Feminazi’s, slutwalkers en veel hetero butch-brein vrouwen zijn nuttige idioten voor de elitekanker…

CAVEAT LECTOR

Word jij een aluminium hoedje, racist, antisemiet, islamofoob, xenofoob, misogyn, seksist, homofoob, alphaman, nazi, fascist, theofoob, Putinofiel of zelfs een patriot genoemd… iedere keer als je op Fakeboel, Instakramp of als Twitterzitter je mening geeft?

Klopt dat? Wel… dan is er een goede kans dat je geen politiek gecorrigeerde… gelobotomiseerde, afgestompte zombie-simp mangina bent, maar een zelfstandig en gezond denkend persoon, die dwars door de propagandaporno van de mediahoeren van het Reuterschild Ministerie van de Waarheid kan kijken.

Ja, ja, ik weet het… mijn opsomming is seksistisch, want het is duidelijk dat het aan mannen gericht is. Dat klopt ook wel, want de sociale annulering van toxic (giftige), blanke, hetero mannen – ja, je leest het goed – het patriarchaat en de familie als instituut, zijn het doel van een niet aflatende hetze en de cultureel marxistische kruisvaart van de elitekanker… of misschien kan ik beter een ‘Lucifer Jihaat’ schrijven. Teniet doen van de blanke, hetero man? Wtf… en niet van de homoseksuele man? Nee, maar dat zijn ook geen mannen… dat zijn – volgens hun eigen politieke correctmakers en sociale beunhazen – sociale constructies.

Ik erken dus dat ik mij hier specifiek richt tot de blanke, hetero, anti-feminazi, anti-slutwalker alfa pussy-cosmopoliet, die zich afvraagt wat er in vredesnaam met vrouwen in het algemeen… en met de maatschappij in het bijzonder aan de hand is. Waarom richt ik mij niet tevens tot de vrouwen? Ben ik een een bigot… een seksist… een misogyn? Nee, ik ben zeker geen vrouwenhater… integendeel, ik heb zoveel vrouwen gehad, dat mijn buren zich afvroegen of ik van een escortservice gebruik maakte… of misschien zelf zo’n nering vanuit mijn bezemkast runde.

Ik heb dus niets tegen vrouwen, maar ik heb de moed opgegeven om nog langer een beroep op hun gezonde verstand te doen. Toen de iNarcist nog een toiletspiegeltje, in plaats van een smartphone, was, kon je nog wel eens een zinvol gesprek hebben met een vrouw. Nu zijn die wezentjes echter te druk om opnamen van alle fasen van het grimeerritueel te maken, die dan als een autobioselfies – geïllustreerd met met karperlippen – op Sukkelboek worden gepubliceerd…

Gepubliceerd strikt volgens de duizelig gekopieerde richtlijnen van de hogepriesteres van de globaal bevrijde en dappere vrouwelijke navelstaarders, Klit Kardashit… karperlippen getuit als een schuiftrompet… emo-oogjes onschuldig omhoog gedraaid… kont naar achter en licht door de knieën gebogen in een rommelige slaapkamer… claustrofobische hal of voor een vette badkamerspiegel. Ik praat wel tegen de hand. Fuck that and all!

Zoals ik al zei: ik heb de moed opgegeven en als ik opnieuw moest beginnen, hield ik de vrouw op armslengte. Dag- of hooguit weekend-relaties om de bullekoppies kwijt te raken… en meer zou ik er niet van moeten. De meeste mannen weten dat vrouwen manipuleren en nemen dat vaak in de ‘zegen’ van hun relatie mee, om maar van het gedrein af te zijn. Ze zijn er aan gewend dat een vrouw de helft van de tijd niet weet wat ze wil, maar dat ze kritiek ballistisch wordt, als ze het… of haar zin niet krijgt en dat ‘s nachts dan het hoedje scheef staat. Dat is het moment dat de man er van langs krijgt met de pussy-zweep. Dat was al niet erg eerlijk tegenover mannen, maar nu leven we in ‘dappere vrouw’ en wonder woman  crazy-town.

Voordat ik met het verslag begin, lijkt het mij zinnig om hier even een caveat in te voegen. Nogmaals, ik ben geen vrouwenhater of seksist en als jij van mening bent dat dit wel zo is, dan is het goede nieuws dat je als politiek gecorrigeerde nuttige Palov-idioot… cum laude bent geslaagd. Voor jou heb ik boven dan ook al die etiketjes neergezet, zodat je je – zij het beperkte – neoliberale politiek correcte vocabulaire wat kunt uitbreiden.

Natuurlijk zijn er normale en lieve vrouwen die een liefdevolle en respectvolle relatie hebben en hun verantwoordelijkheden als echtgenote, vrouw en moeder net zo serieus nemen als hun echtgenoot dat doet met de responsabiliteit van een partner, man en vader. Helaas zijn dat verdwijnende fenomenen. Rap verdwijnende fenomenen!

Ik zeg het opnieuw: ik geloof niet in Satan, God en Gods gebod. Ik ben een atheïst, maar ik geloof wel in waarden en als dat dan toevallig christelijke waarden moeten zijn, wel… het zij zo. Het is echter typerend dat in de oudheid de mannen de vrouw al doorzagen. De vrouw geloofde voor de zondeval al in de leugens van de slang en zij doet dat nog immer, want nog steeds ziet ze niet dat ze gebruikt wordt door de eliteslangen. De consequenties zijn al zicht- en zuchtbaar en zullen uiteindelijk catastrofaal blijken te zijn.

Als de vrouw niet met een viervleugelige honingvlinder was uitgerust, was er geen hond (of vent) meer die tegen haar aan piste.

Never mind het bijbelverhaal en de zondeval. Het is net zoals ieder ander verhaal dat door mensen is geschreven. Een verhaal dat door de eeuwen is ‘gewortelstokt’ om daar de goedgelovige en goedgelovende kuddeprolen mee te manipuleren. Vooral als je je bedenkt dat in Nederland de Bijbel pas in de zeventiende eeuw vanuit het Grieks en Hebreeuws werd vertaald.

Als je er echter op staat om die Bijbelse verhalen voor waarheid aan te nemen, dan zul je gelijk toe moeten geven dat de oude volken al goed hadden gezien dat de vrouw niet alleen ongezond nieuwsgierig… ontevreden… onzeker en tevens makkelijk beïnvloedbaar is voor een slimme prater, zoals de slang. Wat is er sindsdien veranderd?

Die eigenschappen zijn niet alleen nog onmiskenbaar aanwezig… zij zijn geëscaleerd en hebben van vrouwen nuttige idioten voor de elitekanker gemaakt. De vrouw is een zelfvervullende profetie voor haar eigen ondergang… en die van de familie als institutie. Precies wat Plato vroeger… en de elitekanker nu wil. En ik heb het over vrouwen – de gerespecteerde uitzonderingen nagelaten – in het algemeen en niet uitsluitend over feminazi’s en slutwalkers. De gevorkte tong van de slang heeft niet alleen zijn stempel gedrukt op het gespleten karakter van de meerderheid van de Westerse vrouwen… diezelfde meerderheid is nu bipolair van kruin tot buik-okseltuin. [Himmelhoch jauchzend und zum todes betrübt – F. Nietzsche]

Je merkt nu al duidelijk dat veel mannen in de US en de EU het zat zijn om er nog langer met de pussy-zweep van langs te krijgen. De MGTOW beweging (Men Go their Own Way) heeft het juiste antwoord op de grillen en nukken van de ontevreden, hysterische narcistische paniekprinsessen: “Huur of leen het juiste gereedschap wanneer nodig… gebruik het… breng het terug… vergeet je statiegeld niet en verwijs het incident naar het rijk der vergetelheid!” Uiteindelijk onthoud je ook niet wat je iedere dag gegeten hebt, noch wil je iedere dag hetzelfde eten.

Ik besef dat ik klink/overkom als een vrouwenhater, maar ik zeg usque ad nauseam ‘niets is minder waar!’ Een waarheid is wel dat ik de monsterachtige karikatuur, die de elitekankerproxies (IHS-intriganten, nazionistische sjekelrekels, corpocraten, media en sociale knutselaars) van de vrouw hebben gemaakt… haat!

Dat verminkte vrouwenbeeld zou belachelijk zijn als het niet zo in en in triest was. Als het gezegde dat ‘de dommen zalig van geest zijn’ juist is… dan moeten vrouwen extatisch zijn, maar we weten allemaal dat het tegendeel eerder waar is!

Vrouwen zijn nimmer tevreden. Het spreekt vanzelf dat er niet alleen een gelijkheid van rechten, maar tevens een sociale, politieke, economische, fiscale gelijkheid enzovoort… maar ook een gelijkheid van plichten en verantwoordelijkheden moet zijn voor de vrouw. Was dit de uitspraak van een vrouwenhater? Het lijkt mij een volkomen logische, eerlijke en vanzelfsprekende stelling. Maar niet voor de Westerse bevrijde ‘Wonder Woman‘ en ‘Super Girl‘ dus.

Vrouwen willen geen gelijkheid, ze willen veel meer dan gelijkheid. Ze willen om te beginnen ‘gelijk zijn aan de man’. Waarmee ze dus te kennen geven dat een man dus hun beeld van perfectie is. Dit is geen suf seksistisch grapje en ik kom hier zo op terug.

Vrouwen willen – wanneer hen dat beter uitkomt – als vrouw behandeld worden, en tegelijkertijd gelijk zijn aan de man. Dat lijkt mij om te beginnen al een contradictie, want door als vrouw behandeld te willen worden, geven zij al aan dat er niet alleen een ongelijkheid is, maar dat die inégalité moet blijven bestaan voor de momenten dat zij als vrouw behandeld wil worden en iets minder… of meer dan een gelijke. Populair gezegd: ‘ze willen de lustige lusten, maar absoluut niet de lastige lasten, oftewel de verantwoordelijkheden’.

Vrouwen willen gelijkheid wanneer hen dat uitkomt, maar in de regel willen ze meer dan gelijkheid… en als dat dat niet doorgaat ben je een seksist en misogyn en ze gaan schelden… of janken… of allebei. Wat je ook doet… voor een vrouw is het nimmer goed. Wat willen ze dan in godsnaam? Ik zal je zeggen wat vrouwen willen… vrouwen weten niet wat ze willen, maar duiken in een hysterische psychose als ze het… of hun zin niet krijgen.

Ik kan hier een Statenbijbel met voorbeelden volschrijven over de waanzinnige, meestal belachelijke karakteristieken van de absolute meerderheid van de ‘progressieve’ westerse vrouwen… en dat westerse wil ik even benadrukken, want de eerder genoemde stupide bespottelijke eigenschappen kom je nagenoeg alleen maar tegen bij de rooms-katholieke, protestante en andere op christendom gebaseerde culturen, met uitzondering van Rusland. Daar zijn de vrouwen… vrouwen met de grote V. De reden hiervoor is op dit moment niet relevant, maar kijk hieronder even naar de logica van de westerse vrouwen.

Als vrouwen gelijk zijn aan mannen en we zetten die logica even verder door, dan houdt dat in dat vrouwen gelijk zijn aan vrouwen. Westerse vrouwen zouden dus gelijk zijn aan vrouwen van andere culturen. Werkelijk? Je ziet mijn punt wel, denk ik. Maar laten we eens zonder vooroordeel de vrouw in de dierenwereld onder de loep nemen.

Ooit wel eens een mannetjesdier naast een vrouwtjesdier gezien? Kijk eens naar een haan en een kip… een leeuw en een leeuwin… een pauw en een ‘pauwin’… een stier en een koe… een woerd en een eend… een hinde en een bok enzovoort. Hoewel ik alle dieren mooi vind, vind je over het algemeen de vrouwtjes niet meer terug. In vergelijking met de mannetjes zien ze er niet uit, maar de reden daarvoor hebben we allemaal op school geleerd. De mannetjes moeten mooi zijn om een lelijk vrouwtje te kunnen scoren, nietwaar?

In de mensenwereld… en ik geloof dat de gaymo’s het wel met mij eens zijn als ik stel dat de vrouwtjes er over het algemeen toch wel beter uitzien dan een man, al is dat sinds de komst van McDonald’s ook weer aan het veranderen. Goed, vrouwen zien er dus beter uit… vloeiender lijnen en zo. Dat is dus tegengesteld aan de dierenwereld. Dus… hey, wacht eens even… in het dierenrijk zie ik geen stier met een lippenstift, een woerd met een wenkbrauwpotlood, een koe met silliconenuiers of een roodborst met een botoxsnavel.

Dit is het punt waar mijn verstand werkelijk worstelt om begrip op te brengen voor het feit dat een vrouw – die er in de regel al beter uitziet dan een man – meent zich nog mooier te moeten… kunnen maken. Om een man te scoren?

Vrouwen die zich altijd voor laten staan op hun eerlijkheid en mannen verguizen omdat die liegen en altijd maar één ding willen, beginnen hier al met een leugen… kijk eens hoe mooi ik niet ben! Laat mij raden… zij doen het omdat zij zich er goed bij voelen. Wat zullen zij zich dan ellendig voelen wanneer zij ‘s morgens uit de grondverf, voor de spiegel staan. Geen wonder dat er zoveel bipolaire vrouwen zijn.

Nee, het is iets anders… zij doen het om mooier te zijn dan hun vriendinnen. Werkelijk? Dat lijkt mij dan een bijzonder naar karaktertrekje. In geen van de voorgaande voorbeelden krijg ik het idee dat de vrouw echt tevreden is met haar uiterlijk, ondanks dat zij er beter uitzien dan een grauwe huismus, een oubollig wollig schaap of een bamboe smikkelende panda. De laatste maakt ook haar ogen op geloof ik, en ziet er ongetwijfeld beter uit dan haar geslachtsgenoten in het dystopische panopticum van de mensheid.

Het zou misschien allemaal nog wel meevallen als het het hiervoor aangeduide het enige was, maar de eliteratten hebben hier een schitterende mogelijkheid gevonden om hun ‘Verdeel en Heers‘ arsenaal uit te breiden door man tegen vrouw… echtgenoot tegen echtgenote en partner tegen partner op te zetten en zo de ontmanteling van de familie-instelling en de degradatie van de blanke, heteroseksuele man te bewerkstelligen.

Aangezien vrouwen vanuit hun gevoel… en verder met alles behalve logica en gezond verstand denken, zijn zij zo veel op zichzelf gericht dat zij niet kunnen zien dat zij worden gebruikt en het slachtoffer van hun eigen idioterie zullen worden. De ‘door de mannen gebruikte, misbruikte en gedumpte slachtoffers’. Zij zijn dan eindelijk de slachtoffers waar je hen hun hele leven over hoort miepen.

Precies datgene wat zij de mannen altijd voor hun voeten gooiden, alleen deze keer hebben ze gelijk. Dat is het moment dat ze beseffen dat vrouwen inderdaad niet gelijk aan mannen zijn! Dat besef komt meestal tijdens of na de overgang.

Voor de twijfelaars die nog van mening zijn dat de vrouw gelijk aan de man is… de vrouw en de man zijn niet gelijk. Lichamelijk zijn zij verschillend, tenzij ik altijd de verkeerde vrouwen heb gehad. Een man is gebouwd om kinderen te verwekken. Het lijkt mij daarom dat het gegeven dat de vrouw is gebouwd om het kind te dragen en te baren, wel enige onbalans in de zo populaire gelijkheidsweegschaal legt. De hersens vertonen ook aanzienlijke verschillen. Om te beginnen hebben mannenhersens ongeveer tien procent meer volume, hetgeen zich vertaalt in meer en/of snellere verwerkingskracht, maar niet noodzakelijk voor een grotere intelligentie. Voor de normaal comateuze… nu juichend ontwakende feminazi’s… ik toon geen superioriteit, maar verschillen aan.

Bij mannen is het linker hersenhalfrond scherp dominant, terwijl bij vrouwen er een grotere balans is tussen de twee hersenhelften. Vrouwen zouden de betere communicators moeten zijn en mannen de betere taakgerichte denkers. Mannen denken in het algemeen vanuit hun ratio en vrouwen vanuit hun emotie. Je had wel begrepen dat ik de regel… en niet de uitzonderingen beschrijf, nietwaar? Mannen zijn gevoeliger voor dyslexie, adhd, taalproblemen en tourette syndroom en vrouwen hebben meer last van gemoedsaandoeningen zoals depressie en angsten. En hoe gelijk waren mannen en vrouwen ook al weer, zei je?

De voorgaande fysieke en psychische verschillen zouden voldoende moeten zijn om ieder gelijkheids-axioma van de elitekankers patsy’s… de sociale hackers… nepotistische politici en de hysterische beweringen van de feminazi’s, LGBT hogepriesters en andere liberale, trendy Pavlovprolen te weerleggen en de naieve, misleide wichten met deze waardevolle informatie van het dwaalspoor af te brengen… maar nee –

– millennia zijn verschenen waarin man en vrouw in redelijke harmonie en volle gendertevredenheid leefden, waarbij beiden – zonder gejeremieer – de natuurlijke taken voor hun rekening namen. Zeker, af en toe viel er een Narcissus in de Griekse vijver, maar dat waren geen schokkende sociale revoluties en Plato kon gelukkig alleen maar filosoferen over de afschaffing van familie-anomalie.

De Etruskische spiegel was niet voor iedere vrouw weggelegd en zelfs toen de zilverspiegel in de negentiende eeuw werd geïntroduceerd, werden vrouwen niet krankzinnig. Wel, niet onmiddellijk in ieder geval. Toen echter de Suffragettes eenmaal een noodzakelijke basis voor gelijke rechten hadden gelegd en de jezuïtische hofjoden van de Frankfort School in de jaren dertig hun tanden in het cultureel marxisme hadden gezet, konden de perfide mediahoeren in de jaren zestig – met de passaatwinden van seks, drugs, Rock & Roll – de frontale aanval op de vrouw inzetten.

Alles was nu gereed voor haar sociaal-spirituele ontwaken. Televisie, Hollywood crap, glanzendglimmende Viva kleurenshit, modebladen en gelaatsstuc folders legden de vrouw geduldig, maar ononderbroken en systematisch uit dat zij zonder queer ontworpen kleren, folterend schoeisel, plakkerige make-up en belachelijk kapsel eigenlijk maar een dood vogeltje was. De hersenloos gespoelde filmsterren van de koosjere Hollywood sjekelrekels bewezen dat, want dat waren pas echte vrouwen, nietwaar?

De volgende dertig jaar werden de vrouwen gesplitst in bipolaire koopzieke, ontevreden, sidderend onzekere, instabiele huisvrouwen en bipolaire koopzieke, agressief ontevreden, yuppies en wannabe carrière- en fortuinjagende executives.

In het laatste geval schreven de vrouwen hun ‘successen’ aan hun nieuw ontdekte stoere en dappere ‘vrouw zijn’ toe en in beide gevallen alle ellende en gemoedsstemmingen aan de man. Maar hey… who cares, want er was nu Prozac, Paroxetine, Effexor, Oxazepam en talloze andere ‘mothers little helpers’. Dat paste ook volkomen in het beeld van de nieuw ontdekte vrouw, want uiteindelijk waren zij geen dramaqueens die altijd beklaagd willen worden, maar vrouwen met aandoeningen, die uiteindelijk allemaal waren veroorzaakt door luie, liegende en ontrouwe kerels. Het was het tijdperk van de vrouw… de eliteratten en sociale hackers wreven in hun handen, want het endlösungs-offensief had een aanvang genomen.

Technologie geeft ons nu niet alleen een volledig inzicht in de vrouw, maar heeft de vrouw in staat gesteld om tot haar volle narcistische ontplooiing te komen. Mannen die in het verleden narcisten waren door status, zakelijke of sportieve successen, roem, rijkdom, wetenschap enz.. werden nu door de vrouwen van de digitale map geveegd.

De (a)sociale nepwerken, datingsites, pornosites en vooral de ei-spiegel met SD kaartje – de smartphone – maakten nu van iedere vrouw een multimanifestatieve navelstarende diva… zij roteerde van een ‘verlegen en preuts’ maatje zoekende kringloopmaagd naar Kit Kardashit kopietje met een duckface… naar fotomodel… fashionmodel… inktpotten… sextext whatsApper… viervleugelige vlindervideo verdeelster… wannabe pornoster met een klitnagel en een pijpspijker in haar tong. Wat was er met de onderdrukte huissloof gebeurd? Hoe was dat mogelijk?

Te zeggen dat vrouwen ijdel zijn, is een seksistische generalisatie, maar er zijn een paar zaken die zij meer behoeft dan een muslamist een AKbar47… haar eeuwige nieuwsgierigheid moet bevredigd worden, net als dat zij iedere dag moet horen – en weten – dat zij mooi is. Niet gewoon er goed uitziet, want dat zegt niets. Mooi!

Tot voor kort moest zij in de huiselijke- en vriendenkring haar nieuwsgierigheid ietwat dimmen, hetgeen op zich al frustrerend werkte. De spiegel vertelde haar alles, maar soms hoorde zij van vreemde mannen in de AHalal-afdeling en in de kroeg dat zij ‘bijzonder aantrekkelijk’ was. Dat deed dan wel goed, maar het schoot niet echt op.

Met de komst van haar cyberspiegeltje kon zij het spiegelbeeld niet alleen vereeuwigen voor het nageslacht, maar bovenal publiceren. Kijk, nu werd het ineens een heel ander verhaal, want op Fakebook, Sociokramp, Skinder, een vijftal datingsites, chatsites, sekssites kreeg zij honderden complimentjes op één dag.

Ze had het altijd wel geweten… ze zag er nu eenmaal gewoon mooi en sexy uit, maar die sofasurfende loser van een vent had haar hele zelfvertrouwen en eigenbeeld verwoest. “Maar dat zou nu radicaal veranderen,” dacht zij woest. “Fuck m’n vent, want a star had just been porn… born. BN’ers, here I come!

Vrouwen zijn nu zelfverheerlijkende pseudo-mannen in overdrive geworden. Al die attentie van mannen… so cool! Yeah right, er zijn nu vrouwen die psychotisch worden, als ze geen 50 Facelikes voor ieder nieuw gepubliceerd selfie krijgen.

Dat al die attentie maar op één ding is gefocust, moet gevonden worden in het feit dat een man op zijn handen loopt… achterover door brandende hoepels springt… haar stoel in een restaurant voor haar achteruit zet… de deur voor haar openhoudt en zo nodig voor haar in het gevecht gaat om haar gevoelens voor hem te detoneren, maar haar weer dumpt als het bloemetje een paar keer geplukt is… ach, daar denkt de vrouw maar liever niet aan.

Ze zit nu op haar roze wolk en laat zich niet waarschuwen door negatieve gedachten. Ze heeft nu de aandacht van zoveel leuke mannen en dat de donderwolken zich al samentrekken en opstapelen, ziet ze niet. Wat ze wel ziet op haar appel en eifoon, is niet alleen hoe een echte man zijn vrouw laat genieten, maar belangrijker hoe een echte vrouw eruit ziet. ZIj heeft namelijk ook ontdekt – voorzover ze het al niet wist – dat pornovideo’s best wel gezellig zijn om naar te kijken.

“Dat is pas seks,” denkt de vrouw. “Maar wat hebben die mannen allemaal een grote lu… piemel aan hun kont hangen en wat kunnen ze ermee werken, zeg. Lekker hoor, ik vraag mij af hoe dat voelt, pff. En wat hebben die vrouwen allemaal grote borsten. Grootmoeder wat heeft u een… Daar kom ik aan met mijn spiegeleieren. Nah, die tieten zijn niet echt, allemaal nep!”

Het twijfel-eczeem begint echter weer te jeuken en als die vrouw ‘s avonds van een virtuele aanbidder het verzoek krijgt om een videootje te sturen van haar kloppende clitpitje, weigert zij. Ze heeft de labia minora en labia majora van de pornoster eens goed bekeken en het resultaat was perfect… voor de pornochick. “Jezus, die meid had een kutje als een spaarpotje en bij mij lijkt het wel of er een paar flaporen uit mijn muts hangen. Dat zootje zal ik eerst eens laten bijknippen… en als die chirurgijn toch bezig is, vraag ik hem dat ding een beetje dicht te nieten, zodat ze wat strakker is! Mijn ex klaagde er altijd over dat hij langs de kantjes moest… Klootzak!”

Dat voornemen vind ik volkomen normaal en er zijn ook zat mannen die hun fungun laten vergroten van een 4.5mm luchtbuks naar een Barret .50 sluipschuttersgeweer. Uiteindelijk krijg je maar één kans om een eerste indruk te maken. Dat vrouwen echter hun gezicht verminken met een setje botox-schaamlippen… hun tong laten doorboren met een pijpspijker… een graffiti kleureninktkoker in plaats van een arm aan hun schouder hebben hangen… een paar siliconen airbags in hun hun tata’s laten monteren… hun badonkadonk laten opblazen ‘alla Kardashian’ of laten leeglopen ‘alla Martyna Budna’… een setje gordijnringen in de flaporen van hun vleermuis… een punaise in hun clitpit laten monteren en hun dijbenen met cellulitis-vrije plamuur laten pleisteren, kan ik met de beste wil van de wereld niet begrijpen. Vertel mij eens, als je het voorgaande verslag hebt begrepen… waar is hier de gelijkheid met een man ook al weer?

Laat mij je vertellen waarom wij nu in een fucking bipolaire amazone-dystopie leven… ik stelde al eerder dat voor millennia de man en vrouw in redelijke harmonie en gendertevredenheid leefden, waarbij beiden – zonder gejeremieer – de natuurlijke taken voor hun rekening namen. Taken die als vanzelfsprekend door zowel man als vrouw werden ervaren en aanvaard. Logische zaken en taken, zoals de man die werkte om zijn gezin te onderhouden en de vrouw die de woonruimte bijhield en het gezin verzorgde. Ik zal niet zeggen dat dit de meest eerlijke taakverdeling was, omdat het werkdag van de vrouw langer duurde dan die van de man… terwijl het werk van de man meestal fysiek aanzienlijk zwaarder was dan dat van de vrouw. Ik denk echter dat dit een taakverdeling was, die over de eeuwen heeft bewezen te werken. Beter dan andersom, vermoed ik.

Nadat de Westerse vrouwen stemrechten en een redelijke gelijkheid hadden verworven, werd haar leven na WWII een stuk eenvoudiger en lichter gemaakt. De stofzuiger, ijskast, wasmachine, wasdroger, afwasmachine en het gas- electrische fornuis, oven en de magnetron – die voor zover ik weet allemaal door mannen zijn uitgevonden en gefabriceerd – zorgden ervoor dat vrouwen meer tijd vrij kregen om naar de televisie (ook door mannen uitgevonden) te kijken of zich met andere onzinnige ledigheid bezig te houden. De eliteratten die tot dusver hun ziel in lijdzaamheid moesten bezitten, kregen met de snelle ontwikkeling van technologie in het algemeen en de televisie in het bijzonder, ineens de wind in de rug en een gelegenheid die zij niet onbenut lieten. Fuck nee!

De elitekanker die ondanks populair geloof en propagandaporno, weet dat de vrouw zeer zeker niet gelijk is aan de man, nam via de glimmende prullenpers en de televisie de vrouw onder vuur. Waarom? Omdat de vrouw het eenvoudigst was te beinvloeden door in te spelen op haar aangeboren karakteristieken zoals nieuwsgierigheid, ijdelheid, ontevredenheid, heftig ontkende penisnijd, eeuwige stemmingswisselingen en onzekerheid. Ik zal niet zeggen dat er geen nieuwsgierige mannen zijn, maar mannen zijn over het algemeen onverschilliger, ongeïnteresseerden en niet zo bezeten waar het hun uiterlijk betreft, al is dat nu ook aan het veranderen. Echter, hersenspoelen zoals bij de vrouw gebeurt, lukt nimmer bij een man, ook al werd hij ieder dag met karpers, postzegels, slimjeans, motoren of Ferrari’s bestookt.

Nee, dat zou dus niet lukken, maar dat hoeft ook niet, want door op de zwakheden van de vrouw in te spelen en haar zo te hersenspoelen, sleuren ze de man mee in het asociale abyssaal. De meeste mannen laten zich nu eenmaal manipuleren met de pussypillen van de vrouw, die ze grootmoedig aan haar partner voorschrijft… wanneer hij zich gedraagt volgens de regels die door haar – tijdens hun relatie – door de achterdeur zijn geintroduceerd… en alleen dan. Aan de andere kant is de vrouw natuurlijk de baas over haar eigen lichaam en seks zonder een door de vrouw ondertekend contract in triplo… is nu eenmaal verkrachting volgens de wetten… van het nepotistische, criminele, rovende, politiek verrotte, Luciferiaanse pedofielen establishment!

Goede voorbeelden van de nieuwe wereld van man en vrouw zijn zichtbaar in de Britse NWO dystopie. Vrouwen die zich na dertig jaar herinnerden dat zij seks met een man hadden gehad – waartoe zij op dat moment geen toestemming hadden gegeven – zorgden ervoor dat er tientallien mannen de gevangenis in gingen, waaronder Rolf Harris.

Verkrachting is bijna net zo verwerpelijk als pedofile, maar veel vrouwen die na de seks de man niet wisten te houden, herinneren zich ineens dat zij nooit toestemming voor genoemde seks hadden gegeven. Nog erger… wanneer een straaldronken koppeltje samen naar bed gaat… heeft de man alle verantwoording en als de vrouw ‘s morgens wakker wordt met een nat kruis en de zojuist begonnen relatie blijkt daar te stoppen… wel, talloze mannenlevens zijn verwoest.

Ik weet niet of dat in de Nederpolder ook het geval is, maar het zou mij niets verbazen. Vrouwen mogen in de UK naakt en bezopen op straat slapen… op straat pissen, schijten en kotsen, maar als het gespleten altaar dan wordt ontheiligd door een net zo dronken begeleider, dan is er maar één die verantwoordelijk is. Waar is de gelijkheid in dat? Als ik aangifte doe van het feit dat ik ben beroofd van een gouden Rolex, omdat ik dronken op straat in slaap was gevallen, dan word ik weggelachen bij de politie. Conclusie… alleen criminele bankiers en pussylobbyende vrouwen worden door de staat beschermd.

Net zoals er jonge mannen (in de UK) zijn, die de gevangenis ingaan, omdat ze seks met een meisje dat nog net geen zestien was, hadden gehad. Niet goed… en als dat de wet is dan, kan een jongen/man zich nergens over beklagen… ook al zei het meisje honderd keer dat ze zeventien was. Het wordt echter anders wanneer babysitters seks met ver minderjarige jongens hebben. In het laatste geval was de babysitter 21 en de jongen elf jaar. Dus? Gevangenisstraf voor de pedofiele babysitter, natuurlijk… You must be fucking joking… een waarschuwing! Een onderwijsassistente van 30 jaar had herhaaldelijk seks met een minderjarige jongen (15) Gevangenis? Gelijke verantwoordelijkheden? Nou, je weet het zeker al? Dit zijn geen individuele uitzonderingen, ik kan er nog wel vijftig linken. Waar was in deze gevallen de gelijkheid? Tenzij je een vrouw, vrijmetselaar of een Vaticaan veldkapelaan bent, blijft je gelijk bijzonder ongelijk in deze politiek criminele… incorrecte incubus.

Mannen en vrouwen zijn dus gelijk in het politiek gemongoliseerde Euroceania van Huxley Orwell. Geen verschil te bespeuren. Psychisch en fysiek volkomen gelijk en het feit dat drie keer meer vrouwen dan mannen biseksueel zijn of worden, moet daarom een fabeltje zijn, want hey… als er geen verschil tussen mannen en vrouwen is, hoeven ze dus ook geen genderetiketje meer te dragen. Laten we hen daarom gewoon mauwen noemen, aangezien dat volgens mij hen wel goed beschrijft.

Is het je wel eens opgevallen dat mauwen op een datingsite nagenoeg dezelfde profieltekst hebben? Ze beschrijven zichzelf allemaal als ‘vrijgezellie’, vlot, leuk, eerlijk, open, vrolijk, sociaal, humorvol en romantisch. Ze beweren allemaal allemaal van knuffelen te houden en erkennen dat zij ‘prettig gestoord’ (add, adhd of borderline) zijn. Wel, over dat prettig verschillen de meningen, maar met het tweede woord ben ik het vokomen eens.

De overeenkomst in profielteksten is angstwekkend opvallend. Ook na jaren research ben ik er nog niet achter wat daar de reden van is. Als je een dag niet gelachen hebt, dan heb je een dag niet geleefd vertelt iedere mauw je, voordat zij het lezende mogelijke slachtoffer… de potentiële gegadigde adviseert de dag te plukken met een misselijkmakend fantasieloos Carpe Diem.

Alle mauwen schrijven dat hun blonde verwende grommetjes… die zij bijzonder origineel hun ‘mannetjes’ en ‘vrouwtjes’ [hier houdt de gelijkheid dan weer even op] noemen, ‘op de eerste plaats komen’ en als zij die ‘mannetjes of vrouwtjes’ niet hebben dan zijn het wel afzichtelijke, vieze vechthondjes.

Mauwen stellen uitdrukkelijk dat seks niet het belangrijkste is en als de profiellezende exploderende testosteronbom dat een probleem vindt… dan moet hij maar doorklikken naar het volgende profiel. (Want zij zijn niet ‘als die andere mauwen’. Dat zijn altijd sletten). Hieronder vind je een typisch mauwen profiel…

Hey

Ik ben Carpe Diem en ik ben een leuke en lieve vrouw. Ik ben zelfstandig en sta met beide benen op de grond. Ik heb alles en mijn leven is compleet. Ik heb een hondje die Squirter heet en twee lieve kinderen die mijn alles zijn en altijd op de eerste plaats zullen komen.

Ik houd van uitgaan en bezoek graag concerten en vreemde landen. Ik loop graag door het strand en over het bos, maar ik mag ook graag op de bank voor de open haard zitten met een roséetje en dvdeetje.

Toch mis ik nog wel eens een arm om mij heen en daarom wil ik wel kennis met een leuke man maken. Uiterlijk is niet belangrijk, het gaat om het innerlijk. Geen alpha-man of player met een dikke buik of een kale kop.

Ik houd er niet van om over seks te praten.

Als je je daar in terug kunt vinden, hoor ik graag van je.

Liefs XX
Carpe Diem

Ik heb nieuws voor je over deze nette preutse tulpenjurken, die allemaal maar één man of vriendje hebben gehad. Ik maakte er een prestigekwestie van om de dating-ster… de wannabe kringloopmaagd, die zo netjes en onbevlekt was, in een sekschat te betrekken… alleen al om mijzelf te bewijzen dat de meerderheid van de mauwen inderdaad gelijk aan… elkaar zijn!

Het feit dat je tot hier gelezen hebt, geeft aan dat je mijn schrijfwijze beter dan flipshit vindt, maar geloof me: ik schrijf iedere mauw de verkering in, want ik weet precies wat ze willen lezen c.q. horen. Het is mij nooit… niet gelukt. Enjoy!

Een typisch vlinderverhaal voor de mauw…

Nagenoeg iedere mauw heeft de gewoonte om de chat af te sluiten met xx (kusjes. Ja, ook de sekshaters). In antwoord hierop chatte ik dan:

Zes kusjes voor jou:-P

De kunst is om de mauw zo’n erotische schok te geven, dat ze het even niet meer weet. Daar mauwen meestal tamelijk eerlijk en zeer nieuwsgierig zijn, volgden ze mijn inswingers altijd op. Het accent moest hier dan ook op het aantal zes liggen, zonder dat dit te opvallend was. De mauw begrijpt de reden voor het getal zes even niet…. de kusjes spreken voor zich zelf. Wanneer ze dan vragen naar de reden van de zes…. en ik haar vraag dan beantwoord met de vraag: Hoezo? Hoeveel lipjes heb jij dan…. dan voelen ze dat ze in de val zijn gelopen.

Daarnaast zijn mauwen beelddenkers en het gevormde lipjes-kus-de-lipjes plaatje spreekt voor zichzelf. De reactie is nagenoeg altijd een ‘geschokte’ lach of – wanneer ze mij leuk vonden – kom jij die kusjes er maar zelf op zetten, hahaha. Ze vinden het leuk en als ik het daarna opvolg met subtiele, zeer dubbelzinnige erotiek dan zijn er weinig mauwen die dan niet even op een handdoek moeten gaan zitten.

Nou, dan heb je hun aandacht en dat is werkelijk leuk. Wat een voldoening als je een sekshatende milf of gilf aan het muff-zweten krijgt. Maar ze geven het toe ook… “ik word helemaal warm van binnen”.

Veel mauwen hebben het over vlinders in hun buik. Een vlinder wordt dus het onderwerp van de chat… en als ze mij dan vragen…

“En wat voor hobby’s heb jij?”

De algemene suffe K. Lootveger zegt hier: “Hahaha, ik heb wel een paar lekkere hobby’s hoor!”

De algemene stomme H. Uppeltrut zegt hier: “Vertel!”

Wanneer de man dan begint met een banale, fantasieloze seksbeschrijving, wordt hij meestal weg geklikt. De mauw lokt hem uit, precies wetende wat er komen gaat en rot hem dan de chatbox uit – de hoopvolle K. Lootveger opgewonden… en niet begrijpend achterlatend.

Dus wanneer mij gevraagd wordt wat voor hobby’s ik heb, antwoord ik: “Ik zit graag in de tuin in deze twee maanden…”

“Waarom alleen deze twee maanden; het is toch zomer of werk je veel?”

“Nee, maar nu zijn er veel vlinders. Vlinders zijn mijn hobby en als ik een mooie vlinder zie, laat ik die op mijn tong zitten.”

De mauw begint een warm vermoeden te krijgen, maar vlinders is haar tekst… en ze is nieuwsgierig… dus…

“Ow, en heb je dat vaak dat vlinders op je tong gaan zitten?”

“Hoofdzakelijk de mooie Adela Cuprella”

Hier twijfelt de mauw weer of ik misschien toch serieus… maar tevens ook serieus gestoord ben. Ze antwoordt: “Oké, die ken ik niet. Hoe ziet die vlinder er dan uit?”

“Het is een prachtige vlinder met vier vleugeltjes… twee aan iedere kant.”

“Vier vleugeltjes?”

“Ja, het is een soort libellevlinder en als het vlindertje opgewonden is, dan proef ik de honingdauw…”

Stilte!

“Ik streel het vlindertje dan voorzichtig tussen haar vleugeltjes met mijn tong…”

Geen reactie!

“Tot het kleine tere vlinderkopje zich opricht en tegen het puntje van mijn tong gaat duwen.”

Dan wacht ik even…

“En dan?”

“Dan plaag ik het weerspannige vlinderkopje met het puntje van mijn tong… het kopje wordt een echt hardhoofdje… en steeds groter. De zoete honingdauw smaakt als nectar op mijn tong. Ik omcirkel het mooie vlinderkopje met mijn tong en merk hoe de vlinder nu wat vocht verliest… Met mijn twee gekromde middelvingers bewerk ik het tere g-stralertje van de vlinder…”

Hier stop ik.

…. …. ….

Na twintig seconden: “GA NOU FF DOOR! NIET STOPPEN!”

Hahaha! Uiteindelijk ben ik toch de schrijver… of niet soms? Ik maak wel altijd het verhaaltje af en geloof me…. ik kan het, vertelt de mauw mij later. Ik ben de bomb dot com. Wicked!

Westerse vrouwen… mauwen stellen dat mannen hun ‘mauwelijke’ kant moeten ontdekken en hun dominerende mannenrol tegelijk met hun ballen moeten laten verwijderen. Eén ding echter vraag ik mij af –

– waarom zijn opeens miljoenen en miljoenen huis-mauwen totaal geobsedeerd met bondage, nadat zij een boek van een priktollenschrijfster hadden gelezen, waarin de mauwen niet alleen in bondage, gedomineerd… aan het bed geketend… geblinddoekt, koptelefoon op haar hoofd, ball-gag in haar mond, butt-plug in de bijkeuken, volgebouwd wilde worden.

Weer geen enkele originele mauw met fantasie te vinden, want de nette huismauwtjes bleken ineens allemaal identieke seksuele verlangens te hebben ontwikkeld… net zoals in het boek! En hard… en diep… en achterom! Ineens waren alle mauwen ‘bevrijd’ en de man weer even goed.

Ik zal je hun ranzige chat besparen, nadat ik ze eenmaal aan de randjes had laten schuimen. Ik schrijf nu eenmaal beter dan de seksueel gehandicapte Iejel James. Schrijven? Ja, de meerderheid van de mauwen raken het meest opgewonden van hetgeen zij zich voorstellen… niet wat zij zien. Dus dat zal de verkapte SM rage dan wel verklaren.

Het bewijst dat de Duracell plastic powerdouwers en Wehkamp siliconen dubbelloops puddingbuksen dan toch niet echt voldoen. Ze zeggen dat mannen goor zijn… omg, als die clitpit eenmaal begint te kloppen, gooien de kringloopmaagden er een taal uit die iedere professionele pornosquirter het schaamrood naar haar schaamlippen zou jagen. Later vertelde de mauw (iedere mauw) ‘dat ze niet begreep wat haar overkwam… dat had ze nog nooit gedaan”! Yeah, I am sure!

Wordt niet vervolgd, want op dit precieze moment heb ik even een afkeer van mauwen :))

hysterica