#METOO Emotieterroristes moeten op hun woord worden geloofd…

CAVEAT LECTOR

Verwelkom de nieuwe gender voor de LGBTQWERTY roadshow… de #METOO Hysterica!

#METOO hysterische emotieterroristes moeten op hun woord worden geloofd, wanneer zij aangifte doen wegens verkrachting. Iedereen weet dat de geschifte betavrouwen nooit liegen!

Alle westerse hetero mannen met blank privilege – beschuldigd van verkrachting – zijn schuldig tot het tegendeel is bewezen! Het is maar goed dat 10% tot 20% van de beschuldigingen vals zijn, anders liepen er alleen nog genderpioniers en neurotische betavrouwen rond!

Voor Kaitlin Bennett, een echte vrouw.

De (tweede) burgeroorlog in de USA en de UK is begonnen… hij moet alleen nog verklaard worden en als je denkt dat het bij de grenzeloze grenzen stopt… dan verdien je alles dat er op je af komt.

Het kan alleen alleen maar in de USA! Wel, voor het moment dan, want psychotische betavrouwen kopiëren alles van elkaar… overal en allemaal. Vooral de valse aangiftes, want ze leren van elkaar! Hell has no fury like a lying psychotic femoid

Het kan alleen maar in de USA…

“Het kan alleen maar in de USA” is eigenlijk niet helemaal juist. Ik had moeten schrijven: “Al die geschifte idioterie begint in de USA, maar je kunt erop wachten dat deze laatste metastase van de cultuurkanker wordt overgenomen door de linkse en liberale hersenkreupelen in Europa.” Normaal zorgen de – door de ex-nazi Sore Arse Soros  gefinancierde – ‘nuttige idioten’ en de EU corruptici voor die subversieve implementaties, maar dit geval van massapolarisatie verschilt beduiden van alle voorgaande. Waar heb ik het over?

Ik heb het over vrouwen! Nee, spoel dat even terug… ik heb het over betavrouwen! Mocht ik mij in dit verslag vergissen door te schrijven ‘vrouwen’, weet dan dat ik het over betavrouwen heb. Ik geef hierna een beschrijving van deze ‘subgender’, die in mijn mening de naam ‘vrouw’ niet alleen niet verdient, maar bovenal te schande en belachelijk maakt.

De penisnijdige Jacobijnbegijnen…

Wat echter werkelijke zorgen baart, is dat deze psychotische, hypocriete, miserabele, armzalige wezens zich door feminazi’s en andere links militante vaginactivisten zo krankzinnig hebben laten maken, dat zij zich hebben laten inzetten voor de ultieme balkanisatie… een genderoorlog tussen vrouwen en mannen.  Een anomalie waar de elitekanker en hun regiment van freaks, de feminazi’s, alleen maar van konden dromen, wordt nu werkelijkheid. Vrouwen Betavrouwen die niet alleen mannen terroriseren, maar vooral de normale gezonde vrouwen, die het niet met hun destructieve dogma eens zijn.

Dogma? Ja, de laatste krankzinnige natte hersenscheet van de hysterische #METOO beroepsslachtoffers, eist dat wanneer een ‘betavrouw’ een man aangeeft voor seksueel joy-rijden, dat het wezen op haar woord geloofd moet worden. “Een vrouw liegt niet,” liegen ze.

Dit menopauzale, schizoïde waanidee past echter naadloos in het grotere plan van de elitekanker, dus je kunt erop wachten dat dit – mogelijk geen wet – maar de regel wordt. Waanzinniger absurditeiten zijn al als maatregel en/of wet aangenomen door de kinloze EU-inteeltpolitici.

De #METOO-guilliotine wil niet maandelijks, maar constant bloed zien…

We hebben gedurende de Franse Revolutie al gezien dat een heel volk hysterisch werd en wat het gevolg daarvan was. Tienduizenden onschuldigen werden onthoofd door de Sans Culottes (zonder kuitbroek – kuitbroeklozen) en de Jezuïet gestuurde Jakobijnen. Bewijs of een rechtszaak waren overbodig, want het was voldoende dat je buurvrouw Isidore Robespierre appte om door te geven dat jij tegen de Revolutie was. Meer was er niet nodig… je werd opgehaald door de kuitbroeklozen en genekt met de grote Gilettemachine. Een onschuldig leven was vernietigd, daar de valse aangifte van je kutbroekloze buurvrouwe voldoende was gebleken.

Denk dus niet dat dit niet weer kan. Zoals ik eerder stelde… de burgeroorlog in de USA en de UK is al begonnen. In beide landen is er echter nog een trigger nodig om het geweld volledig te doen losbranden. George Sore Arse is de contemporaine Robespierre and then some!

Zo lang de cultuurrevolutie nog geen feit is, verlangen de schizoïde, kutbroekloze #METOO harpijen echter dat hen recht wordt gedaan door onrecht te doen. Het is natuurlijk niet zo dat van de ene dag op de andere de door hun verlangde wet of regel door de betrokken regeringen wordt aangenomen. Nee, de corruptici zijn slim genoeg om te weten dat mensen momenteel al worden veroordeeld en geëxecuteerd door het volkstribunaal van het grauw.

De onbezoldigde lekenrechters in dat ongewassen college hebben tevens de rollen van schrijver… journalisten… fotograaf…, expert… aanklager en beul, geadopteerd. Zij verzorgen enthousiast de gehele rechtsgang, van aangifte tot executie. Bewijs voor schuld of onschuld is niet relevant. Het is dus hier op de asociale nepwerken dat de levens van o.a. onschuldige mannen worden vernietigd. Zolang je geen ‘haat spraakt’, muslamo zandverhuizers belachelijk maakt of een transgender die zich als hond identificeert, schriftelijk verzoekt je 11-jarig zoontje niet lastig te vallen, kun je schrijven wat je wilt.

Vertel mij eens… wat is het verschil of onschuldige mannen in de gevangenis geraken of dat zij hun vrienden, vrouw, kinderen, betrekking, inkomen en niet zelden hun leven verliezen, doordat een bende – door leven en ex – gedumpte, gefrustreerde, revanchistische #METOO losers aan dementerende oestrogeen-paranoia lijden?

Als dit succesvol wordt doorgezet dan zijn de essentie en zin van het leven verloren. We hoeven ons dan over de muslamo zandverhuizers geen zorgen meer te maken, want de gedegenereerde geperverteerde West (West-Europa, UK en USA) stort dan sneller en completer in elkaar dan wanneer je de voormalige Weimar Republiek, Rome, Griekenland en Sodom en Gomorra boven op Atlantis stapelt. Nutteloze, stupide, psychotische, vuige-vunzige-vagina-ventsters die de West vernielen, dat is nog eens een fucking gotspe, zeg! Dan maar liever onder de voet gelopen door de muslamo haatbaarden, dat is tenminste niet zo eerloos!

De guillotine is net zo bloeddorstig als de bloedeloze #METOO vampieren.

Hier is mijn boodschap voor de kutbroekloze #METOO harpijen, linkse en liberale cretins. Probeer je te herinneren dat de guillotine niet discrimineert… toen de Royalisten en Anti-Revolutionairen waren opgeruimd, begonnen de Sans Culottes en Jakobijnen elkaar te vermoorden. Tijdens die tsunami van onthoofdingen, verloor Max Isedore Robespierre niet alleen zijn verstand, maar ook zijn hoofd… op het schavot. Careful what you wish for…

Je denkt dat ik overdrijf? Kijk en luister wat Camille Paglia, de enige echte feministe, erover zegt…

USA premiere van de hysterische, eeuwige slachtoffers…

Laat mij gelijk tot de kern van de zaak komen, zodat je mij voor gek kunt verklaren. Als gedurende de aanstelling van rechter Brett Kavanaugh als nieuw lid van het USA Opperste Gerechtshof, de demonstrerende, hysterisch krijsende en jankende eeuwige slachtoffers, de betaspleta’s, hun zin hadden gekregen, dan was het 14th Amendment van de USA Grondwet nu nietig geweest. Dit betekent in prolenlingo…

dat wanneer een vrouw een man beschuldigt van aanranding of erger, dat de man schuldig is! Hoe bedoel je ‘wat is er gebeurd met onschuldig tot het tegendeel is bewezen?’  Er hoeft geen tegendeel meer te worden bewezen. De man is schuldig, want vrouwen liegen niet en vrouwen moeten geloofd worden. Vrouwen hebben genoeg geleden ‘aan de hand van het patriarchaat’. Waanzinnig, zeg je? Ik laat je zo de werkelijke waanzin zien, momentje!

Denk niet dat dit een individueel geval een voorbijgaande tijdopname was, want het bracht zowat een constitutionele crisis teweeg in een land dat al op de rand van een burgeroorlog balanceert.

Waanzin…

O ja, hier is de fucking waanzin… de rechter Brett Kavanaugh is een Republikein en de Democraten wilden – eventueel ten koste van een burgeroorlog – voorkomen, dat Kavanaugh aangesteld zou worden in SCOTUS, de Supreme Court van de US. Toen het er echter naar uit begon te zien dat zij de aanstelling niet konden stoppen, trokken zij – zoals die linkse ratten altijd doen – de trukendoos open.

Een paar dagen voordat er gestemd zou worden over de aanstelling van de rechter, produceerde de 180-jarige relikwie topsenator Diane Schweinwein een 53 jarige medestudente van dezelfde High School als Kavanaugh. Deze ‘zwaar getraumatiseerde’ vrouw verklaarde voor de Senaat onder ede dat Kavanaugh en zijn vriend haar, 36 jaar geleden, hadden geprobeerd te verkrachten. Zij verklaarde dat zij had geschreeuwd en dat Kavanaugh zijn hand over haar mond had gehouden, zodat ze bang was te stikken. Haar mond was volgens haar, echter de enige plaats die Kavanaugh had aangeraakt, want zij was niet verkracht en al haar kleren waren keurig op hun plaats gebleven. Dat herinnerde zij zich na 36 jaar nog precies. Verder herinnerde zij zich niets. Logisch ook, want hoe meer je verklaart, des te meer kans dat je op een leugen wordt betrapt. De vrouw is doctor Christine B. Ford en zij is een professor in psychologie. Haar gedrag verklaart waarom ik haar Dr. Freud Fraud noem.

Ze werd minstens vier kier op een leugen onder ede betrapt… één van de leugens was dat zij een fobie voor vliegen had, en daarom geen vliegtuig naar Washington D.C. had kunnen nemen, om te getuigen in een eerdere hoorzitting. Niet veel later bleek dat zij over de hele wereld had gevlogen, voor werk, vakanties en plezier. De vliegende non was een heks op een bezemsteel bij haar vergeleken.

Zij herinnerde zich het vervoer niet, waarmee zij naar het bewuste feestje was gekomen, wie er waren… welk jaar of welke maand het was voorgevallen… hoe oud zij precies was… waar het was geweest of wie haar na het voorval naar huis had gebracht. Zij herinnerde zich voor 100% dat zij maar één bier had gedronken. Natuurlijk! De vier personen die zij nota bene als getuigen voor haar verdediging opgaf, herinnerden zich niet dat er ooit zoiets was voorgevallen.

Als ik bevooroordeeld lijk, dan komt dat omdat ik dat ook ben. Ik zag van het eerste moment dat zij loog en aan het ontwijken en draaien was. Ik heb meer vrouwen gehad dan warme maaltijden en ik ken al hun truuks, leugens en psychotische komedie. Nee, ik heb nooit een vrouw verkracht, want dat hoefde niet. De meeste betaspleta’s kunnen namelijk niet wachten om uit de kleren te gaan. De getuige, Dr. Fraud was echter vrij goed met liegen en op een manier waar maar weinig mannen niet voor vallen.

Brett Kavanaugh had uit hoofde van zijn beroep al zes FBI achtergrondonderzoeken ondergaan. Alle zes met een smetteloos resultaat. Toen de Democraten merkten dat zij de hoorzitting, ondanks hun schofterig gedrag tegen rechter Kavanaugh, gingen verliezen, drongen zij aan op een onderzoek van de FBI. Zo er al een misdaad was gepleegd, was die na zesendertig jaar al lang verlopen, dus er zou geen misdaadonderzoek worden ingesteld. Hooguit een ander achtergrondonderzoek.

De Republikeinen die de ‘getraumatiseerde vrouw‘ voorbeeldig en voorkomend hadden behandeld, stemden toe in een zevende onderzoek. Dit voor de vrouwen in de senaat, maar ook omdat zij wisten dat het onderzoek niets zou uitwijzen. Brett Kavanaugh was onschuldig en zijn enige misdaden waren dat hij een Conservatieve Republikein… een briljante rechter en o ja, een hetero christelijke man met blank privilege, was. Nogmaals, als je denkt dat ik bevooroordeeld lijk, weet dan dat de Democratten identieke smerige streken al twee keer eerder hadden uitgehaald. (Judge Clarence Thomas & Judge Robert Bork )

In de week van het FBI onderzoek mobiliseerden de duivelse Democratten de George Sore Arse militante feminazi’s en militante activisten van de #METOO beweging, die op hun beurt weer de doorsnee #METOO suffe, hysterische betaspleta’s mobiliseerden. Voor de laatsten was het een prachtige gelegenheid om weer even in de belangstelling te staan. Dit keer niet als de sterke, onafhankelijke, dappere, superieure wonderwomen, maar als sniffelende, verwoeste slachtoffers en zoals altijd, gingen zij volkomen in hun seksueel gedupeerdenrol op. De slachtofferrol was hen op de armzalige, menopauzale lijven geschreven.

Vrouwen liegen niet!” en “Geloof vrouwen!” waren hun slogans en iedere man was een verkrachter. Senators werden thuis, in de gangen en liften van het Capitool lastig gevallen door hysterische harpijen, die allemaal zo krijsten alsof zij tien minuten eerder door Donald J. Trump zelf waren verkracht. Het was pandemonium en ik heb nimmer zoveel krijsende, gillende, jankende harpijen gezien. Met hun vingernagels probeerden zij de drie ton zware deuren van de Supreme Court open te krabben. Het leek de zevende hel van Dante wel.

Ik begrijp de kankerstreken van de Democratten… ik snap dat de militante feminazi’s en de militante actievoersters betaald worden om hun feeksenfeest te vieren, maar waar in vredesnaam maken de suffe, onnozele, bipolaire, menopauzale #METOO neurotica’s zich druk om?

Zij maken zich druk om het feit dat een vrouw niet op haar woord wordt geloofd, want een vrouw liegt niet! Zeker geen vrouw…

  • die zegt 36 jaar geleden seksueel te zijn lastig gevallen…
  • die geen enkel bewijs voor haar bewering heeft…
  • die zich geen enkel relevant detail van het voorval herinnert…
  • die vier getuigen presenteert, die niets van zo’n voorval weten…
  • die onder ede duidelijke leugens heeft verteld…
  • die nimmer eerder met iemand het voorval had besproken…
  • die een ex-partner heeft die sommige van haar beweringen tegenspreekt

en die precies in de week dat rechter Kavanaugh aangesteld wordt, zich – na 36 jaar – een verkrachting – die volgens haar eigen woorden geen verkrachting was – herinnert en dat openbaar maakt. Nou, dat alles tezamen rekt mijn goedgelovigheid wel erg ver uit. (Kijk wat een vrouwelijke professor van Ottawa University ervan zegt. Je zult verbaasd en mogelijk kwaad zijn) Het was een politieke hitjob en iedereen weet het!

Iedereen weet het en de suffe, onnozele, bipolaire, menopauzale #METOO hysterica’s weten het ook, maar het is net zo als met alle betasleta’s… ze missen geen kans om de dramaqueen uit te hangen en geloven volledig in hun eigen nonsens. Als ze dan hun zin niet krijgen, gaan zij verongelijkt kijken en passen ze de doodzwijg- en negeertherapie toe en wachten hun tijd af.

‘s Nachts gaat het hoedje scheef en krijgt de man straf met de pussy-zweep. Op het moment dat zij hun kans zien… of half gestoofd van de witte Gruyterwijn zijn, maken ze eerst ruzie. Als zij het argument niet kunnen winnen door gebrek aan logica, gaan zij gillen en krijsen. Als dat allemaal niet helpt gaan ze janken en zijn ze zielig. Zeg maar dat ik het lieg.

Er zijn absoluut gevallen van seksuele grensoverschrijding, vooral incest, die pas na 20 of 30 jaar worden gemeld. Er zijn gevallen dat het slachtoffer (vrouw of man) zich nagenoeg niets herinnert… er waren natuurlijk geen getuigen en het slachtoffer (vrouw of man) heeft er nooit met iemand over gesproken. Dit zijn absoluut werkelijke en zeer trieste gevallen, die veelal door het verstrijken van de tijd, ongestraft blijven. In mijn ervaring is het deze slachtoffers niet om genoegdoening te doen, maar om zich openlijk uit te kunnen spreken en geloofd te worden.

In de regel verzinnen deze slachtoffers geen bewuste leugens, maar vertellen wat zij zich wel herinneren; ook komen zij niet met verzonnen getuigen, in de hoop dat zij eerder worden geloofd.

De leugens en tegenstrijdigheden in het geval van Dr. Fraud geven duidelijk aan dat zij bijzonder leugenachtig was om een politieke hitjob uit te voeren. Dat zij daarbij het leven en reputatie van rechter Kavanaugh en zijn gezin zou hebben vernietigd, liet Dr. Fraud, de Democratten, Soros Sore Arse, de feminazi’s, de militante activistes en de suffe, onnozele, bipolaire, menopauzale #METOO hysterica’s, volkomen koud!

Het is nu eenmaal zo dat betavrouwen hun kut tevens gebruiken als beloning, straf en wapen… als universeel instrument voor verdediging… overreding…  chantage… manipulatie en als scoormedium voor de bling en Louis Vuitton tassen, maar ik ben op een punt in mijn leven aangekomen dat in mijn mening iedere bewezen verkrachter aan zijn halsslachtaders moet worden opgehangen… en iedere vrouw die een valse aanklacht wegens aanranding of erger, tegen een man (of vrouw) indient… aan haar oren. Dan heeft ze pas echt een paar coole piercings en net zo veel pijn aan haar oren als mannen mogelijk van haar kregen.

2019 Prognose: Betaspleta neurose & #METOO psychose…

Fuck, hoe herken ik die griezels?

Tja, behalve wanneer je veel ervaring met vrouwen hebt, ligt dat niet echt eenvoudig. Je kunt die neurotische tulpenjurken echter niet missen wanneer je hen op straat ziet demonstreren voor hun laatste femoid hersenscheet… oops, ze hebben geen hersens, dus vraag je maar niet af waar die scheet vandaan komt.

Nee, het ware betavrouwen karakter herken je pas op een moment dat je kwetsbaar bent. Je merkt dat wanneer er een metaforisch 12″ broodmes tussen je schouderbladen naar binnen groeit. Laat mij je een eenvoudig en kort voorbeeld geven. Vrouwen liegen niet zeggen de betasleta’s! Hun hele leven is echter een leugen, al zien zij dat zelf anders. Behalve op de momenten dat ze weer even het slachtoffer willen uithangen en dat is ook niet zelden!

De eerste leugen begint wanneer zij opstaan en zich gaan opmaken. Ze gaan zich mooi maken, hetgeen betekent dat zij zelf vinden dat zij niet mooi genoeg zijn. Als je hen vraagt waarom zij zich opmaken, dan heb je een goede kans dat zij zeggen: “Alle vrouwen doen dat, maar ik doe het omdat ik mij er goed bij voel!” Dat waren gelijk twee leugens en een uiting van onzekerheid.

Niet alle vrouwen doen het en ik moet de eerste betavrouw nog tegenkomen die tevreden is met haar uiterlijk. Of tevreden in het algemeen. Ze doet het omdat ze a) onzeker is en b) niet voor andere vrouwen wil onderdoen. Afgezien van onzeker is ze niet erg origineel ook. Anyway… ‘ze denkt zich mooier te maken dan zij is’… dus, wat jij nu ziet is niet de werkelijkheid!

Nou, stel je voor dat jij de man bent waar zij mee wil daten. Je vindt dat ze een mooie huid, sensuele mond en prachtige ogen heeft. Het aloude verhaal is kort, dus je wordt ‘s morgens naast haar wakker. Verliefd kijk je haar aan om te ontdekken dat haar lippenstift op haar wangen zit en de valse wimpers en ogenschaduw op haar voorhoofd.

“Oh,” denk je, “dat is haar make-up natuurlijk. Ook vies om zo te gaan slapen, maar wat de fuck is dat?” Je kunt jouw ogen… en haar ogen niet geloven. Zonder de make-up lijkt het wel of ze de kleine, haatvolle, stekende oogjes van een wild zwijn heeft. Haar eerst zo sensuele,  bloedrode mond, wordt de ochtend na de avond ervoor, gevormd door twee verbeten, bloedeloze, naalddunne gliplippen, terwijl haar prachtige perzikhuid nu wel een maanoppervlak met allerlei Max Factor kraters leek.

Fuck that,” dacht je, “nou, dat hoef ik niet!” Je staat op, kleedt jezelf aan en murmelt naar waarheid: “Moet gaan, voel mij niet zo goed”. Teleurgesteld kijkt je nieuwe vlam je na, terwijl je de deur achter je sluit.

“O wel,” denkt de ugly duckling, “Zonder make-up had ik vannacht die seks niet gehad. Jammer wel!” Zij staat op en zet haar gezicht opnieuw in de grondverf. Ze verlaat het hotel en loopt naar het politiebureau om je aan te geven wegens verkrachting. “Had hij mij maar niet tegen mijn wil, moeten gebruiken. Als ik niet dronken was geweest, had ik dat nooit gedaan!” liegt zij… deze keer tegen zichzelf en haar absente geweten.

Betavrouwen zijn (eigenlijk geen) vrouwen die iedere dag, de hele dag, verkondigen dat zij geen man nodig hebben, omdat zij beter, sterker, dapperder en intelligenter zijn dan mannen. Het is makkelijk om als betavrouw onafhankelijk te zijn, wanneer je een uitkering van de staat krijgt. Zij verkondigen dan trots dat zij alles beter kunnen dan mannen. Yeah right, behalve wanneer het hen smerig of moe maakt. Ik heb nog nooit een betavrouw ‘betaspleta’ gezien die zelf haar wiel verwisselde, wanneer haar auto een lekke band had. Anyway… het zijn de corruptici, de criminele mainstream mediahoeren en de sociale maatschappijverkrachters die deze stupide hersenschim hebben uitgedacht en aanwakkeren.

Betaspleta psychogebroed en Hollymoed…

Ik heb na John Wayne geen Hollyween films meer gekeken, want ik vond Amerikaanse acteurs een overdreven, talentloos en paranoïde species. De Hollyween betaspleta actrices en de soy boy metrofuck acteurs zijn de anussterren in hun satanisch geperverteerde, fantasiefirmament. Zij schitteren als geïmplodeerde zwarte gaten van gedoofde supernova’s. De USA filmindustrie was net zo krankzinnig overdreven als hun hersendode toneelclubje van zogenaamde acteurs. Dat was toen.

Okay, dat was mijn bescheiden mening en een kwestie van persoonlijke smaak, maar als je nu USA films of televisieseries kijkt, dan zie je dat iedere gelegenheid wordt benut om blanke hetero mannen belachelijk te maken en tegelijkertijd te demonstreren hoe superieur en waanzinnig goed vrouwen wel zijn. (Dit gebeurt met opzet en vormt een onderdeel van een samenzwering van o.a. de marxistische Joden van de Frankfurt School, om vrouwen en mannen uit elkaar te drijven en zodanig de USA (en West-Europa) van binnenuit te vernietigen. Hetgeen hen aardig lukt, moet ik toegeven.

Door de jaren heen nam ik af en toe een steekproef om te zien hoe ver de politieke correctheid krankzinnigheid in de USA was gevorderd, door even een stuk Hollyween film te bekijken. Ik was iedere keer verbaasd en wist niet of ik nou lachen of huilen moest. Als je nu Netflikkers openslaat en een gangster-, actie- of spy movie kiest, dan zie je tachtigduizend variaties op het onderstaande politiek corrupte concept. Het kan niet missen.

Zoals gezegd maakt niet uit of je een gangster-, actie- of spy movie kiest, maar de headhoncho van de FBI, CIA of DEA is een ‘vrouw’. Haar onderchef – het kan niet missen – is om diversiteitsreden of een butch-dyke lesmo, maar vaker een mannelijke kleurling, vaak gaymo. Als meisjes onder elkaar analyseren zij dan de zaak. De ‘spook’ of undercover-agent is een blanke, hetero West-Europese man is. Hij verkeert nog onder een disciplinaire maatregel voor de laatste keer dat hij zijn superieure superieur terecht op haar fouten wees… en moet dus zijn mond houden. De agent is een dubbel gespierde vechtmachine, die – zonder tegenspraak – de opdrachten van de superieure ‘wonderwoman’ moet uitvoeren.

De suffe blanke mannen zijn tegenwoordig zo onbeholpen, dat het ‘pseudo-vrouwelijke’ hoofd van de genoemde organisatie het hevig zuchtend, zelf maar overneemt. Geheel alleen vernietigt zij de criminele organisatie(s). Met een paar welgemikte low-kicks, ellebogen en wat andere MMA leukies trapt zij dan tien Mexicaanse kartelgangsters, twintig maffiosi en dertig Russische Spetsnaz commando’s van het scherm af, waarna… het superieure wonderwezen nu klaar voor seks is. Dat is een verrassing, want normaal krijg je die kleffe shit al in de eerste vijf minuten van de film… en als je pech hebt de hele ‘Game of Dhrones‘ film door. Misselijkmakend.

De heldin klimt zij op de buik van de onbeholpen blanke agent, die ook nu zijn mond moet houden. Zoals bij alle Hollyween betaspleta’s is haar kut zo groot dat zij haar hand niet hoeft te gebruiken om het zaakje in te leiden. Zij gaat drie keer op en neer en komt – wederom hevig zuchtend – klaar. Ik heb nog nooit zulke snelle orgasmes gezien of meegemaakt als die van de Netflikkers supervrouwen femoids. Ik raak er net zo opgewonden van als van Mo Ham Head, die zich aan een geit vergrijpt. Not!

De realiteit is echter een beetje anders, want dan komen de gefrustreerde betaspleta’s aan 22″ silicone Duracell power-douwers en 10″ butt-plugs nog nog tekort. Maar dat is de schuld van de blanke, hetero, christelijke man. Zonder ooit te beseffen dat zij op geestelijke, borderline krukken loopt en seksueel gefrustreerd is, kijkt de betaspleta met hemelse ogen naar haar appelFoon, waaruit de stakkerige fake kreuntjes van de FBI, CIA of DEA ‘wonderwoman’ klinken.

Wanneer het zielige gekreun en de seksuele ogenmarteling zijn afgelopen, valt zij met een bipolaire hersenexplosie terug in de gruwelen van de realiteit… het patriarchaat, dat verantwoordelijk is voor al haar ellende. Zij ontsteekt in woede en pakt haar 4″ digitale iViva en slaat de binaire pagina #BelieveWomen open om daar even uit te janken haar diep trieste ‘vrouw-ervaringen’ te delen met andere ‘slachtoffertjes’. Okay, haar ex-man had haar nooit verkracht, maar nadat zij hem een week lang seks had geweigerd, was hij even een pakje sigaretten gaan kopen… en zij had hem nimmer meer teruggezien.

En dat was de moraal van het verhaal…

Mannen – zelfs de metro soy boy fucks – worden langzamerhand wakker en zien de psychotische, hysterische waanzin van de jankende emotieterroristen. Het moment dat mannen zich realiseren dat er geen kut natte zeikdot op de wereld bestaat, die 110 dagen voorarrest waard is… laat staan een gevangenisstraf voor een niet gepleegde misdaad… dat is het moment dat de betavrouwen pas echt een probleem hebben.

Als die schijnheilige, haatvolle, vuige-vagina-vandalen wisten hoe ze worden uitgelachen door werkelijk onafhankelijke,  logische en superzekere alphavrouwen, kropen ze van ellende in hun eigen vijftig tinten grijze baarkanaal… of dat van hun ‘dinnetje’.

.

Addendum…

Weet je, ik wist de gehele tijd dat ik dit schreef, dat ik iets over het hoofd zag. Het was pas toen ik de foto hierboven had geplaatst, dat ik mij herinnerde dat ik geen beschrijving van de echte vrouw, de alphavrouw, had gegeven.

Het maakt echter niet uit. De foto van de alphavrouw hierboven zegt het allemaal en helemaal! De idioot rechts vecht een cultuuroorlog met een dildo… een zwarte dildo.

Kaitlin Bennett, verdedigt zich ook met een zwarte… een zwarte AR15! Het deed mij goed om een jong mensje te zien die precies begrijpt wat de globalistische elitekankerratten en hun politieke corruptici met de mensen willen doen. Kijk naar de ogen van Kaitlin en vergelijk ze met de dode suffe ogen van betavrouwen. Bekijk haar op Youtube en zie een zekere, intelligente vrouw zonder angst. Respect Kaitlin.

HOE ZIET EEN ALPHAVROUW ERUIT?

Als ze kan praten als Faith Goldy en net zo logisch, logisch intelligent en moedig is… niet gaat mokken, hysterisch schreeuwen of psychotisch janken wanneer zij haar zin niet krijgt… niet haar kut als beloning of straf gebruikt EN burgemeester van Toronto wordt..

.

BETAVROUWEN & EMOTIETERRORISTES

Je zou haast denken dat in de USA alle hysterische vrouwen emotieterroristen ‘aangekracht’ zijn en dat alle mannen seksuele joy-riders zijn.

Dat is echter een mythe; alleen westerse hetero mannen met blank privilege zijn ‘aankrachters’. Muslamo’s, illegale Latino’s en kleurlingen zijn daar wel okay.

Wat betreft de psychotische betavrouwen… die hebben heus niet eens per maand een psycholoog, psychiater en psychotherapeut nodig. Een dwangbuis en een slangen-bezweerder met een in Venlafaxin gedoopte siliconen power-douwer zijn voldoende!

So sad…