Eerst Rome… toen de Weimar Republiek en nu is de West de gedegenereerde, fucking freakshow…

CAVEAT LECTOR

L’histoire se répète… en al was Rome nimmer bezet door de Jihaatbaarden… het machtige rijk storte ineen door corruptie… morele decadentie, maar vooral doordat de stad ontaarde in een gedegenereerde, perverse freakshow.

Daarna werd Rome drie dagen lang vernield door de ‘barbaarden’. Je ziet dus wat je te wachten staat…

Het goede nieuws is dat Europa gelukkig al veroverd is. De etnische etnocidale ethische muslamo’s kunnen nu onze kleuters en (pre)pubers beschermen tegen morele decadentie… perversie en de transgene genderblenders. En dat allemaal voor de prijs van een beetje genitaal (FGM & MGM) snij- en knipwerk. Tevens kunnen de muslamo’s dan – hun nobele sharia-zeden volgend – de losgeslagen, hysterische #METOO Pink Rat Hat betavrouwen in toom houden. Of opsluiten. In een zwart katoenen pepermolen!


.

Ik dacht dat ik zo langzamerhand die misdadige ‘politiek correcte’ – ofwel cultuurkanker-idioterie – wel had gezien, maar het is net liberale diarree… net wanneer je denkt dat je je reet kunt schoonmaken, komt er weer een golf ellende-shit. Ik denk echter wel dat nu het einde in zicht komt, want de psychopathische globalisten, corrupte politici en hun leger van nuttige idioten zijn op hun satanische bestemming aangeland… het fysieke corrumperen van de onschuld van je kinderen en de psychische verminking van hun hersentjes!

Het was een lange weg, maar via “het normaliseren” van fenomenen zoals de geejmo, bimo, lesmo, drekkwiens, leejdibojz en scrotumgesplitste testis-geëcarteerde pseudogender, zijn de satanische snuff-pedofielen nu bijna aangeland bij hun Heilige Graal… wettige kindermishandeling! Variërend van pedofilie en vampirisme tot kinderoffers en snuff kinderporno.

Denk je dat ik overdrijf? Ja? Wel, je geloofde ook niet dat de kinderen op kleuterscholen nu al bloot staan aan genderblender propaganda… maar het gebeurt wel. Net zo goed als jonge, normale schoolkinderen muslamo-les krijgen en moeten leren bidden in de moskerken. Je ongeloof en weigering om je eigen hersens eens te gebruiken, is de reden dat de hierboven genoemde kindermishandeling er binnen een paar jaar is. Het is er nu al, maar het is nog niet legaal.

Je kunt denken van Alex Jones en zijn over the top gebrul wat je wilt, maar alles wat hij sinds jaar en dag verkondigt, is helaas uitgekomen! Tot aan de ‘flikkerkikkers’ aan toe, die door de in het water gedumpte chemicaliën gay waren geworden. Ze hebben Alex gedold en uitgelachen, maar na een onderzoek van Berkeley, lachen de gaymo’s en lesmo’s niet meer. Uit angst dat zij chemische kikkers worden, drinken zij nu ook geen water meer. De waterput werd dus gedempt nadat… ja, ja, we weten het.

Beta testen van kindermishandeling – Deze video laat zien hoe kleine kinderen – in het bijzijn van hun ouders – worden ‘gegroomd‘ door een paar gedegenereerde ‘drek kwiens’. Die smerige ellende wordt zelfs toegegeven door een ‘drek kwien’. Dit is het begin van het absolute einde. Als je Engels begrijpt dan hoor je dat dit een globale aanval op de onschuld en de gezondheid van kinderen is! Snap je nu waarom de moreel steriele staatshoofden geen kinderen hebben? Ze weten blijkbaar iets dat jij niet weet. Waarom wordt die misdadige, moordlustige, satanische vuiligheid gepropageerd? Meerdere redenen en ik zal er vast drie geven…

Sinds de oudheid worden er kinderen misbruikt, gemarteld en geofferd. De regerende elite, adel en “religieuze”, gedegenereerde kerkratten kerkvorsten hebben altijd een predilectie voor kleine kinderen gehad. Onkoosjere apostaat-Joden offerden hun baby’s aan de heidense godheid Molech (Moloch).

Hoewel kindermishandeling en infanticide dus niet iets was van de laatste eeuw, was deze onzalige depravatie voorbehouden aan de invloedrijken en machthebbers, hetgeen mogelijk een zegen bij een vloek was. In 2014 gaf de EU aan dat er jaarlijks 250 duizend kinderen in Europa verdwijnen… maar ik hecht net zo veel waarde aan een rapport van notoir decadente EUlitisten als aan het woord van een politicus, priester of advocaat. Ik denk dat 500 duizend vermiste kinderen eerder komt, aangezien andere continenten een gemiddelde aangeven van 100 duizend kinderen per 100 miljoen mensen. Eén kind op de duizend inwoners dus (1/00).

Toename en polarisatie en van kindermishandeling

Verloedering – Ondanks de techniek van de laatste vijftig jaar en de zogenaamde vooruitgang, zijn wij er als mensheid niet op vooruit gegaan. Integendeel. Door de genoemde techniek heeft de pornografie in het algemeen en kinderporno in het bijzonder, een vlucht genomen, die onvoorstelbaar is. En ik heb het niet alleen over de gearresteerde ‘Jan en Jet met de Pet‘ pedofielen. Dat zijn de zondebokken “de smerige viezeriken” die trots worden geëxposeerd door de verworden justitie, de schijnheilige politici en leugenachtige mainstream mediahoeren. Als het echter om een elitaire – vaak satanische – pedofiel gaat, sluiten de gelederen zich en wordt er een schildmuur opgetrokken.

Het zal mij een pestzorg zijn wie er porno kijkt, maar net als met drugs heb je er steeds meer en sterker van nodig. De “blowjob” die je eerst machtig spannend vond, voldoet als snel niet meer en ben je op zoek naar vrouwen die hun baarkanalen leegspuiten. Nou, die smeerkezen zijn er zat, maar het is hetzelfde verhaal… na een tijdje wil je ze alleen nog zien ‘gushen’ terwijl hun keel wordt doorgesneden. De stap naar bestiale en kinderporno lijkt bijzonder klein te zijn… vanwaar het weer lustig verder gaat.

Het is dus een verloedering van een mensheid die de affix ‘mens’ nauwelijks verdient. En dat was één!

Chantage en corruptie –  Kinderporno en kindermishandeling heeft nog steeds een sterk stigma… en terecht zo. Maar niet omdat de elitaire machthebbers het [publiekelijk] veroordelen. Stel je voor wat er gebeurt wanneer een misdadiger het bewijs in handen krijgt dat bijvoorbeeld een Officier van Justitie, een rechter of een minister deel heeft genomen aan kinderverkrachting, of veel erger. De invloedrijke pedofiel is van dat moment chantabel… en al heel snel corrupt om zijn afwijking te maskeren en uit de publiciteit te houden. Dat is passieve chantage en corruptie.

De actieve chantage en corruptie zal je hoogstwaarschijnlijk meer aanspreken. Geloof je in samenzweringen? Nee, waarom niet? Omdat er in grote samenzweringen altijd wel iemand is, die de waarheid naar buiten brengt? Wel, dat gebeurt ook wel en tegenwoordig steeds meer en meer. Het woord ‘klokkenluider’ geniet een immer groeiende populariteit.

Financiële belangen mogen de samenzweerders dan wel beschermen, maar werkelijke klokkenluiders worden gedreven door andere motieven dan geld. Je hebt dus gedeeltelijk gelijk als je zegt dat grote samenzweringen niet geheim kunnen blijven. Het geheim blijven is echter het probleem niet… belangrijk is dat de samenzweerders nooit veroordeeld kunnen worden. Om dat doel te waarborgen zijn financiële belangen alleen ook niet meer genoeg. Naast moord is er echter een afdoend middel om de samenzweerders en hun hun overheidsproxy’s het zwijgen op te leggen.

Vroeger in de mafia en tegenwoordig nog in bendes zoals MS-13 (Mara Salvatruccha) moest/moet een nieuw lid eerst iemand vermoorden om te demonstreren dat hij de nodige capaciteiten heeft, om als lid te worden aangenomen. De werkelijkheid was echter dat het aspirant lid zich chantabel moest maken, zodat hij later geen verraad kon plegen. Ja, dat was dan wel goed bedacht, want wat is er uiteindelijk erger dan een moord?

Kindermoord! Alle grote esoterische organisaties die corrupte ambtenaren, magistraten, justitiefunctionarissen en ministers behoeven om te kunnen opereren en om zich te beschermen, zullen er voor zorgen dat het kandidaat lid – wie of wat dat dan ook is – zich op dusdanige wijze compromitteert, dat het ondenkbaar en nagenoeg onmogelijk is dat het lid zich later tegen de organisatie en/of haar leden keert.

Het zal beginnen met een feestje waarop het nieuwe lid vergast wordt op drank, drugs en seks. Dat is hartstikke gezellig, nietwaar? Dat vond het nieuwe lid ook en als op het volgende feestje een paar minderjarige meisjes en kleine jongetjes meedoen, dan neemt hij dat graag voor lief. Voor macht, rijkdom en promotie moet je wat over hebben. Achteraf vond hij het eigenlijk wel opwindend ook.

Al snel en door zijn depravatie vindt hij het ook helemaal niet erg meer om een vierjarig meisje te douwen of een klein jongetje te sodomiseren. Als het kind tijdens die sessie wordt vermoord… is het niet alleen voor het arme kind te laat. Het nieuwe lid heeft zich onherroepelijk gecompromitteerd, net zoals alle andere leden. Vanaf dat moment ontaarden de “feestjes” in complete satanische en vampiristische rituelen, compleet met kinderoffers.

Niet alleen zal niemand praten, maar op het moment dat iemand praat… of dreigt te gaan praten, zal de gehele organisatie zich – met alle “gekochte” ambtenaren, magistraten, justitiefunctionarissen en ministers – tegen hem keren. Hoe walgelijk dit ook is… het werkt! Het werkt en het werkt wereldwijd, al krijgt het Vaticaan het steeds moeilijker. Maar ja, die hebben er het langst van genoten, omdat ze het in het Paus Haus hebben uitgevonden. De adel geniet echter nog volop van hun bloed overgoten verjongingskuren.

Mocht ik de indruk hier hebben gegeven dat de nieuwe leden uitsluitend uit mannen bestaan… wel, vergeef mij mijn ogenschijnlijke seksisme. Met vrouwen gaat het precies hetzelfde en die tonen zich meestal enthousiaster tijdens de feesten dan mannen! Waarom? Ze houden het langer vol dan mannen, zijn ziekelijk nieuwsgierig en hebben iets met duivels en heksen. Het is voor hen de ultieme 50 Shades of Satanic Bloody Shit onderwerping.

Men zegt wel “Money talks…” en dat is wel zo, maar “Child abuse makes sure no one talks!”

Als je denkt dat het allemaal wat overdreven is, luister dan naar een landgenoot van je. Dit is de essentiële korte versie en dit is de langere video.

Push the envelope – Dit is momenteel de belangrijkste reden dat pedofilie en kindermishandeling wordt gepromoot…

Tot nu toe hebben de elitekankerratten met hun politieke correctheid taalterreur zich toegelegd op het normaliseren van het abnormale en absurde, terwijl normale en conservatieve gedragingen belachelijk worden gemaakt… gehekeld worden of strafbaar gesteld. Iemand die tegenwoordig nog iets negatiefs waars zegt over muslamo’s of de positieve overheidsdiscriminatie die hen [de muslamo’s] bevalt, is al gelijk een muslamofoob of een hater.

Als hij/zij pech heeft dan volgt er een “Thorbeckelijke” veroordeling wegens “haatspraak”. Vanaf 11 december, nadat de zwetsende kinloze, kinderloze potloodnek corruptici in Marrakesh, Marokko het VN Global Compact hebben ondertekend, kun je alleen je mond nog open doen om adem te halen en een doodskreet**.

De mensen kijken daar al niet meer van op. Net zo min als dat zij zich verwonderen, dat kleuters worden gebombardeerd met genderblender promotie, alsof het een hazenlip-correctie betreft. Niemand vind het nog vreemd dat een dementerende 68 jarige zijn leeftijd met 20 jaar wettelijk wil laten verlagen, zodat hij meer kans op een datingsite heeft. Hij moet wel wanhopig zijn dat hij zijn AOW ervoor wil opofferen. Een hoer kost minder en er zijn zat huisvrouwen die het gelijkstoten voor een maand GSM-abonnement, zonder dataverkeer. Ik noem maar wat op, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Wel, dat hoop ik althans, want…

Als de elitekankerratten er in slagen om het “gebruik van je kleuters” te normaliseren… dan is het laatste taboe doorbroken en kunnen ze alles met je doen. En dat is dan maar goed ook!

Zoals ik al eerder zei: “Ik ben niet religieus, maar wij zijn erin geslaagd het paradijs dat wij hebben gekregen, te veranderen in een hel voor dieren en miljoenen kinderen. En het begon met een halfrotte appel en een stinkende vulva!”

Het maakt mij razend en ik betrap mij er steeds vaker op dat ik zeg: “wat is het toch een kankerwereld“, wanneer ik weer wat nieuwe misdadige “politiek correcte” waanzin verneem.

Ik moet dat echter niet zeggen, want er is niets mis met de wereld, wat niet door de mensen zelf was verkankerd.  Het is een kankermensheid en hoe sneller wij afsterven, des te beter het is voor de wereld, de natuur, de arme dieren en zeker voor de onschuldige, weerloze kinderen die dan niet meer [geestelijk] vermoord kunnen worden.

Het Nationale Zelfmoord Akkoord…

Faith Goldy – een van de weinig overgebleven echte vrouwen – legt je uit wat het VN Marrakesh Akkoord voor jou en je gezin gaat betekenen…

 

PLEASE, MEET THE NEW WIFE
.

Eindelijk een vrouw naar mijn zin! Ze wordt nooit ouder en ook niet ongesteld.

Ze zeurt, bitcht en krijst niet. Ze gaat niet janken als ze haar zin niet krijgt. Ze zit zich niet een half uur op te maken, klaagt niet de hele dag tegen haar moeder en kost weinig in het onderhoud. Een emmer met sop… wat siliconenvet… af en toe een batterij en ze is weer splinternieuw.