was de elitekanker beperkt tot de kranten… radio… televisie… glimmende onbenullige vrouwenbladen en leugenachtige politici. Het zal de ouderen onder mijn lezers ook zijn opgevallen dat de politieke taalterreur correctheid de laatste twintig jaar met Mach-III naverbranders is uitgerust.

Door alles dat normale mensen als krankzinnig ervaren te normaliseren en alle normale, gebruikelijke, vertrouwde traditionele zaken en taalgebruik af te schilderen als seksistisch, homofobisch, transistorfobisch, muslamofobisch, kwezelachtig, xenofobisch, antisemitisch, nazistisch, fascistisch  of samengevat als racistische haatspraak af te schilderen, maak je een gehele bevolking niet alleen monddood, maar ook bang om als racist – de universele meningsmoordenaar  – afgeschilderd te worden. De mensen worden onzeker doordat ze in de war raken.  Tegelijkertijd worden gepolariseerd en tegen elkaar opgezet. Think about ist!

Think about this too… Stel je voor dat de corruptici politici… de misleidende kranten en tv mediahoeren… de numbsskull celebrity’s… de megacorporaties en nu vooral alternatieve media nepwerken zoals Google, Twitter en Faecesbog een identieke misleidende boodschap uitdragen. Kun je je dat voorstellen? Okay, kun je je dan misschien ook nog voorstellen dat de mensen niet gehersenspoeld worden?

Kun je je voorstellen dat mensen die zijn gehersenspoeld makkelijker zijn te regeren en te manipuleren dan mensen die logisch denken en alert zijn? Politieke correctheid is het meest moordzuchtige wapen ooit ontwikkeld, want met de seksist-, homofoob-, transistorfoob-, muslamofoob-, kwezel-, xenofoob-, antisemiet-, nazi-, fascist-  of samengevat als racistische haatspraak-etiketjes klaar om op je voorhoofd geplakt te worden… waar de fuck kun je nog over praten dan? Zo worden de mensen niet alleen monddood, maar tevens stupide gemaakt. Verwarde, bange mensen berusten onbewust in hun lot en worden volgzame vleesbotten die zich zonder tegenspraak alle wandaden van hun regeringen laten welgevallen.

Niet alleen wordt hun communicatievermogen gefuckt… zij kunnen niet meer logisch denken ook, omdat het krankzinnige genormaliseerd en de normale, gewone vertrouwde traditionele normen en waarden strafbaar… of op zijn minst racistisch zijn geworden.

Racisme is de politiek criminele correcte haatpleister die over de gezonde huid wordt geplakt, waarna er vanzelf een etterende wond ontstaat..

Ontmoet de contemporaine nuttige idioten…

Momenteel werken drie verschillende cultuurkanker-groepen met nuttige idioten aan de vernietiging van de Europese culturen, talen en historische waarden om die tegelijkertijd proberen te vervangen met hun absurde en criminele dogma’s. Die drie groepen zijn zo verschillend van elkaar als kalk en kaas; zij hebben totaal niets met elkaar gemeen… behalve hun collectieve haat en dat het alle drie groepen van weggooiers en losers zijn.

Zij kunnen niets… kunnen niets maken of creëren, alleen janken… schreeuwen en vernielen. Hun haat komt voort uit hun geestelijke impotentie… commerciële  nihilisme en productieve onvermogen. Ze beseffen dat ze losers en totale weggooiers zijn en haten zichzelf daarvoor.

Die zelfhaat projecteren deze waardeloze weggooiers en fascistische ‘fuck ups’ op de waardevolle werkende belastingbetalers. Het vernielen of koeioneren van normale pragmatische poorters geeft hen een gevoel van macht. Zij zijn meestal geobsedeerd van dood en verderf en worden satanisten.

1) Het fascistische Antifa haatzaad…

Laten we beginnen met de groep waar je het minste van weet, hoort of ziet, behalve wanneer er normale, gekwelde maar wetsgetrouwe burgers geïntimideerd en/of in elkaar gehengst moeten worden. Niet omdat de slachtoffers nazi’s… racisten of fascisten zijn, – zoals de marxistische, anarchistische Antifa fascisten beweren – maar omdat de ‘roturiers’ (massaprolen) voor hun rechten tot vrije meningsuiting opkomen en/of protesteren tegen de krankzinnige ‘politiek criminele correcte’ maatregelen van de regering.

Het zal je misschien zijn opgevallen dat de militante, laffe, luie, linkse loeders door de overheid met fluwelen handschoenen worden aangepakt, omdat dezen zich ‘beledigd voelen’ door de ‘nazistische en racistische uitspraken’ van de normale burgers extreem rechtse blanke ‘supremacisten’. Deze Antifa fascisten worden gefinancierd en gefaciliteerd door de subversieve camouflage-gildes van de Joodse elitekankerrat en ex-nazi George Soros… en vaak ook door de geheime diensten.

Ook hier is de waarheid weer geïnverteerd… normale, wetsgetrouwe burgers die protesteren, worden afgeschilderd als nazi’s en fascisten terwijl subversief, gewelddadig links als dopehead fucking junkies liberale burgers die aanstoot nemen aan de ‘racistische extreem rechtse supremacisten’

Je weet nu dat dit duivelsgebroed ons in een communistische maat- en haatbeker willen gieten, omdat in zo’n bestel de lafaards en verraders een geringe machtspositie krijgen toegewezen om het proletariaat te koeioneren. Het zijn toxische aftreksels van de Bolsjewistische Tsjekisten… de Maoïstische Rode Jeugd… de Khmer Rouge in Cambodia… de Bruinhemden van Hitler en de Zwarthemden van Benito Mussolini, die halve bevolkingen hebben uitgemoord voor de Apparatsjiks van het [elitekanker] Politburo. Dit zijn de nuttige idioten … de moordlustige Ebolaratten van de elitekanker en het zijn deze ebolahyena’s die iedere verzet tegen een communistische tirannie in de kiem zullen smoren, wanneer de chaos eenmaal losbrandt. De chaos die zij zelf op gang brengen, tezamen met het andere ongedierte van de elitekanker, zoals de militante muslamo jihaat kwijl- en geilbaarden en de giftig revanchistische wakkadoedel tulpenjurk betavrouwen betawezens.

Het intellectuele vermogen van het fascistische Antifa haatzaad en het andere marxistische duivelsgebroed kan het best worden vergeleken met dat van de debiele Jeugdliga in het ware communisten paradijs… Noord-Korea.

Het feit dat de meeste Europese regeringen deze misdadige rasfascisten als nobel afschildert, is zeer verwarrend voor de normale, hardwerkende root-burgers, die niet kunnen begrijpen dat alles wat eerst goed was… nu ineens fout… racistisch of haatspraak is. Het maakt allemaal deel uit van de Frankfurt School PC mindfuck!

2) De Jihaat kwijl- en geilbaarden…

Deze groep nuttige idioten heeft een paar zaken gemeen met de marxfascisten. Beide groepen verafschuwen de westerse cultuur en alles wat daarmee samenhangt. ZIj haten christenen en zouden ze het liefst vermoorden, maar dat kan vooralsnog niet straffeloos, al schiet het lekker op in het Midden-Oosten en Afrika. Deze twee hordes denken dat de muslam doodscult de bees knees is, maar de muslamo maflims vermoorden vroeg of laat ALLE infidels… ook hun linkse loederfans, maar alleen wanneer zij denken dat ze de overmacht hebben. (Je ziet… hun ‘moed’ hebben ze ook gemeen).

De twee kuddes willen met alle geweld in een totalitair systeem ‘bestaan’… de haatbaard muslamo’s kunnen dat alleen in een doodscult theocratie en de marxfascisten hebben natte meth-dromen van hun communistische luilekkerland. Het is duidelijk zichtbaar dat de paardenstaart baarden al aan hun haatkalifaat werken… in de chaos die in Europa is ontstaan tijdens de muslamo-epidemie. Ze snappen niets, maar weten precies waar zij recht op hebben. Ze janken de hele dag en noemen iedereen die met een kruisje om de nek de hond uitlaat, een muslamofoob. Lachen? Heb je ooit een maflim zien lachen, zonder dat er een aantal onthoofde lijken om hem heen lagen?

Zij laten hun vrouwen het liefst in zwarte lijkenzakken lopen, maar raken in een testosteronpsychose wanneer ze een Europese vrouw zien, die er wat luchtigjes gekleed bijloopt. Ondanks dat kunnen die aasluchtelingen ‘vluchtelingen’ nagenoeg straffeloos in heel Europa normale vrouwen lastigvallen en aanranden en worden de belastingbetalende root-Euroburgers door hun regeringen behandeld en gediscrimineerd als waren zij Untermenschen.

Net zoals met de marxfascisten begrijpen de massaprolen niet waarom zij straffeloos worden geïntimideerd… gediscrimineerd en dat er niets wordt gedaan aan de ziektesymptomen van de muslamo-epidemie. Het is een onderdeel van de PC “Verdeel en Heers moeiteloos” brainfuck om de massa het abnormale als normaal te laten accepteren en het gebruikelijke en traditionele te verwerpen en hen daarmee te isoleren in een irreële maatschappijbubbel, waar verder aan hun communicatieve sterilisatie kan worden gewerkt, zodat de prolen-denkmolen achteruit gaat draaien.

Intussen gaan de volgzame volgelingen van het Geloof der Liefde gewoon door met het slaan van kalifaatstaat bruggenhoofden in de vorm van no go shit-holen, die alleen bestaan als je erin verdwaalt, want overal in Europa worden die stilettogetto’s door de Reuterschild mediahoeren ontkend. Het feit dat je geen politie tegenkomt in die haramparadijzen bewijst dat er geen no go shit-zones bestaan, dus stuur gerust je vrouw… dochter of tienjarig zoontje voor een kilo besneden varkenshoeven naar de exotische nekkensnijder vee-nekkers, want het is volkomen veilig. Anders zag je daar wel patrouillerende surveillerende politiewezens daar… en nee, niet iedere plod zit veilig op Twitter om haatspraak-misdadigers te arresteren.

De muslamo maflims zijn de metaforische sloopkogels om niet alleen de cultuur en saamhorigheid van Europese gemeenschappen te vergiftigen met hun throw back cultuur… maar vooral te ruïneren. In die ruïnes bieden zij gratis onderdak aan de Bolsjefascisten, hetgeen  hen – denken zij – een stap dichter bij hun haatstaatkalifaat brengt.

Als je precies wilt weten waarom… en wat voor rol de muslamo’s spelen in de realisatie van ons toekomstige EU-commiekanker paradijs, lees dan het geweldige artikel “Tet, Take Two: Islam’s 2016 European Offensive” van de ex-Navy Seal Matthew Bracken,

2) De wakkadoedels of beta-vrouwen…

Tja, dan hebben we hier de laatste… maar zeker niet de minst effectieve groep, al zijn zij zich daar niet van bewust. De wakkadoedels zijn zich van helemaal niets bewust, want zij hoeven nog minder na te denken dan de twee groepen subversieve hersenkreupelen hierboven.

V– Hoe weet je of een linkse wakkadoedel ongesteld is? A – Als zij maar één sok draagt!

Deze hysterische, narcistische, bittere en revanchistische tulpenjurken leven en uiten zich volgens de precieze richtlijnen en instructies van de feminazi’s… cretineuze entertainment pseudosterren en fake-actrices… de  snel in onbruik rakende L-GAYMO exhibitionisten en andere varianten… de glim-gepimpte nonsensbladen voor betavrouwen… de Noprah en Dr. Pil leutershows en de shitcoms voor de schizopsychotische wack job gleuven.

De hysterische blèrgender heeft nu versterking gekregen van miljoenen onbenullige vrouwen, waarvan de meesten hun uiterste verkoopdatum al lang zijn gepasseerd, maar die nu een stem in het kapittel hopen te krijgen, omdat… ze denken een kut en een wrok te hebben… of iets dat daarop lijkt. Huh, wat is dat nou?

Ja, het sacrosancte baaraltaar is ontheiligd!  Het begon allemaal in Hollyfuck Harveywood, waar een aantal ‘onschuldige kuise’ filmsterretjes bij hun uitgewoonde ongerepte valutafluwelen sjacherlippen zijn gepakt. Ongehoord! Daar betavrouwen elkaar nimmer na-apen, ontstond er in Hollywood een genderoorlog… nee, een Franse revolutie, waarbij de schermgleuven alleen maar ‘J’accuse‘ hoefden te gillen om tientallen emotron betafuck mangina’s hun banen, inkomsten en leven te ruïneren. Je ziet, de progressieve fake-liberalen begonnen elkaar af te slachten… en het begon aan de libtard top. Een precedent was aldus gezet.

Een kille wind blies plotseling door Follywood. De kuise filmbegijntjes zochten wat warmte door hun jurken met schaamheuvel decolletés wat strakker om zich heen te trekken, waarbij de g-naaddraad de bloedtoevoer naar hun g-klotsspot en klitpit ernstig stremde.  Plotseling leek het dragen van pornodraadjes niet erg meer in evenwicht met hun collectieve klaagzang. Het ware beter geweest als de foto met de tong van vieze Noprah in smerige Harvey Weinsteins gore oor, nooit was gemaakt.

Nou ja zeg…

Ja, ik snap het. ik heb het bovenstaande gedrag van de Hollywood A-lister wack job ‘actrices’ met opzet belachelijk gemaakt, terwijl dat gedrag eigenlijk niet bijzonder subversief leek, nietwaar? Dat klopt, maar het is een onderdeel van wat ik nu ga beschrijven.

De narcistische, hysterische wakkadoedels aan de onderkant van de hoop worden gebruikt om de laatste bastions van onze cultuur… de man/vrouw relatie, het huwelijk en de familieband te vernielen. In zeventig jaar is het nimmer in hun hersens opgekomen dat hun onzekerheid, narcisme, hysterie en stupiditeit werden gebruikt door de proxy’s van de elitekanker om hen te indoctrineren. Overdreven?

Absoluut niet, want de laatste twintig jaar werd de wakkadoedel-doctrine afgerond door de beta-gleuven te laten geloven… hen ervan te overtuigen dat zij de superieure wezens zijn… sterk… dapper en intelligent. Zij waren wonderwoman… supergirl en miss mega fucking tulpenjurk. Zij waren de A-listers van de miserabele beta-gender en de mannen waren de onderdrukkers van de vertrapte vrouwen! Vertrapte vrouwen… en de mannen waren niet alleen hun onderdrukkers, maar tevens de bron van al hun ellende?

Ja, dat is juist, maar alleen in Europa en de USA, want in de muslamo maflim shit-holen landen genoten alle vrouwen in zwarte lijkenzakken niet alleen totale vrijheid… vrijheid van handelen en meer dan gelijke rechten… nee, de muslama’s werden op handen gedragen door hun mannelijke aanbidders. Nee, dat zat wel goed, maar de westerse man… de blanke westerse mannen zijn tuig en moeten uitgeroeid worden. Wel, niet alle mannen misschien, want de Trudeau Soy Boy beta-fucks waren wel okay.

Die metro emotron mangina’s liepen gisteren (20 jan. 2018) weer mee met de Wack Jobs in de vrouwenmars. Je kon ze herkennen aan hun hoofddeksels… de roze gebreide kutten, want zij waren nog grotere pussy’s dan de roze wakkadoedel vaginaventsters. Die verwijfde liberale losers mogen de naam man niet dragen, want het zijn net de loodsmannetjes van een haai en mantaroggen. Die loodsmannetjes houden de haai’s huid schoon van ongedierte in de hoop dat zij wat voedselkruimels… terwijl hier het ongedierte de verwijfde liberale loodsmannetjes als stay-at-home-dads thuis op de verpeste, genderloze grommetjes passen… het genderloze schijthuis in de bleek zetten en de bonte was opvouwen… zodat zij misschien hun vingers nog een keer in de honingpot van hun dappere ‘wonder woman’ te mogen steken.

Nee, de strijd is tegen de westerse blanke alphaman… dezelfde man die de westerse vrouwen een luizenleventje hebben bezorgd door alles uit te vinden en te fabriceren dat het leven gemakkelijker makkelijker maakte voor de beta-wezens; van de stofzuiger tot gebakken eifoon… van de pimpplamuur makeup voor hun eeuwige zeur- & zeikgezichten tot de narcistenspiegel in hun Fakeboek boudoir. Van siliconen inbouwtieten en rubberreet kakwangen tot lipovetzuigers om de zwaartekracht en het emotie-eten van goedkope nep chocolade te compenseren. Zelfs de Duracell plastic power-douwers en de Afrizwarte    bil- gil- en trildo’s hebben de mannen voor hen gemaakt, om maar van het eeuwige hysterische gelamenteer af te zijn.

Ik maak het maar belachelijk, hoewel de waarheid in mijn schrijven voor iedere normale man duidelijk herkenbaar is. Het is ook belachelijk en wij zouden er hartelijk om moeten lachen als het niet zo in en in treurig was. De laatste bevlieging van die luie fake liberale tulpenjurken is de #MeToo rage, want dat is een universele Engelse aandachtssleutel, want a) door zich met hun afgodinnen, de Hollywood naaktloopsters exhibitionistes, te identificeren, creëren zij de illusie voor zichzelf dat zij er echt bijhoren, b) de ‘bottom-of-the-heap’ lellebellen zijn niet creatief en zij laten dus altijd andere vrouwen de trend zetten, zodat ze die kunnen na-apen en zich aldus ook populair wanen, c) hier kunnen de  wakkadoedels het jammerende slachtoffer en tegelijkertijd de collectieve ‘super girls’ zijn, door met een met gebreide roze hyena-wollen ezelskut op hun hoofd te lopen en d) last but not least alle (alpha) mannen af te schilderen als linkse Hollyhoer Hollywood Weinstein verkrachters.

De ‘verontwaardiging’ van de gore, niet meer zo roze, gillende gleuven kent geen grenzen, net als de blijdschap van de elitekanker-ratten, want hier hebben de laatsten lang op moeten wachten. Maar eindelijk, na 2398 jaar is het dan zover… er is een bres geslagen in het laatste bolwerk… het man/vrouw bastion. De elitekanker en hun corruptici zijn niet meer zo succesvol geweest sinds de Griek Plato ‘Eugenasie‘ zijn infanticide Republiek schreef.

De globalistische filosoof en duivels genie, Plato,  schreef een script voor een dystopische republiek, waarin mannen en vrouwen gescheiden geleefden en alleen bij elkaar werden gelaten als het baaraltaar van de vrouw volgestort moest worden. De resulterende kinderen vervielen aan de staat en werden door de staat grootgebracht als slaven of miltaire slaven soldaten. Baby’s met wat voor defect dan ook werden over de rotsen gezwiept. De globalisten hebben eeuwen gekwijld van opwinding als ze deze blauwdruk lazen, maar nu is het dan zover,

Nu is het zover…

Nu is het eindelijk zover! De feminazi’s, hysterische wakkadoedels, gescheiden en single staatsdochters en transformators hebben het ultieme excuus om de westerse gezonde blanke mannen niet alleen af te zeiken, belachelijk te maken, te belasteren en indien mogelijk hun leven te ruïneren met fake-aanklachten van verkrachting en aanranding.

Het is nu dus wel duidelijk dat God een alphaman is, want als hij een betavrouw zou zijn, had ‘hijzij’ de mannen wel ongesteld laten worden… en het liefst drie keer in de maand. Drie keer per maand, want ook voor betavrouwen is één keer per maand niet genoeg om alle rottigheid uit hun lichaam te verwijderen. Als er werkelijk een god bestaat, dan moet hij zich bewust zijn van zijn productiefout waardoor we nu zitten opgescheept met hysterische wakkadoedels en Trudeau Soy Boy betafucks.

De beta’s zijn zich ervan bewust dat zij inferieure creaties zijn en dat is de reden van hun (zelf)haat en het feit dat de meesten van die linkse laffe luie liberale loeders zich tot het Satanisme hebben gewend. Zij zijn zich bewust van het feit dat zij hersenkreupel zijn; zijn zij dan toch niet helemaal gestoord, misschien? Mensen met down-syndroom zijn over het algemeen vrolijke mensen, omdat zij in hun eigen waarneming geen probleem hebben.

Farxisten – Hoezeer ik de fascistische marxisten en fake-liberalen ook haat, ik kan begrijpen dat zij chaos nastreven om hun communistische bolsjewistenparadijs te verwezenlijken. Goed, fout of regelrecht crimineel… zij geloven tenminste nog ergens in en zijn bereid om voor dat ‘ideaal’ te vechten, al is dat ook op een achterbakse wijze.

Muslamo maflims – Niettegenstaande het feit dat ik de paardenstaart haatbaarden net zo verachtelijk en belachelijk vind als de moordlustige Judeo-Anglo-Amerikanen… ik begrijp dat hordes analfabetische doodscult wilden zich door hun criminele mullahpaters laten opzwepen tot annexatie van andere landen.

Veroveringen zijn zo oud als de mensheid zelf en een land dat zich niet verdedigt tegen aanvallers of verraders, wordt overgenomen. Muslamo’s zijn al 1400 jaar aan het veroveren. De eerste 800 jaar waren dat militaire veroveringen en daarna werden het ‘Jank jezelf door de achterdeur naar binnen‘ veroveringen. Het zijn net koekoeken met een snavelbaard die hun cult-eieren in de West-Europese nesten dumpen.

Ze klagen, protesteren, bietsen, provoceren, onderdrukken, verkrachten vrouwen en gooien gaymo’s en transformators van de tentdaken daken af. In liefde en oorlog is echter alles geoorloofd en hoewel het om de belijders van het Geloof de Liefde gaat, ben ik meer geneigd te denken dat dit hun oorlogsversie 2.0 van Jihalalhaat is. Ze kunnen die oorlog echter niet verliezen, want ze hebben de machtigste bondgenoten die er zijn… het Centrale Comité van de EU en de regerende corruptici apparatsjiks van de meeste landen in Europa. Hel- en shitholen zijn gecreëerd doordat de EU-kolchozen op de haramsouks in de uitverkoop werden gegooid door succubuspolitici zoals Umm Fatima Lekrem Merkel en de verraderlijke viking Abu Stefan Hijab Löfven.

Niettemin en ondanks mijn verachting voor de muslamo nekkensnijders, kan ik hen begrijpen. Zij doen heimelijk wat de US-moordenaars openlijk doen, door Afghanistan, Irak en Libië in slacht- en knekelhuizen te veranderen en wiens laatste projectje nu Syrië is. Nee, ik kan hen zeker wel begrijpen.

I get it…

Zoals ik zei… I get it, maar wat ik nimmer zal kunnen begrijpen, is hoe wakkadoedels… wacht, ik zal het nog één keer toelichten: wakkadoedels zijn betavrouwen, meer beta dan vrouwen. Het zijn stupide narcistische, hysterische, bittere, constant ontevreden, eeuwige slachtoffers en meestal staat-gesponsorde single of gescheiden vrou… moeders, die zich eerst hebben laten mindfucken  en zich nu door hun mindfuckers laten gebruiken. Door dit bipolaire paraschizoïde karakter hebben de vader(s) van hun kind(eren) een veilig en rustig toevluchtsoord gezocht met als gevolg dat zij nu alle mannen openlijk kunnen haten. De oorlog tegen westerse blanke mannen is nu serieus begonnen.

Eindelijk heeft de wakkadoedel een doel… eindelijk wordt haar slachtofferstatus bevestigd en eindelijk staat zij in de wereld-belangstelling met haar ongestelde dubbele pislip-petje. Vergeten zijn de zestien simultaan diëten… de dagelijkse zeven minuten en afmattende okselvet training werd gestopt en de fake ‘Aditas’ trainers werden met de gratis groene C3000 voedselbank zweetbandjes in de gangkast gesmeten.

De Pilates struikelplank werd geadverteerd op Marktplaats en de bestelde schaamlip-correctie werd afgezegd. Gezien het feit dat net de oorlog was verklaard aan de mannen, was het nauwelijks te verwachten dat zo’n ‘smerige geile vent’ zou afknappen op haar sucadelappen en de buurvrouw had graag haar mond vol!

Het was dus logisch en beter voor de ideologie van de misbruikte en vertrapte ‘pis-pus-pussy-pet-prinses’ dat zij haar profiel met de ‘twintig jaar oude selfies’ van de Snapgat datingsite verwijderde. “Jammer van de honderden dagelijkse complimentjes, maar die vieze kerels willen alleen maar hun vingers in mijn grijs geoxideerde pis-pus-pussy onderbroek steken!

Als laatste ledigde zij de laatjes van haar nachtkastje en deed de plastic Duracell power-douwers… butt-plugs… gag-balls en Somalische siliconen monsterdildo’s in een gebreide roze vuilniszak, die zij aan haar net gescheiden en tot muslam bekeerde zuster gaf. Voor noodgevallen had zij zelf altijd nog de douchekop… 3-kops fake-titanium thermosfles… haar supersonische tandenborstel en de groenteafdeling van C3000.

Hoe krankzinnig moet je als vrouw zijn om je zo gek te laten maken dat je een oorlog tegen mannen wilt beginnen? Krankzinnig… ja dat beschrijft het precies! Als je de meest linkse feminazi’s en (westerse blanke) racistische liberale flappers hoort dan moeten niet alleen de westerse blanke mannen afsterven, maar mannelijke baby’s bij geboorte gelijk worden vermoord. Alleen dat al bewijst dat de wakkadoedels niet alleen volslagen krankzinnig zijn, maar dat zij qua instinct niets meer met het menselijk ras te maken hebben.

Hun instinct is volkomen onnatuurlijk en dus ernstig gestoord verstoord. Laat ik dat eens toelichten… het vrouwelijk wezen van alle zoogdieren is ontworpen om leven te geven en niet om leven te nemen!  Om kinderen te baren en niet af te drijven. De wakkadoedels hebben nog steeds niet uitgevonden dat zij in de regel kleinere voeten hebben dan een man, zodat zij dichter bij het aanrecht kunnen staan! Ben ik nu een racist… een seksist? Goed zo, ik zal die etiketten dragen als eremedailles, maar eerst zal ik er nog een paar bij verdienen.

Alleen wakkadoedels zijn zo gestoord dat zij hun baby’s willen afdrijven, maar als dat om een of andere reden niet is gelukt, dan willen zij hun gebroed de tiet geven in een vol restaurant of op een ellips-trainer, zodat de lust tot eten en tot leven je vergaat.

Zoals ik eerder zei… ik kan de fascistische marxisten begrijpen en ik kan de muslamo maflims begrijpen, maar ik kan niet hey, raad eens wat… ik kan de narcistische, bipolaire paraschizoïde, onzekere en eeuwige slachtoffer jankdoedels ook begrijpen, want zij willen niet alleen ALLE westerse blanke mannen vermoorden (ja, ook de Trudeau Soy Boy beta-fucks). Zelfs de gaymo’s zijn gezakt in populariteit en dus in de aanbidding waardering van de flappers. Die omarmen nu een speciaal soort mannen en voelen zich daar werkelijk verbonden en dus solidair mee.

Het zijn de transformators… transistors en transgenen, want ‘het zijn pas echt coole en intelligente mannen’ die een vrouw denken te… of willen zijn. Hoe de butch dyke lesmo’s hier in passen, wel, daar is de jury het nog niet over eens. Voorlopig mogen ze nog even meedoen, want niemand kan wakkadoedels van logica beschuldigen, want anders hadden de heksen de heksenjacht op de muslamo maflims – de werkelijke seksisten, misogynen en patriarchale onderdukkers – wel ingezet.

Nee, de haatbaarden bewaren zij voor later… voor wanneer de blanke westerse mannenhetze hen gaat vervelen en zij weer in hun sub-rol verdwijnen om ervan te kunnen dromen hoe het nou zou zijn om eens verkracht te worden. Met de juiste onderdanigheid, een nieuwe hijab hajib en een beetje geluk mogen zij dan van de ‘vreselijke’ Abu  Sjlaam ben Maflim hun nieuwe butt-plug, gag-ball en koptelefoon erbij gebruiken. Die liggen nog steeds bij de buurvrouw, al heeft die ze wel regelmatig gebruikt. Als dat haram is of niet mag, dan kan zij altijd aanbieden om een zwarte lijkenzak boerka tijdens de verkrachting te dragen.

Voor het moment dragen de ‘#MeToo’ unterfrauen echter hun roze pis-pus-pussy klopjacht baargat-baretten en een witte roos! Hah! Ja, een witte roos, want daar zij door mannen alleen maar zijn misbruikt, aangerand en verkracht… kunnen zij met opgeheven hoofd deze bleke bloem als metaforisch maagdenvlies dragen. Ze zijn dus weer nieuw!

Het feit dit suffragette embleem al ernstig bezoedeld is doordat de crimineel corrupte Hitlery Clittong tijdens de verkiezingen een witte roos droeg … zegt alles wat je erover wilt weten. Gewoon dragen wack jobs, draag een roos in je doos en leg een rozenwaas over de ‘vagivaas’. Van de doorns hebben die roze donkergrijze kurkdroge ‘vagivazen’ al een mensenleven geen last meer; die zijn los- en weg-gedreund door de Duracell dreun- steun en kreunboren!

Normale West-Europese blanke man… dit is dus je nieuwe vijand… je ‘#MeToo’ Nemesis. Je hoeft niet teleurgesteld te zijn… het was niet jouw schuld. Je hebt gedaan wat je kon… gegeven wat je had… verduurd tot het niet meer ging en het feit dat je niet mocht neuken als zij niet net zo’n jurk mocht kopen als de buurvrouw… wel, je was in het goede gezelschap van vele goede mannen. De pussy-zweep is hun straf en beloning… hun stroop en azijn. Ze gebruiken het voor alles en ik hoef die vieze dingen niet meer.

Vroeger benauwde mij de gedachte dat ik zonder vrouw door het leven zou moeten… nu moet ik een handvol Oxazepam slikken bij het spookbeeld dat ik mijn leven zou moeten delen met een Unterfrau. Met een misandrist… een mannenhater. Fuck these smelly cunts! O nee, dat is het laatste wat ik wil! ‘Absoluut niet’ beschrijft het nog het best.

De elitekankers betajanksters hebben het oor van de corruptici, de misleidende media en de rest van de misleide massa. Witte rozen en geoxideerde dozen… de paradox van de eeuw! Als de hysterische puingleuven weten vermoeden dat er een camera in de buurt is…

a) binden die narcistische  exhibitionistische judasgeiten hun tieten zo hoog op dat die hun ontevreden mondhoeken raken…

b) persen twaalf kilo cellulite kakwangen langs beide kanten van hun kameelharen naaddraad en…

c) duwen hun bijgeknipte kamelentenen zo ver uit elkaar dat alleen een kameelharen  Volendammer lipleesbroek die verminkte monstruositeiten enigszins verbergt, maar…

maar iedere man die nu nog gek genoeg is de moed heeft om een deur voor hen open te houden, wordt voor een sekspest uitgemaakt en mag zich gelukkig prijzen dat er geen aanklacht tegen hem wordt ingediend.

Het internet buigt door onder het gewicht van de mislukte ‘hausfrau’ pornohoeren (onbetaalde, onbegaafde, onbekende, wannabe porno-actrices) die geen vunzigheid te hoog haat in het verlagen van hun moraal en daarvoor hun armetierige jammerlijke lijven volstoppen met alle denkbare en ondenkbare objecten… kijken in C3000 argwanend, maar spiedend om hen heen en de eerste gepensioneerde oude baas die per ongeluk tegen hun eeuwig gangpad versperrende trolley’s aanloopt, wordt bij de bedrijfsleiding aangemeld als een stalker.

Wakkadoedel: “Porno? Hah! En de mannen op het internet dan? Voor iedere vrouw is daar een man, wijsneus!”

“Hap! OMG, gelukkig dat geen één vrouw voorspelbaar is, hahaha! Absoluut niet, er zijn veel meer vrouwen dan mannen, maar zelfs als je gelijk hebt, is je verdediging fout! Mannen ontkennen niet dat zij geilbakken zijn. Geen man schaamt zich daarvoor, integendeel! Unterfrauen zijn echter schijnheilige loeders. Zij doen zich voor alsof er geen boter in hun mond smelt, maar zo snel zij een camera bespeuren… ik verwijs naar de punten a) en b) en c) hierboven, zodat de #MeToo flappers zich alvast in hun beschimmelde Candida en E-coli strings en andere fungale Chlamidya ‘singerie clownslingerie kunnen uitdossen. Zo sexy… not!

Rozen op… nee, de hele Valentijnsdag kan gelukkig afgeschaft worden, want bloemen sturen naar militante, hysterische graftakken, is een poging tot ‘ambetante gender-hindering’ wat hen… en heulen met de vijand wat mij betreft. De echte vrouwen… de alpha-chicks en megadotten willen geen bloemen, want zij zijn de bloemen en zij floreren overal… zelfs op een mesthoop van rottende witte ‘ME2’ rozen en oudroze neprozen leprozengal .

Intermezzo…

Ik veroordeel alle geweld tegen vrouwen… nee, ik lieg! Ik veroordeel alle geweld en ben van mening dat ieder geweld bestraft moet worden. Ik maak de ‘ME2’ belachelijk, omdat zij niet alleen belachelijk zijn, maar de belichaming van stupiditeit en personificatie van schijnheiligheid! Waarom horen wij deze armetierige attentiehoeren hypocriete ‘heldinnen’ niet over alle vormen van geweld en discriminatie tegen vrouwen in de muslamo helholen? Waarom spreken zij zich niet uit over Pakistaanse groepsverkrachtingen van duizenden minderjarige meisjes in (Rotherham etc.) Engeland?

Wij hebben hen ook niet gehoord over de aanrandingen van honderden jonge atletes door hun verzorger/dokter van hun gymnastiekbond. Zijn jonge meisjes soms inferieur aan die oude Hollywood lellebellen, feminazi’s en wakkadoedel slonzen, waarvan de meesten pas na twintig of dertig jaar pas met aanklachten komen? Heb jij hen in de straten zien betogen toen tweehonderd schoolmeisjes in Nigeria waren gekidnapt door Boko Haram?

Het zwijgen van de ‘ME2’ sensatie-slobbers was oorverdovend, toen tienduizenden Yezidi vrouwen door de ISIS paardenstaart haatbaarden werden verkracht, vermoord of als slavinnen verkocht. Waarom uiten zij zich niet tegen de muslamo aanrandingen en verkrachtingen van normale vrouwen in heel Europa?

Zwijgen als het graf, dat is waar deze graftakken in uitblinken, want hoe zit het met de honderdduizenden jongetjes en meisjes die zijn misbruikt en wiens levens zijn verwoest door de duivelse Vaticaanprinsen der Duisternis? Waren die kinderen niet de vruchten van hun schoot? De conclusie is dus dat je die hellevegen alleen militant zijn als het westerse blanke mannen betreft… en weet je waarom?

Hier is het waarom…

De enige oorlog… de enige heksenjacht die de laffe heksen durven te voeren, is tegen mannen… hun mannen of wat eens hun mannen waren. En weet je waarom? Mannen… normale westerse blanke mannen halen hun schouders op over de stakkerige grillen van de beta-vrouw. Ze zijn eraan gewend en het interesseert hen niet zo veel. Zij denken… wel, als zij denken, dan doen zij dat met hun hersens en niet met hun hustera… uterus.

Na een tijdje met de betawokkel zijn de meeste mannen alleen nog maar geïnteresseerd om de bullekoppies te laten zwemmen in het baarkanaal. De schizoïde nonsens nemen ze op de koop toe. Ze weten precies tegen wie vrouwen hun baarhaat en penisnijd uiten… tegen mannen die zij kennen, want met een onbekende vent, die zij ‘wel leuk’ denken te vinden, blijven zij onzekere, sidderende puinhopen. Een muslamo, een Latino Amerikaan of de gemiddelde Aziaat had hen doodgetrapt. Dat is het waarom!

Feminisme dat is begonnen als een nobel en noodzakelijk streven… een streven waar de meeste mannen respect voor hebben en respecteren, is overgenomen door wraakgierige lollepotten en andere creaties met penisnijd. Het laatste dat zij willen is gelijkheid, integendeel! Ze willen mannen niet alleen domineren, maar zij willen hen straffen voor het kwaad dat hen nimmer is aangedaan.

Zoals alle misdadige projecten die door de elitekanker zijn opgestart, dekt de vlag de lading niet… ondanks de humaan klinkende naam. Het ‘Derde Golf Feminisme’ is een criminele onderneming die geen gelijkheid voor (normale) vrouwen… noch voor mannen nastreeft! Macht is hetgeen zij willen, maar de wakkadoedels zijn te stupide om dat te zien. Laat staan begrijpen.

Normale West-Europese blanke man… de gore gillende gleuven hebben het op je leven voorzien, maar hey, hier is het goede nieuws…

Er komt een terugslag tegen de pogrom van deze hellevegen, want hoewel hun hetze wordt gepropagandeerd als nobel en juist… en hoezeer ik ook gekant ben tegen geweld tegen vrouwen alle geweld, je kunt iemand niet voor moord veroordelen a) zonder bewijs of b) wanneer de misdaad het vergrijp een winkeldiefstal betreft… en zeker niet als de waren voor het grijpen liggen uitgestald! Buiten! Op de stoep! ‘s Nachts!

De Duracell trilpijp priesteressen proberen de geschiedenis te herschrijven. Op hun eigen onlogische manier dan, want nu klimmen de heksen vrijwillig op een brandstapel, waarna zij die zelf aansteken. Hoewel metaforisch, de kollen zijn zichzelf aan het verbranden. Na een jaar pist er geen hond meer tegen hen aan, laat staan een man, want mannen zijn aan het ontdekken hoe gemakkelijk het is om zonder vrouwen kunnen leven.

Je hebt geen vrouw nodig om je stront-onderbroeken en zweetsokken te wassen en koken is niet alleen eenvoudig, mannen koken beter dan vrouwen, die constant lopen te klagen over alles dat zij ‘moeten’ doen. Meer en meer mannen gaan hun bruidjes in Thailand of de Filipijnen halen. Niet alleen zijn die mooier… jonger en vriendelijker, zij kosten ook veel minder! Waar heb je eigenlijk een vrouw voor nodig? Als je met alle geweld een baby wilt, neem een Russische of Oost-Europese vrouw, die zijn niet alleen veel meer vrouw dan een westerse wakkadoedel, zij zijn ook veel intelligenter.

Om je vuiltje kwijt te raken, heb je geen vrouw nodig, want je favoriete hand doet het sneller en schoner, heeft nooit hoofdpijn en bezorgt jou dat ook niet. Seks is zwaar overdreven, want het genot is zo voorbij… de posities zijn belachelijk en het kost je niet alleen een vermogen aan Wehkamp jurken, maar ook je goede humeur en zelfrespect.

Neem een slachtoffer-bot…

Als de voorgaande oplossingen je beslist niet aanspreken, overweeg dan eens een ‘slachtofferbot’, die hebben het voorkomen en hersencapaciteit van een wakkadoedel, maar zijn veel beter en schoner met seks, want ze hebben nooit hoofdpijn. Hun mond gebruiken ze voor alles, behalve jammeren. Worden nooit ongesteld… zeiken nimmer aan je kop en gaan alleen vreemd met je beste vriend als je haar uitleent. Als je niet met de slachtofferbot wilt slapen, dan kun je haar in de gangkast opsluiten… samen met de robotstofzuiger, dan is ze niet zo alleen.

Je kunt ook nog even wachten tot de silicone rubberen Flapperbot version 2.4 uitkomt, want die kun je straffeloos door de kamer trappen, wanneer die bloedbak van een ex je dronken blijft lastigvallen, omdat ze samen met jouw dochtertjes en haar laatste muslamo vriend in Raqqa willen gaan wonen.

De genderoorlog wordt door de schizoïde flappers verloren, want niet alleen worden ook de beta-mannen nu steeds sneller wijs en verstandig gemaakt door groepen zoals MGTOW (Men Go Their Own Way), maar je kunt de natuur niet veranderen, ook al pretendeert de technocratie van wel. Zolang de meeste vrouwen nog steeds prinsen verlangen en door hun natuurlijke broedsheid nog plakken aan de randjes, zullen zij zich steeds meer afwenden van het feminisme met hun kwaadaardige en penisnijdige butch dyke lollepotten. Het zijn de verbitterde menopauzale tulpenjurken die zich beter alvast tot transistor kunnen laten ombouwen, als zij nog iets aan hun seksleven willen hebben.

Het is voor vrouwen zowel als mannen te hopen, dat zij de tijd van leven hebben.